Gynækologiske operationsstuer i centralkomplekset

​Et udvidet samarbejde mellem POTA i CKO, Gynækologisk Afdeling samt Anæstesi- og Operationsafdelingen i JMC, betyder, at gynækologiske patienter i dagkirurgiske forløb fremover opereres i centralkomplekset. 

Vent...

På billedet ses Irene Bruun Mikkelsen og Susanne Krag, der har været involveret i flytning af operationsudstyret fra Glostrup og indretning af de to ’nye’ gynækologiske operationsstuer i Centralkomplekset.

Gynækologiske patienter i dagkirurgiske forløb bliver fra og med december 2020 opereret på to operationsstuer i Centralkomplekset på Rigshospitalet afsnit 3033, Blegdamsvej, fremfor som hidtil på Operationsgangen på Rigshospitalet, Glostrup. 

Det drejer sig bl.a. om patienter, der skal have foretaget mindre gynækologiske indgreb, som fx fjernelse af godartede cyster eller livmoder samt kikkertundersøgelse af indersiden af livmoderhulheden. 

De gynækologiske patienter i de mindre dagkirurgiske forløb møder således ind direkte på POTA i opgang 2 (4 sal), bliver opereret på de to ’nye’ gynækologiske operationsstuer på afsnit 3033 og udskrives direkte fra POTA efter endt behandling. Det er personale fra Anæstesi og Operationsafdelingen i JMC, der bemander stuen sammen med opererende læger fra Gynækologisk Afdeling.

Ordningen er kommet i stand takket være et samarbejde mellem POTA (Postoperativt Terapi Afsnit) i Center for Kræft og Organsygdomme (CKO), Gynækologisk Afdeling og Anæstesi- og Operationsafdelingen i Juliane Marie Centret og er blevet mulig efter HovedOrtoCentret flyttede til Nordfløjen. 

Samarbejdet omkring etablering og organisering af de gynækologiske dagkirurgiske forløb i centralkomplekset har krævet en stor indsats af alle involverede, både læger, sygeplejersker, sekretærer og økonomer, men er lykkes takket være en ihærdig og ikke mindst hurtig indsats og vilje til samarbejde. Det fortæller overlæge Lars Schouenborg, der sammen med operationssygeplejerskerne Susanne Krag og Irene Bruun Mikkelsen har været tovholdere på etableringen af det nye dagkirurgiske set-up, 

- Flytningen er et resultat af et fantastisk tværfagligt samarbejde og kæmpe indsats fra mange faggrupper både på Glostrup og på Blegdamsvej, fortæller Susanne og Irene.

- Vi opererede patienter mandag på den 23 november på Glostrup og startede allerede en uge efter (30 /11) på 3033 takket være et effektivt samarbejde og en stor fælles indsats omkring både logistik, udstyr, økonomi, personale og patientforløb, fortæller Lars Schouenborg og fortsætter: 

- De første patienter har allerede været igennem det nye forløb og har alle udtrykt særdeles stor tilfredshed med behandlingen.


Efter planen skal ca. 500 af Gynækologisk Afdelings årlige omkring 3.600 operationer foregå på de to nye operationsstuer i Centralkomplekset. De større gynækologiske operationer og kræftkirurgi vil som hidtil foregå på operationsstuerne i Anæstesi- og Operationsafdelingen i JMC, afsnit 4013.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor