Ny effektiv behandlingsmodel for fædre med fødselsdepresssion

Rigshospitalets fædreforskningsprogram har udviklet og afprøvet en ny model for screening og behandling af fædre og mødre med fødselsdepression, og de første resultater er gode.

Både kvinder og mænd kan få fødselsdepressioner, og fødselsdepression hos fædre er heldigvis ikke helt så tabubelagt i Danmark som i mange andre lande.

Danmark er nemlig et af de første lande i verden, der officielt har anerkendt forekomsten af fødselsdepression hos mænd. Omkring 7 procent af alle fædre i Danmark får årligt en fødselsdepression. Med ca. 75.000 fødsler, betyder det årligt ca. 5.000 fædre, der rammes. Til sammenligning får omkring 10 procent af mødrene en fødselsdepression.

Der har ikke hidtil i det danske sundhedsvæsen eksisteret en behandlingsmodel, der er specifikt udviklet til mænd med fødselsdepression, som tager højde for, at mænds depressioner kan tage andre former end kvinders og at symptomerne kan være anderledes end kvinder. Fx har mænd hyppigere udadrettede reaktioner som vrede og tilbagetrækningsreaktioner som isolation fra andre. Mens kvinder hyppigere har de traditionelle depressionstilstande.

Ny behandlingsmodel afprøvet med succes

I et stort forskningsprojekt, har Rigshospitalets Fædreforskningsprogram nu udviklet og afprøvet en ny behandlingsmodel, som er specialudviklet til fædre med fødselsdepression.

Behandlingsmodellen består i et forløb, der tager udgangspunkt i at styrke fædrenes tilknytning til barnet ved hjælp af mentaliserings-baseret psykoterapi. Målet med behandlingen er både at mindske forældrenes depression og angst i forbindelse med fædrerollen og at støtte fædrene i at udvikle gode relationer til det kommende barn.

Modellen er nu afprøvet på 45 fædre i et forskningsprojekt, der involverer 110 behandlingsforløb. Resultaterne er lovende: 70 procent af fædrene er i bedring efter forløbet, og 45 procent er efter ca 5-6 samtaler helt ude af deres fødselsdepression.

Tidlig opsporing er vigtig

Tidligere undersøgelser har vist, at det ér muligt at opspore fødselsdepression hos både kvinder og mænd, og Rigshospitalet med forskningsleder og chefpsykolog Svend Aage Madsen i spidsen har udviklet et særligt screeningsskema til dette formål.

Screningsskemaet; "reaktioner på at vente barn/blive forældre" er udviklet af psykologer i Juliane Marie Centret og er dagligt blevet benyttet af sundhedsplejen i København og 25 andre kommuner landet over.

Resultaterne blev præsenteret på en konference om fødselsdepressioner den 29. november. Konferencen markerede samtidig 20 års jubilæet for Rigshospitalets Fædreforskningsprogram, som blev oprettet i 1997 og fortsat er forankret i Juliane Marie Centret. Programmet har siden 1997 gennemført flere end 15 forskellige konkrete forskningsprojekter, stået for over 50 forskellige publikationer og være afgørende for, at mænds fødselsdepressioner er kommet på dagsordenen i det danske sundhedsvæsen.

Fakta om fødselsdepressioner

  • En fødselsdepression ikke er en 'almindelig' depression, men en relationel lidelse, der handler om det at blive forældre, dvs. forældre-barn-relationen, forældredannelsesprocessen og tilknytningspsykologi.

  • 10 -14 % af alle kvinder, der har født får en fødselsdepression, og det samme gælder 7-10 % af de nybagte fædre

  • Behandling: Let til moderat depression, som fødselsdepression oftest hører ind under, behandles med psykoterapi. Det er oftest psykologer, der udfører dette. Ved behandlingen af fødselsdepression gælder det særlige, at det ikke alene handler om at forældres depression skal lette, men også at der skal udvikles en god relation til barnet. Og her er det vigtigt, at behandlere også har kompetence i forældre-barn-psykologi.


Redaktør