Nyt Covita-afsnit åbnet

​​Tirsdag rykkede cirka 40 intensivmedarbejdere fra Glostrup ind i Nordfløjen for at åbne et nyt intensivafsnit sammen med kolleger fra Blegdamsvej. Onsdag kommer de første patienter 

Lene Dalum (til venstre) fra Glostrup og Ida Elisabeth Højskov fra Blegdamsvej er en del af den helt nye afsnitsledelse på Covita 7014. 


​Mandag blev hele intensivafsnit Y13 på Glostrup pakket i kasser, tirsdag morgen rykkede både udstyr og medarbejdere til Blegdamsvej og begyndte udpakningen i afsnit 7014, og onsdag bliver de første intensivpatienter med COVID-19 flyttet ind på afdelingen. Birgitte Sonne Rossen og hendes kolleger pakkede hele intensivafdelingen på Glostrup ned og sendte tirsdag morgen udstyret afsted mod Blegdamsvej. 


- Det har været meget dramatisk at nå så meget på en uge, men jeg synes er beslutningen er rigtig for at vi kan udnytte intensivressourcerne bedst muligt. Det er en kæmpe udfordring både fagligt og logistisk. Vi har valgt at flytte vores eget udstyr med og starte op med de samme standarder som normalt, fortæller Lene Dalum, ledende afdelingssygeplejerske på intensiv i Glostrup og nu en del af afsnitsledelsen sammen med afsnitsansvarlig overlæge Birgitte Viebæk Christensen – også fra Glostrup og konstitueret overlæge Jesper Brøndum Poulsen og konstitueret afdelingssygeplejerske Ida Elisabeth Højskov, der begge er fra Blegdamsvej. 
 
Den hurtige indflytning har også været en stor udfordring for de medarbejdere som er vant til at arbejde på Blegdamsvej, fortæller Ida Elisabeth Højskov. 

- Vi fik også først besked om den nye opgave for en uge sådan, men nu er vi her, og jeg har oplevet en virkelig stor teamånd hvor alle har hjulpet med at løse den fælles opgave, så vi hurtigt bliver i stand til at pleje patienter herovre. 

I ugen efter påske udvider afsnittet til 10 pladser, og ugen efter til 15 pladser. Ledende oversygeplejerske Charlotte Illum og ledende overlæge Jens Christian Nilsson er overordnet ledelse for Covita 7014. 


Stærk kerne giver ro
Det nye afsnit ledes overordnet af ledende oversygeplejerske Charlotte Illum og ledende overlæge Jens Christian Nilsson fra Thoraxanæstesiologisk Klinik.

- Jeg er imponeret over, hvor konstruktivt alle medarbejdere har taget imod den kæmpe opgave, og hvor flot de har løst den, siger Charlotte Illum. 

Jens Christian Nilsson er glad for, at fagligheden er velfunderet i den nye funktion. 

- Med en stærk kerne af en sammentømret og erfaren intensivafdeling er vi godt rustet til at tage imod COVID-19 patienter, også hvis behovene vokser, siger han. 

På Glostrup-matriklen sikrer et såkaldt Mobilt Akut Team at der fortsat er hjælp til at stabilisere patienter der er akut dårlige inden de eventuelt skal overflyttes til en intensivafdeling.Redaktør