Zanosar og Flurablastin (5-FU) - behandling af neuroendokrine svulster

Nogle neuroendokrine svulster kan behandles med kemoterapi, når sygdommen sidder flere steder i kroppen.

Dekorativt billede

Nogle neuroendokrine svulster kan behandles med kemoterapi, når sygdommen sidder flere steder i kroppen. Medicinen kommer rundt i hele kroppen og påvirker kræftcellerne uanset hvor de sidder.

Hvad er kemoterapi (cytostatika)?

Kræftceller deler sig generelt hurtigere end raske celler i kroppen. Cytostatika (cellegift) virker på celler som er i færd med at dele sig og hæmmer på den måde svulsterne i at vokse.

Behandling med Streptozocin (Zanosar®) og 5-Fluoruracil (Flurablastin ®)

Du får taget blodprøver før hver behandling, for at sikre at nyrefunktionen er normal. Behandlingen kan ikke gives før der er svar på blodprøverne. Behandlingen gives som drop i en blodåre. For at beskytte nyrerne gives medicinen sammen med en liter saltvand. På den måde produceres der ekstra urin og det er en fordel når medicinen skal udskilles.

1. behandling

1. behandling (Induktionsbehandling) gives ambulant i 5 dage i træk. Der gives Zanosar® i alle 5 dage, mens Flurablastin® (5-FU) kun gives de første 3 dage. Der kan arrangeres overnatning på Patienthotellet i forbindelse med de 5 dages induktionsbehandling, hvis der er behov for det. Dette aftales med personalet. Det er ofte muligt for pårørende at overnatte sammen med patienten på hotellet mod betaling af en overnatning. Det kræver dog, at der er ledig kapacitet, og at man i forvejen kontakter Patienthotellet på telefon: 35 45 28 28 og bestiller det. Se yderligere information på www.rigshospitalet.dk under ”dit ophold” - eller download informationsfolder samme sted. I forbindelse med induktionsbehandlingen vil du blive grundigt informeret om behandling med kemoterapi og de praktiske forhold i den forbindelse.

Efterfølgende behandlinger

Efter den indledende induktionsbehandling fortsættes med vedligeholdelsesbehandling med både Zanosar® og 5-FU ambulant hver 3. uge og blot en enkelt dag. Behandlingen kan fortsættes så længe den har god effekt på sygdommen og ikke belaster nyrefunktionen.

Bivirkninger

Kemoterapi kan give kvalme og nedsat madlyst både på behandlingsdagen og de efterfølgende dage. For at forebygge dette får du tilbudt kvalmestillende medicin. Vi tilrettelægger en god kvalmebehandling i samarbejde med dig og de fleste patienter oplever ikke at kvalme er et stort problem.

Hårtab sker meget sjældent ved behandling med Zanosar® og 5-FU, men enkelte patienter oplever at blive lidt mere tyndhårede. Den kvalmestillende behandling kan give forstoppelse og vi hjælper dig med at forebygge dette, hvis du oplever det problematisk. Nogle patienter oplever at behandlingen giver øget træthed, mens andre passer job og hverdag som sædvanligt. Tal med personalet hvis du har brug for råd og vejledning – vi vil meget gerne hjælpe.

Nyrefunktionen følges

Efter hver 3. behandling kontrolleres nyrefunktionen yderligere ved en såkaldt EDTAClearance, som foregår ved at du får en lille dosis radioaktivt sporstof ind i en blodåre. 3 timer efter tages en blodprøve og det beregnes hvor godt nyrerne har kunnet udskille sporstoffet. Undersøgelsen foregår på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Du får udleveret en personlig behandlingsplan, så du hele tiden kan følge med og have overblik over både behandling og undersøgelser.

Hvordan kontrollerer vi at behandlingen virker?

Du vil få kontrolleret blodprøver, som viser hvordan din sygdom udvikler sig (tumormarkøren Chromogranin A og hormoner) i forbindelse med hver 3. behandling. Vær opmærksom på, at nogle af prøverne kræver at du er fastende. Lægen bruger blodprøvesvar og jævnlige skanninger til at følge udviklingen i sygdommen og dermed effekten af behandlingen.

Erfaringen med behandlingen er, at hos halvdelen af patienterne kan man forhindre at svulsterne vokser yderligere og hos knap 30 % vil svulsterne blive mindre. Hvor længe behandlingen er effektiv varierer fra måneder til år og er forskellig fra person til person.

Hvor kan jeg læse mere?

Yderligere information om Rigshospitalet og mulighederne for parkering i forbindelse med ambulant behandling kan ses på www.rigshospitalet.dk/praktisk

Redaktør