Forebyggende mavesårsmedicin til intensivpatienter bliver nu undersøgt

​​Tre ud af fire intensivpatienter får forebyggende mavesårsmedicin, men ingen ved, om den gør mere skade end gavn. Intensiv Terapiklinik på Rigshospitalet har fået godt 2,8 mio. kr. til en stor randomiseret undersøgelse af området

To millionbevillinger til Intensiv Terapiklinik på Rigshospitalet gør det nu muligt at undersøge effekten af den forebyggende mavesårsmedicin, som tre ud af fire intensivpatienter får. Intensivafdelingerne giver medicinen for at forebygge blødende mavesår, som rammer ca. 2-3 pct. af intensivpatienterne, men ingen ved, om mavesårsmedicinen virker, og hvor mange bivirkninger den kan give. Afdelingslæge og klinisk lektor Morten Hylander Møller fra Rigshospitalet er projektansvarlig for et randomiseret forsøg med 3.350 intensivpatienter fordelt på mere end 30 intensivafdelinger i Danmark og seks andre europæiske lande (SUP‐ICU forsøget). Rigshospitalets Intensiv Terapiklinik har fået 1.675.000 kr. til gennemførelsen af det kliniske forsøg fra Regionernes Medicinpulje og 1.168.870 kr. fra Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Foreløbigt er ca. 2.000 patienter blevet inkluderet i forsøget, og Morten Hylander Møller forventer, at forsøget vil være færdigt inden udgangen af 2017.

Anvendelsen af forebyggende mavesårsmedicin beror ifølge Morten Hylander Møller mere på tradition end kliniske afprøvninger, og da der er rejst mistanke om alvorlige bivirkninger ved at bruge mavesårsmedicinen, herunder alvorlige lunge‐ og tarmbetændelse og kardiovaskulær sygdom, så er det et vigtigt område at få undersøgt, forklarer han.

- Forebyggende mavesårsbehandling til intensivpatienter er et eksempel på et område, hvor dokumentationen af en meget udbredt behandling er dårlig. Vi giver den til tre ud af fire patienter, og det er særdeles vigtigt at undersøge, om behandlingen samlet set gavner. Dilemmaet er, at balancen mellem gavn og bivirkninger er ukendt for den forebyggende mavesårsbehandling af intensivpatienter," siger Morten Hylander Møller.

Fulgt i 90 dage

Patienter på intensivafdelinger er kritisk syge med svigt af livsvigtige organer, og dødeligheden på globalt plan er ca. 25 pct. SUP-ICU forsøget er det globalt største forsøg, som systematisk undersøger forebyggende behandling mod blødende mavesår til intensivpatienter. De 3.350 intensivpatienter i forsøget bliver randomiseret til at få enten forebyggende mavesårsmedicin eller placebo og bliver efterfølgende fulgt i 90 dage for at undersøge, om de udvikler blødende mavesår, om de får alvorlige bivirkninger og om de overlever.

Forskningsprojektet bliver gennemført som uafhængig lægemiddelforskning og er delvist støttet af Innovationsfonden. Projektet er et af tre projekter udgående fra det danske nationale center for forskning i intensiv terapi, Centre for Research in Intensive Care (CRIC). Formålet med CRIC er at undersøge den eksisterende behandling af landets intensivpatienter og fokuserer aktuelt på tre områder: mavesår, iltbehandling af svært lungesvigt og antipsykotisk behandling af intensivt delirium.

Læs mere om den seneste viden om forebyggelse af mavesår blandt intensivpatienter i denne oversigtsartikel fra tidsskriftet Intensive Care Medicine: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00134-017-4733-0

Redaktør