​​

Influenzavaccine til danske børn beskytter moderat mod indlæggelse med influenza

Ny stort dansk studie har undersøgt effekten af influenzavaccination hos 2-6-årige børn. Det finder, at influenzavaccinen beskytter børnene moderat mod at komme på hospitalet og blive indlagt med influenza.
Siden efteråret 2021 er alle danske førskolebørn i alderen 2-6 år blevet tilbudt årlig influenzavaccination. Et helt nyt dansk forskningsprojekt har undersøgt, hvor godt influenzavaccination beskyttede denne aldersgruppe i den første sæson efter implementering af det nye vaccinationstilbud. I studiet sammenlignede forskerne 95.434 influenzavaccinerede børn med 95.434 børn, som ikke blev influenzavaccineret i influenzasæsonen 2021/2022. De fandt, at influenzavaccinen beskyttede 64 % mod at komme i kontakt med hospital for influenza og 37 % mod, at barnet blev indlagt med influenza. Det svarer til, at der blev forebygget 134 hospitalskontakter og 14 indlæggelser på grund af influenza blandt de 95.434 vaccinerede børn. 

Effekten af influenzavaccinen var klart bedst hos børn, som havde fået begge doser af influenza-vaccinen, der til børn primært gives som en næsespray. Beskyttelsen var desuden ens for raske børn og børn i særlig risiko for et alvorligt forløb af influenza. 

Det nye studie, der er udført af forskere fra Syddansk Universitet og Rigshospitalet, er et landsdækkende epidemiologisk studie og er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Lancet Child and Adolescent Health. Helene Kildegaard, læge og ph.d.-studerende på Syddansk Universitet og førstefor-fatter på studie forklarer om resultaterne:

 -Vi finder i studiet, at influenzavaccination til småbørn moderat nedsætter antallet af hospitalskontakter og indlæggelser for influenza. Alvorlige forløb af influenza er dog heldigvis sjældne hos småbørn. I hele 2021/2022-sæsonen fandt vi knap 800 hospitalskontakter for influenza og ca. 110 indlæggelser for influenza i aldersgruppen.

Lone Graff Stensballe, der er professor, overlæge og ekspert i infektionssygdomme i børn på Rigshospitalet og en af forskerne bag studiet, tilføjer: 

-Vi har ikke i Danmark tidligere tilbudt influenzavaccine til i øvrigt raske børn. Derfor var det vigtigt at undersøge effekten af vaccinen. Vi fandt nogen beskyttelse mod influenza; men kunne bestemt godt have ønsket os en bedre effekt af vaccinen. Det er dog stadig vigtigt, at børn med alvorlig, kronisk sygdom bliver vaccineret mod influenza.

Studiet har også undersøgt, om influenzavaccination nedsætter antallet af indlæggelser for andre luftvejssygdomme, astma og forbruget af antibiotika blandt de 2-6-årige børn og finder her ingen effekt. 

Vi har brug for bedre influenzavacciner

Tidligere studier i andre lande har på samme måde fundet, at influenzavaccine ikke giver en optimal beskyttelse mod influenza. 

Anton Pottegård, professor i brug af lægemidler, fortæller:
- Resultaterne af vores studie understreger, at der er brug for videre udvikling af influenzavacciner, så de giver bedre og længerevarende beskyttelse.

Læs forskningsartiklen på ​The Lancet's hjemmeside.

Redaktør