Ny professor vil knække sejlivede infektioner

Biofilminfektioner er særligt modstandsdygtige overfor både immunsystem og antibiotika. Ny professor håber at skabe bedre forståelse – og bedre behandling – af biofilminfektioner.


Store mængder bakterier klistret ind i en beskyttende barriere af sukker og proteiner. Sådan kan man lidt firkantet beskrive biofilminfektioner, som er ekstremt svære at behandle. Med et nyt professorat på Københavns Universitet får overlæge på Afdelingen for Klinisk Mikrobiologi ved Rigshospitalet, Claus Moser mulighed for at skrue endnu mere op for sin forskning i ny og bedre behandling til patienter med kroniske biofilminfektioner.

- Biofilminfektioner er udbredte. De er langvarige, og nogle gange kan de ikke færdigbehandles, fordi infektionen kan modstå de gængse behandlinger. De kan medføre kroniske gener og kræver langvarige – nogle gange livslange – behandlinger med antibiotika, siger Claus Moser. 

Bedre forståelse og bedre behandling

Professoratet med titlen ”Eksperimentelle og medicinske persisterende biofilminfektioner” på Københavns Universitet har to særlige fokusområder, som han skal være med til at kaste lys over. Dels, hvad den enkelte krops reaktion på en biofilminfektion betyder for, hvor syg man bliver af infektionen? Dels en optimering af behandlingsstrategier. 

- Bedre forståelse af mekanismerne bag biofilminfektioner og identifikation af nye behandlingsstrategier vil kunne forbedre udkommet af behandlingen for rigtig mange patienter, siger han.

Nogle af de forskningsprojekter, han er og har været involveret i, har allerede ført til forandringer og forbedringer i måden at behandle for biofilminfektioner. Et eksempel er patienter med infektioner på hjerteklappen (endokarditis), der kan behandles med tabletter derhjemme i stedet for intravenøs behandling, mens de er indlagte. Et andet eksempel er trykkammerbehandling af patienter med endokarditis, som lige nu afprøves i et klinisk studie efter at dyreforsøg viste rigtig gode resultater.

-En væsentlig del af min forskning er det, vi kalder translationel forskning, hvor vi undersøger mekanismer bag biofilminfektioner og mulige nye behandlinger i blandt andet dyremodeller, inden vi prøver at føre det videre til at behandle patienter i samarbejde med min dygtige kliniske kolleger, siger Claus Moser.

Udover endokarditis og antibiotikas virkning i biofilm har Claus Moser og hans
forskningsgruppe fokus på biofilm i kroniske sår, lunger, i urinvejene og på centrale venekatetre. 

Tiltrædelsesforelæsning 13. august

Claus Moser er overlæge, Ph.D og speciallæge i Klinisk Mikrobiologi. Han bor i Søborg og har tre børn med sin samlever gennem 25 år. 

Han tiltrådte professoratet den 1. juni 2021. Der afholdes inauguration den 13. august klokken 14 i Jerne auditoriet, Panuminstituttet, med en reception efterfølgende klokken 15-17. Professortiltrædelsesforelæsningen har titlen ”Biofilm – worst film ever?”

Redaktør