Stor donation kan bane vejen for bedre behandling til patienter med hæmatologisk kræft

En stor donation på 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden giver nu stamcellecentret Danstem, Københavns Universitet, muligheden for at etablere et program særligt for forskning i personlig medicin til patienter med hæmatologisk kræft.

Novo Nordisk fonden har doneret 100 mio. kr. til etablering af et Program for Translationel Hæmatologi (PTH), i regi af DanStem, Københavns Universitet. PTH-programmet er resultatet af et flerårigt samarbejde mellem forskere i DanStem, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) Københavns Universitet, og Finsenlaboratoriet, samt Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet.

NNF Center for Stem Cell Biology DanStem 2 web.jpg 

PTH-programmet vil på sigt kunne tilbyde patienter med tilbagefald af akut myeloid leukæmi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS) optimal, patientspecifik behandling – såkaldt personlig medicin. Den kemoterapi, der anvendes i dag, kan fjerne langt størstedelen af patientens syge celler, men en lille gruppe af kræftstamceller undviger ofte kemobehandlingen og kan være kimen til tilbagefald.

Det fortæller professor og overlæge Kirsten Grønbæk, hæmatologisk afdeling Rigshospitalet.

"I PTH-programmet vil vi isolere og teste den enkelte patients kræftstamceller overfor et omfattende panel af lægemidler og dermed vælge en behandling, som er rettet direkte mod patientens kræftstamceller. Sideløbende vil vi karakterisere kræftstamcellerne i laboratoriet i celleforsøg og musemodeller, forstå funktionen og i samarbejde med bioteknologiske firmaer designe og udvikle ny medicin, som vi efterfølgende vil teste i kliniske forsøg med patienter. Det er vores forhåbning, at programmet på et senere tidspunkt kan udbredes til andre hæmatologiske sygdomme udover MDS og AML", siger Kirsten Grønbæk.

PTH-programmet danner tillige grundlaget for etableringen af en "Clinical Academic Group (CAG) i Translationel Hæmatologi " som ledes af professor Kristian Helin fra BRIC og Kirsten Grønbæk. CAGs er et nyt initiativ for at styrke tværfagligt samarbejde mellem Københavns Universitet og de kliniske afdelinger i Region Hovedstaden. Med etablering af CAG'en vil PTH-programmet også blive tilgængeligt for de hæmatologiske patienter på Herlev Hospital og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

PTH-programmet giver en enestående mulighed for:

  • "at styrke behandlingen af AML og MDS patienter, ikke bare på Rigshospitalet, men på hele Sjælland", udtaler klinikchef Lars Kjeldsen, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet.   
  • "at øge vores forståelse af forskellene mellem normale stamceller og deres maligne pendanter. Dette vil give os indsigt i de basale molekylære mekanismer, som regulerer stamcellefunktion", udtaler professor Bo Porse, Finsenlaboratoriet.
  • "at rekruttere og uddanne den næste generation af basalkræftforskere, hæmatologer og plejepersonale i translationel hæmatologi på tværs af faglige grænser", udtaler Kristian Helin.

Kontaktinformation:

BRIC:  Professor Kristian Helin, kristian.helin@bric.ku.dk, tlf. 2875 5668

Finsenlaboratoriet:  Professor Bo T Porse, bo.porse@finsenlab.dk, tlf. 2043 6922

RH: Professor og overlæge Kirsten Grønbæk, kirsten.groenbaek@regionh.dk, tlf. 3545 6086/3545 6080

Redaktør