Ny professor skal forbedre lungeundersøgelser

Jann Mortensen forsker i mere præcis diagnostik af lungepatienter og holder i dag tiltrædelsesforelæsning som professor

Overlæge Jann Mortensens forskning i lungefysiologi og lungepatofysiologi har banet vejen for en forbedring af diagnostikken for flere grupper lungepatienter. Det arbejde skal han nu fortsætte i et fem-årigt professorat. Han holder i dag tiltrædelsesforelæsning som klinisk professor i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med særlig fokus på lungefunktion ved Københavns Universitet. Sideløbende fortsætter han i sin stilling som overlæge ved Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Diagnostisk Center.

Der bliver i dag brugt flere metoder til diagnosticering af lungesygdomme: Lungefunktionstest, skintigrafi-scanninger med radioaktive isotoper (SPECT og PET-scanninger) og CT-scanninger. Disse undersøgelser er udgangspunktet for Jann Mortensens forskning, som både handler om at kvalificere eksisterende målinger og forbedre målingerne med nye teknikker. Hans forskning skal i sidste ende gøre det nemmere at vurdere, hvor lungesyg en patient er.

Et vigtigt forskningsområde for Jann Mortensen er opdateringen af det referencemateriale, man bruger til at vurdere en patients lungesygdom ud fra. De referenceværdier, man bruger til diagnostikken i dag, er udviklet i perioden 1940-1980, forklarer Jann Mortensen.

"Samfundet har ændret sig, og det samme har kroppen. Mennesker er blevet mere raske og er gennemsnitligt højere og større end for 50 år siden. Proportionerne mellem kroppen og lungerne kan meget vel ændre sig over tid. Derfor er der behov for en opdatering af de referenceværdier, vi bruger, når vi skal vurdere en patients lungesygdom," siger Jann Mortensen.

På det lungenuklearmedicinske område har han været med til at modernisere en diagnostisk undersøgelse, hvor man kombinerer skintigrafi og CT-scanning (SPECT/CT), hvilket har forbedret diagnostikken af patienter med blodpropper i lungerne. Metoden har også gjort det nemmere at udvælge, hvilke patienter der skal tilbydes lungevolumen-reducerende behandlinger, og hvor i lungerne der skal behandles. 

Et andet vigtigt forskningsområde for Jann Mortensen er målinger af slimtransporten i lungerne. Forskning har vist, at både fysioterapi og medicinske behandlinger kan være med til at forbedre lungernes slimtransport.

Redaktør