Danmarks første klinik til screening for børnekræft skal give tidlig diagnostik - inden første symptom

​Kræft opdages sjældent tilfældigt hos et i øvrigt raskt barn. Ny klinik vil systematisk finde kræft hos børn og unge, før de oplever symptomer. 

Det kan være svært at opdage en kræftsygdom hos børn og unge, før de har en synlig svulst eller selv oplever symptomer som fx udpræget træthed eller smerter. En ny klinik på Rigshospitalet vil derfor indføre mere systematisk screening for kræft hos børn og unge, der har en høj medfødt risiko for at udvikle sygdommen.

Klinik for børnekræftscreening er åbnet i maj 2021. Det nye initiativ skal ses i lyset af, at antallet af genetiske udredninger er steget markant de seneste mange år pga. teknologiske landvindinger. Derfor er gruppen af børn og unge med en påvist øget risiko for kræft også vokset.  Målet med klinikken er at sikre, at børn, der er i høj risiko for at få kræft, får diagnosen, allerede inden de får symptomer – og dermed kan de ofte behandles mere effektivt, med færre bivirkninger og større chance for at overleve. 

Betegnelsen ’patient’ skal tænkes om

En støt voksende forståelse af genetisk øget risiko for kræft hos børn og unge har medført, at der nu eksisterer et videns- og patientgrundlag for klinikken på Rigshospitalet. Der er tale om et nyt tilbud og en ny evidens-baseret tilgang til diagnosticering af kræft hos børn og unge. Den nye tilgang betyder i praksis, at betegnelsen patient næsten bliver uhensigtsmæssig, fordi de fleste børn med genetiske afvigelser, der øger risikoen for kræft, ikke har nogle tegn eller symptomer. Det forklarer Ulrik Stoltze, der er afdelingslæge og daglig ansvarlig for den nye klinik for børnekræftscreening.

- Jeg plejer at sige, at de har en tilstand eller en sårbarhed, idet erfaring og forskning viser, at ord som syndrom og patient vækker helt andre billeder hos både børnene og forældrene, udtaler Ulrik Stoltze. 

Som et eksempel på en genetisk afvigelse, der giver et barn en høj risiko for kræft, nævner Ulrik Stoltze Li-Fraumeni Syndrom. En betegnelse på en genetisk afgivelse, der hverken siger de fleste læger eller andre særlig meget. Betegnelsen dækker alene over, at man bærer en gen-afvigelse, der medfører en markant øget risiko for kræft – især i barndommen. 

- Vi ved nu, at børn med denne tilstand har 30-40% risiko for at udvikle kræft, altså 100 gange øget i forhold til baggrundsbefolkningen. Vi ved også, at 85% af kræfttilfældene i gruppen udgøres af fire typer kræft, samt at man med screening for disse fire typer af kræft kan finde kræften langt tidligere, end hvis man ventede på, at symptomer skulle vække mistanke, uddyber Ulrik Stoltze.

Aktuelt kender man i dag til omkring 15 danske børn, der har Li-Fraumeni Syndrom. Dog regner man med, at der findes minimum 10 gange så mange børn, der - uden at vide det - har den sjældne tilstand. Efterhånden som anvendelsen af omfattende genetiske undersøgelser øges i hele sundhedssektoren, vil der blive opdaget flere børn med denne og andre lignende tilstande, og de børn vil nu have mulighed for at blive screenet og fulgt i den nye klinik. Derved kan man tilstræbe behandling, inden det første symptom, og behandle barnet både mere effektivt og med færre bivirkninger end ellers.  

35 børn er allerede blevet screenet

Siden åbningen af den nye klinik for børnekræftscreening er 35 børn henvist til klinikken, og ca. halvdelen er startet i regelmæssig screening, som er tilrettelagt ud fra det enkelte barns risikoprofil. 

- Indtil videre har vi heldigvis ikke fundet kræft hos nogle af børnene, men erfaringer fra udlandet viser, at det desværre kun er et spørgsmål om tid. Jeg mener dog, at disse børn, pga. den nye klinik, er noget bedre stillede end tidligere. Vi håber, at vi her bidrager til, at der tages endnu et ganske lille, men væsentligt skridt på den lange vej til fuld overlevelse af børnekræft, afslutter Ulrik Stoltze.

Screening for kræft fordeler sig på specialer

De seneste år har enkelte specialer screenet børn for arvelig øjenkræft, tarmkræft og nyrekræft på de fleste af landets universitetshospitaler, men det er første gang i Danmark, at man samler screeningerne og ekspertisen fra flere faggrupper i en klinik. 

Grundig information af forældre og børn 

Klinikken spiller også en væsentlig rolle ved at informere forældre grundigt om tilstanden, inklusive fordele og ulemper ved at gå i screening, samt ved at sikre, at børnene opnår en alderssvarende forståelse for, hvad de skal igennem og hvorfor. 

Fakta om Rigshospitalets nye Klinik for børnekræftscreening

  • Klinik for børnekræftscreening åbnede 5. maj 2021 

  • Klinikken er et samarbejde mellem flere afdelinger og specialister på Rigshospitalet, der bidrager med hver deres ekspertise, herunder især Afdeling for Genetik, Center for Sjældne Sygdomme, Børnekræftafdelingen i Afdeling for Børn og Unge.


Redaktør