Uddannelsespris til øre-næse-hals-afsnit

​De sygeplejestuderendes landsorganisation, SLS, har kåret sengeafsnittet i Øre-næse-halskirugisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet, som årets uddannelsessted.

Den ekstraordinære indsats for at skabe et godt uddannelsesmiljø for kommende sygeplejersker har båret frugt. De sygeplejestuderendes landsorganisation, SLS, giver årets uddannelsespris (Årets Kliniksted) for Region Hovedstaden til sengeafsnittet i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet. 

Afsnittet er fysisk placeret på Gentofte Hospital og bliver belønnet med prisen for at skabe et trygt læringsmiljø med rig mulighed for refleksion og for at skabe en klar, velovervejet struktur for de studerendes uddannelsesophold på afdelingen. 

SLS kårer hvert år en afdeling fra hver af de fem regioner, og priskomitéen tager afsæt i følgende: 

”Hvert år hylder SLS det gode samarbejde mellem os studerende og de kliniske vejledere. Vi fejrer derfor de kliniksteder, der gør en ekstra indsats for at skabe kvalitet i klinikken – til gavn for os studerende og fremtidens sundhedsvæsen.”

Kåringerne er i år baseret på indstillinger fra 119 sygeplejestuderende på landsplan. En jury har udpeget to kandidater i hver region, og en SMS-afstemning blandt medlemmerne af SLS har afgjort, hvem der har vundet. 

Uddannelsespris ØNH Gentofte 2.jpg

Foto: Sengeafsnittets personale fik overrakt uddannelsesprisen som Årets Kliniksted d. 3. januar 2018.

Rød tråd i forløbet

Sengeafsnittet i Gentofte blev i år indstillet af Marie Groth, som på 2. semester har været sygeplejestuderende på afdelingen. I sin begrundelse lægger hun blandt andet vægt på kulturen og den positive indstilling afsnittets personale og ledelse har til at have studerende. 

Marie Groth fremhæver, at de studerende allerede inden klinikstart modtager dokumenter med information, vejledning og inspiration til litteratur til det kommende kliniske uddannelsesforløb samt mail med en aktivitetsplan, hvor hver uge er tilrettelagt ud fra et af fokusområderne for semesteret. Det har ifølge den studerende stor betydning og er med til at skabe en rød tråd i det kliniske forløb samt hjælpe de studerende med at opnå de læringsudbytter, som der forventes – både i forhold til den teoretiske og praktiske undervisning i sengeafsnittet.

Vigtigt for indstillingen til prisen er også det gode teamsamarbejde og den store bevågenhed og prioritering af undervisnings- og uddannelsesopgaven samt indsatsen fra alle sygeplejersker og kliniske vejledere i sengeafsnittet, som får stor ros for at inddrage og udfordre de studerende i deres forløb.
Redaktør