​​​

Ny lærestolsprofessor vil sætte nyresygdomme på dagsordenen

​Mads Hornum er ny lærestolsprofessor i nyresygdomme, og ordførende professor på området. Han ser det som sin forpligtelse at udbrede kendskabet til nyresygdomme, og få tilført midler og opmærksomhed til området. 


​I lærestolsprofessoratet er Mads Hornum ansvarlig for at styrke det nefrologiske forskningsmiljø, der er mellem Rigshospitalet og Københavns Universitet. Selv har han viet en stor del af sin forskning til at se på årsager til og konsekvenser af nyresygdomme i bred forstand. Det har være hans store ønske at komme til at lede forskningen, og sætte dagsordenen for hvad der skal forskes i. 

- Vi skal styrke den holdindsats, der skal til for at fremme forskningen indenfor specialet, da nefrologien historisk er en opdelt forskningstradition. Derfor vil jeg gerne udvikle de rammer vi har og samle forskningen. Lige nu er vi begunstiget af, at der er kommet flere midler til området, siger Mads Hornum.  

Mads Hornum vil også bruge lærestolsprofessoratet til at udvikle det talent, han ser blandt yngre læger og sætte nyresygdomme på dagsordenen hos sundhedspersonale, interessenter og befolkning. Fordi specialet ikke har et stort videnskabeligt selskab, er Mads Hornums opgave af være med til at udbrede kendskab, da han har kontakt til både læger, studerende og patienter. Københavns Universitet har tildelt ham rollen som ordførende professor. Netop derfor har han en særlig forpligtelse til at stille sig op og skabe opmærksomhed omkring specialet. 

- Jeg ønsker at styrke formidlingen omkring nyresygdomme, da det er sygdomme, som rammer bredt i befolkningen. Får borgerne behandlet eller forebygget de sygdomme eller faktorer, der i sidste ende kan føre til en nyresygdom, kan vi forbygge sygdommene. Ofte er det livsstilsforhold, der fører til nyresygdomme, siger Mads Hornum.

Som lærestolsprofessor har Mads Hornum også en særlig forpligtelse til at undervise. Det er et ansvar han ser frem til, da han håber, at han gennem undervisning kan præge lægestuderende til at interessere sig for specialet.

En spændende og travl start
Det bliver travlt i den nye rolle som lærestolsprofessor. For udover at Mads Hornum blev udnævnt til lærestolsprofessor, fik han i samme uge også to flotte bevillinger. Den ene er en stor EU Horizon Twinnings bevilling på 11 millioner til at forske i diabetes og overvægts indflydelse på nyresygdom og derefter et eftertragtet BRIDGE Translational Excellence Programme Grant, hvor han skal være klinisk mentor for en fellow i 2 år. Den næste tid skal derfor bruges på at forberede de kommende projekter og klargøre laboratorierne. 

Rigshospitalet har positioneret sig som fyrtårn indenfor den nefrologiske forskning, og de seneste bevillinger og udnævnelsen af en lærestolsprofessor styrker den rolle. Det er noget patienterne også gerne skal mærke.

- De patienter der behandles på Rigshospitalet skal mærke at forskningen kommer dem til gavn, siger Mads Hornum.

Det er derfor hans kongstanke, at man som patient i Afdeling for Nyresygdomme udover førsteklasses udredning også tilbydes at være med i forskningen via ny behandling som sammenlignes med den eksisterende eller via studier der undersøger nyresygdomme. 
Det er næsten 30 år siden, at der sidst blev udnævnt en lærestolsprofessor i nefrologi. Derfor er det en stolt Mads Hornum, der tager rollen som lærestolsprofessor på sig fra 1. juli 2022.

Tiltrædelsesforelæsning er planlagt til den 12. december 2022 klokken 14.00-16.30 i Auditorium 1, Rigshospitalet.​
Privat bor Mads Hornum i Køge sammen med sin hustru og har 2 børn. 

Redaktør