Ny professor skal forske i bedre og mere sikker fertilitetsbehandling

​Overlæge og lægelige leder af Fertilitetskliniikken Anja Pinborg er udnævnt til professor og skal forske i, hvordan man kan optimere den eksisterende fertilitetsbehandling for både kvinder og børn.
Vent...
Anja Pinborg tiltrådte 1. februar 2018 i et 5-årigt professorat i reproduktionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet.  

Hun har gennem sin forskning på både Rigshospitalet og Hvidovre Hospital haft et særligt fokus på at optimere sikkerheden i forbindelse med fertilitetsbehandling og langtidsstudier af børn, født ved reagensglasmetoden (IVF). I det nye professorat vil Anja Pinborg fortsætte sin forskning i to spor: Et epidemiologisk spor og et klinisk spor. 


Professor Anja Pinborg

Hvordan går det børnene?

De epidemiologiske studier tager bl.a. udgangspunkt i CoNARTaS databasen (Committee of Nordic Assisted Reproductive Technology and Saftety), som indeholder registerdata på alle børn født ved reagensglasbehandling (IVF-behandling) i Danmark, Norge, Finland og Sverige fra 1985 til 2015.  Anja Pinborg har som en ud af ca. 15 forskere i Norden adgang til databasen, og hun undersøger sammen med ph.d.-studerende og postdocs fra hele Norden, hvordan det går børnene senere hen, alt efter hvilken form for fertilitetsbehandling de er et resultat af. 

Forskerne kigger bl.a. på, om børnene efter 10 år og senere har følgevirkninger i form af fx flere hjertesygdomme, diabetes, pubertetsforstyrrelser, kræft og øget antal indlæggelser sammenlignet med børn, som ikke er født efter fertilitetsbehandling. De undersøger også, om den måde æggene blev dyrket på og nedfrosset på, får nogen betydning for børnene senere hen, fx i form af tidlig fødsel, øget fødselsvægt og de følger, der evt. er heraf.  Studierne udføres bl.a. i samarbejde med Sahlgrenska, Helsinki og Trondheim universiteter.

Mest optimale fertilitetsbehandling

I det kliniske spor er Anja Pinborgs forskning koncentreret om optimering af fertilitetsbehandlingen og de procedurer, som er mest sikre og giver de højeste graviditetsrater. Anja Pinborg undersøger derfor bl.a., hvilken æg-tilbagelægningsmetode, der er mest optimal og sikker i forbindelse med nedfrysning og optøning af æg (FET (frozen embryo transfer)-optimizing). Samtidig ser hun på, om det er bedst at lægge de befrugtede æg tilbage i den hormonstimulerede cyklus eller at fryse æggene og udskyde ægoplægningen til en naturlig cyklus (Freeze-All-studiet). 

I et nyt studie, kaldet HiCART (Health in Childhood following assisted reproductive technology) undersøger Anja Pinborg desuden om børn, født efter fertilitetsbehandling, specielt nedfrysning og optøning af befrugtede æg, har forhøjet blodtryk eller øget risiko for hjertekarsygdomme, hvilket andre mindre undersøgelser har givet en svag mistanke om.  Dette studie gennemføres i samarbejde med forskere fra Klinik for Vækst og Reproduktion, Hjertecentret og Herlev og Hillerød hospitaler.

Om Anja Pinborg

Anja Pinborg er lægelig leder af Rigshospitalets Fertilitetsklinik og videnskabelig redaktør for Ugeskrift for Læger. Hun er medlem af bestyrelsen i ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Hun er desuden medlem af den internationale komite for medical journal editors (ICMJE), også kaldet ’Vancouvergruppen’, der er med til at udforme retningslinjer for god publikationspraksis.   

Tiltrædelsesforelæsning 7. november 

Anja Pinborgs tiltrædelsesforelæsning foregår onsdag den 7. november kl. 14-15 i Auditorium 2, Rigshospitalet og har titlen ”Fertilitetsbehandling nu og i fremtiden med fokus på børnenes helbred”. 

Alle er velkomne. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor