Nye COVID-afsnit står klar på Rigshospitalet

​Et COVID-isolationsafsnit og et COVID-intensivt afsnit står nu klar til at blive taget i brug, hvis det bliver aktuelt på Rigshospitalet.

Vent...
I foråret åbnede to midlertidige COVID-afsnit i Rigshospitalets nye behandlingsbygning Nordfløjen, som endnu ikke var taget i brug. Siden er mange afdelinger flyttet ind i Nordfløjen, hvilket har skabt god plads i Rigshospitalets hovedbygning til at genetablere de to COVID-afsnit. De står nu klar til at åbne, hvis antallet af indlagte patienter med COVID-19 stiger. 

- Isolationssnittet står klar med 12 kohorte isolationssenge til at starte med, men med mulighed for yderligere at udvide til 16 sengepladser og op til 28 senge, hvis det bliver nødvendigt. Vi tager først afsnittet i brug, når vi har den ottende patient indlagt hos os, fortæller Lone Siersbæk-Hansen, ledende oversygeplejerske i Infektionsmedicinsk Klinik.

Intensivafsnittet kan ligesom isolationsafsnittet løbende udvide kapaciteten for antallet af indlagte.

- Afsnittet vil begyndelsesvis åbne med plads til 6-8 patienter. Efterfølgende kan afsnittet udvides til at rumme 16 patienter, og endnu kan der udvides med op til i alt 24 intensive sengepladser. 

- Vi åbner først afsnittet når Rigshospitalet har 18 intensive COVID patienter. Indtil nu har vi haft meget få eller ingen indlagt på intensiv, fortæller afdelingssygeplejerske Anne Friis fra Intensiv Terapiklinik.

Gode rammer for særlig behandling

Det bedste scenarie vil være, at afsnittet ikke behøver at blive taget i brug, men bliver det nødvendigt, er rammerne gode, påpeger Anne Friis.

- Vi har endnu bedre rammer og faciliteter nu, end vi havde i foråret. Det skyldes, at afsnittet her fra starten er bygget op, så vi kan opdele patienterne i grupper af 4-5 personer, og lægerne har mulighed for at lave dokumentationsarbejde og registrering af patientjournaler lige uden for patientstuerne. Dermed er de hele tiden er tæt på.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor