Region Hovedstaden klar til at teste 2.500 om dagen

​Region Hovedstaden er nu klar til at teste både patienter og personale i langt højere grad end før. Det sker efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det har hele tiden været ønsket at teste langt flere, fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har test nok til at tilbyde 2.500 om dagen i ca. to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyning af tests fremadrettet, blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private. Derfor kan vi nu teste langt flere end hidtil,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Også patienter, der ikke er indlagt, kan blive testet

Den nye strategi i Region Hovedstaden betyder, at vi nu kan tilbyde test til langt flere patienter – også dem, som ikke er indlagt. Det er muligt, hvis man har symptomer, og ens egen læge vurderer at der er mistanke om coronavirus.

”Det er enorm ubehageligt at gå rundt derhjemme uden at vide, om man er smittet og potentielt udgør en smitterisiko for sine omgivelser. Særligt hvis man har udsatte og ældre i sin nære omgangskreds. Vi kan nu skabe tryghed hos mange af dem, som er gået rundt med uvished i flere uger. Er uheldet ude og testen er positiv, så ved man også, at man skal tage helt særlige forholdsregler. Selvom det ikke er sjovt, så er det bedre end at gå rundt i uvished,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Medarbejderne kan få afkræftet mistanke

Sundhedsvæsnet står overfor en af de største udfordringer nogensinde, og vi får brug for alle medarbejdere i ugerne der kommer. Derfor glæder det Sophie Hæstorp Andersen, at regionen nu også kan teste langt flere medarbejdere:

”Vi oplever en enorm opbakning fra sundhedspersonalet. De vil alle samme hjælpe alt det, de kan. For dem er det selvfølgelig ekstra frustrerende, hvis man er sendt hjem med en forkølelse, og ikke må komme på arbejde, fordi de måske kan have coronavirus. Nu kan vi teste dem, og hvis det så bare en forkølelse, så kan de få vished og komme hurtigere tilbage på arbejde og hjælpe kollegaer og patienter igennem en hård tid.” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Test kan også udføres på ansatte i særlige nøglepositioner i fx praksissektoren, ældreplejen og indsatser for socialt udsatte.

Fakta

Det kan stadig være nødvendigt at prioritere test til dem, som har det største behov. Region Hovedstaden følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prioritering af tests:

  • 1. Patienter der indlægges på sygehus, eller allerede er indlagt på sygehus.
  • 2. Udbrudshåndtering på plejecentre, bosteder, lukkede institutioner og andre rammer, hvor det kan være svært at sikre isolation, afstand, hygiejne m.v.
  • 3. Særligt sårbare individer, herunder ældre patienter særligt > 80 år, patienter med svær psykisk sygdom, nedsat kognitiv funktion, andre underliggende sygdomme, socialt udsatte m.v. - også i tilfælde hvor der ikke vurderes at være behov for indlæggelse på sygehus
  • 4. Medarbejdere i kritiske funktioner, der ikke umiddelbart kan erstattes, mhp. hurtig raskmelding.

Yderligere informationer

  • Pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk


Redaktør