Bevilling skal hjælpe hjertesyge børn med mentale problemer

Børn, der er født med en hjertesygdom, har langt større risiko for at få mentale problemer og psykiatriske diagnoser. Et studie skal undersøge problemet og sikre bedre hjælp til børn og familier


Vibeke Hjortdals projekt har fået 3.967.000 kroner fra Hjerteforeningen. Foto: Torben Hoffmann


Børn, der er syge i hjertet, når de bliver født, må oftere end deres kammerater slås med angst, ADHD, skizofreni, adfærdsproblemer og andre mentale sygdomme. Faktisk er deres risiko for at få en psykiatrisk diagnose dobbelt så stor. 

Børnene og deres forældre skal fremover have bedre hjælp, hvis det står til overlæge og professor i børnehjertekirurgi ved Rigshospitalet, Vibeke Hjortdal. 

Med en bevilling på 3.967.000 kroner fra Hjerteforeningen skal hendes forskningsprojekt for første gang vise, hvor stort omfanget af problemerne er i Danmark. Samtidig er det målet at hjælpe børnene og deres familier med en hjemmeside, hvor de kan finde råd og vejledning og søge hjælp. 

- Mentale helbredsproblemer kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges livskvalitet og for, hvordan de klarer sig fagligt i skolen og socialt med kammeraterne. Senere hen kan de få det vanskeligt på arbejdsmarkedet. Der mangler viden om, hvordan vi kan hjælpe de her børn bedst. Med det her projekt har vi sat os for at gøre noget ved det, siger Vibeke Hjortdal, som i forvejen forsker i senfølger hos børn med medfødt hjertesygdom. 

Hurtigere udredning og hjælp

Forskningsprojektet, som laves i samarbejde med professor Charlotte Rask fra Børne- og Ungdomspsykiatrien ved Aarhus Universitetshospital, skal afdække, hvor mange børn og unge med medfødt hjertesygdom, der har hvilke problemer – og hvilken type hjælp de får i dag. Det skal blandt andet ske med registeropslag og spørgeskemaer til familier med børn eller unge, der har medfødt hjertefejl og er mellem 7 og 18 år. 

- Det er vigtigt, at både børnene og de unge selv og deres pårørende kender til de psykiske og udviklingsmæssige problemer, der kan optræde samtidig med en medfødt hjertesygdom. Alene det, at de kan få en forklaring på de mentale problemer, de har, gør det lettere for både børnene og deres pårørende og omgivelser, siger Vibeke Hjortdal fra Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi. 

Det er forskernes håb, at den nye hjemmeside på sigt også kan danne basis for online vurdering og eventuelt udredning af mentale problemer hos børn og unge med medfødt hjertesygdom. En vurdering, der stadig vil skulle foretages af lægefaglige eksperter. 

Brug af online værktøjer har den fordel, at geografien ikke er en begrænsning, og at børn og unge i hele landet kan få hurtigere hjælp, påpeger Vibeke Hjortdal. 

Vibeke Hjortdals professorat er tilknyttet det nye innovative børnehospital BørneRiget, som åbner på Rigshospitalet i 2025. Professoratet, der har fokus på børn med medfødt hjertesygdom, er kommet i stand takket være en donation fra Novo Nordisk Fonden til BørneRiget, som skal sikre en dansk førerposition på området.


Redaktør