Cocktaileffekt af hormonforstyrrende stoffer: En plus en giver tre!

Hormonforstyrrende stoffer kan forstærke hinandens effekt. Dette bør tages med i betragtning når man diskuterer grænseværdier for kemikalier, mener forskere fra Rigshospitalet og Münster.

Vent...
Effekten af en ”cocktail” af hormonforstyrrende stoffer kan  være mere skadelig for sædceller end summen af effekterne af de enkelte stoffer. Det  viser et nyt studie fra Rigshospitalet og center for Reproduktiv Medicin og Andrology i Münster i Tyskland. Dette bør tages med i betragtning når man diskuterer grænseværdier for  kemikalier, mener forskerne.Cocktails af hormonforstyrrende stoffer påvirker funktionen af menneskelige sædceller og kan være med til at hæmme evnen til at befrugte ægcellen (Billede: R. Pascal, caesar, Bonn)

Hormonforstyrrende stoffer påvirker sædcellers funktion

Hormonforstyrrende stoffer er allestedsnærværende i fødevarer, plastik, tekstiler og kosmetik. De mistænkes for at være en del af årsagen til at mange mennesker i den vestlige verden i dag har svært ved at få børn – en tendens der ser ud til at være stigende. For nyligt opdagede en dansk-tysk forskergruppe, at hormonforstyrrende stoffer kan påvirke menneskelige sædcellers funktion. De påvirker sædcellerne ved at efterligne de kvindelige kønshormoner, som normalt styrer sædcellernes bevægelighed gennem æggelederen mod ægcellen. Herved mistænkes de hormonforstyrrende stoffer for at kunne hæmme befrugtningen af ægcellen.

Hormonforstyrrende stoffers effekter forstærkes, når de forekommer sammen i blandinger

I dagligdagen optager kroppen en kompleks blanding af hormonforstyrrende stoffer – hvert enkelt kemikalie dog oftest i så lav en mængde, at det alene ikke påvirker os. På trods af de lave individuelle niveauer har man dog vist, at ”cocktails” af hormonforstyrrende stoffer, som dem man kan finde i blodet, tilsammen kan påvirke sædceller betydeligt - et alarmerende fund. I et nyt studie under ledelse af Professor Timo Strünker fra Centre for Reproductive Medicine and Andrology i Münster og Professor Niels Erik Skakkebæk fra Afdelingen for Vækst og Reproduktion, EDMaRC, Rigshospitalet, har forskerne set nærmere på de hormonforstyrrende stoffers påvirkning af sædceller og den såkaldte ”cocktaileffekt”, dvs. blandingen af hormonforstyrrende stoffer.

”Resultaterne fra vores nye studier kan sammenfattes kort” fortæller Læge Anders Rehfeld, en af de primære forskere bag studiet: ”Kombinerer man hormonforstyrrende stoffer, skal man ikke blot lægge deres individuelle effekt sammen. Det viser sig, at hormonforstyrrende stoffer faktisk kan forstærke hinandens effekt betydeligt”. ”Inden for farmakologien kalder man dette fænomen for synergi: En plus en giver ikke to, men derimod tre!”, forklarer Anders. Desuden kunne forskerne vise, at også de naturligt forekommende kvindelige kønshormoner kunne påvirke sædcellerne synergetisk. ”De hormonforstyrrende stoffer efterligner blot de kvindelige kønshormoner – herunder evnen til at påvirke sædceller synergetisk” fortæller Anders Rehfeld.  Lignende synergetiske effekter er allerede beskrevet for hormonforstyrrende stoffer i andre celler og væv.

Vigtig viden, når grænseværdier skal estimeres

Det diskuteres løbende blandt endokrinologer og toksikologer om man bør begrænse brugen af hormonforstyrrende stoffer yderligere. De nye fund fra dette studie kan have stor betydning for denne diskussion i forhold til, hvordan skadelige effekter af hormonforstyrrende stoffer vurderes. I dag bliver sikre grænseværdier sat individuelt for de hormonforstyrrende stoffer, uden at tage højde for effekten i kombination med andre kemikalier. Set i lyset af, at hormonforstyrrende stoffer, i blandinger, kan forstærke effekten af hinanden, kommer man nemt til at undervurdere den potentielle fare når sikre grænseværdier estimeres for kemikalier enkeltvis. Studiet er udgivet i tidsskriftet Human Reproduction.

Læs mere på Videnskab.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor