Bevilling til forskning i sundhedsfremme for leddegigtpatienter

​Ergoterapeut og ph.d. Tanja Thomsen fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet har modtaget en bevilling på kr. 150.000 fra Lundbeckpuljen til sit kommende postdoc projekt med fokus på leddegigt og livsstil.

Vent...

Postdoc-projektet er en opfølgning på Tanja Thomsens ph.d., der viste, at reduktion af stillesiddende tid, erstattet med let fysisk aktivitet i hverdagen, har positiv effekt på smerte, træthed, fysisk funktionsniveau og lipidniveauer hos patienter med leddegigt både på kort og langt sigt.

- Det er svært for leddegigtpatienter at opretholde moderat og hård fysisk aktivitet, men mit studie viste, at der også er sundhedsmæssige gevinster ved let fysisk aktivitet i hverdagen, blandt andet ved at gå og stå mere. Resultaterne viste også, at ved at fokusere på let fysisk aktivitet og små ændringer i hverdagen, var det nemmere for patienterne at opretholde det fysiske aktivitetsniveau på lang sigt, fortæller Tanja Thomsen.

Flere sundhedsfremmende tiltag i behandlingsforløbet

I kontrolgruppen kunne man se, at de der ikke ønskede at deltage i gruppen med fysisk aktivitet, blev mere stillesiddende/fysisk inaktive over tid, og nu skal Tanja i sit postdoc afdække hvilke sygdomsrelaterede, socio-demografiske og livsstilsfaktorer, der kendetegner de to grupper:

- Formålet er, med udgangspunkt i et registerbaseret studie, bl.a. med data fra DANBIO databasen, at udarbejde en profil for den patientgruppe, der gerne ville deltage. Vi vil se på forskelle på dem der valgte at deltage og ikke valgte at deltage og samtidig sammenligne den nationale kohorte af leddegigtpatienter, for at se om der er nogle kendetegn ved patientgrupperne, siger Tanja Thomsen, og fortsætter:

- Derudover er formålet, at undersøge, hvilke præferencer og behov for tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse patienter med leddegigt foretrækker for at kunne kvalificere fremtidige tilbud rettet mod denne patientgruppe.

Derfor skal Tanja som en del af sit postdoc også interviewe patienter i alle fem regioner for at afdække, hvordan patienter selv mener, de bedst kan motiveres og informeres af sundhedspersonale, for kunne at ændre livsstil.

Målet er på sigt, at kunne implementere sundhedsfremmende tiltag i patienterne behandlingsforløb udover den medicinske behandling.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor