Stor stigning i hornhindedonationer i Østdanmark

Øjenklinikken kan nu udføre alle hornhindetransplantationer med væv fradanske donorer efter styrket indsats i samarbejde med hospitalskapellerneog Den Danske Hornhindebank

Det er ikke længere nødvendigt at hente donor-hornhinder fra udlandet til danske patienter, som skal have en ny hornhinde. Indtil 2013 kom stort set alle danske donor-hornhinder fra Vestdanmark, og man måtte importere hornhinder fra udlandet for at dække behovet. 

Den udvikling er vendt, efter Øjenklinikken indgik et tættere samarbejde med Den Danske Hornhindebank ved Aarhus Universitetshospital: I år har der de første ti måneder været været doneret 232 hornhinder fra Østdanmark - mod 66 i hele 2013. 

Mellem 550 og 600 danskere får hvert år en ny hornhinde, fordi de er ved at miste synet på grund af en hornhindelidelse eller en ulykke. Professor og overlæge Steffen Heegaard er glad for, at alle transplantationer nu kan udføres med danske donorhornhinder af høj kvalitet. 

- Udviklingen vendte, da vi oprettede en stilling som hornhindekoordinator og ansatte læge Mette Correll med henblik på at få opbygget en stærkere organisatorisk struktur. Hun fik i løbet af 6 måneder formidlet kontakt til hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland med henblik på at få hospitalskapellerne til at fungere som udtagningssteder. Det krævede, at der blev indgået kontrakter mellem hornhindebanken og de nye udtagningssteder, samt oplæring af personalet i kapellerne, fortæller han. 

Daglig kontakt til kapeller

Da kontrakterne var på plads, tog koordinatoren dagligt kontakt til de samarbejdende hospitalskapeller for at identificere donorer blandt de afdøde og for at sætte godkendelses- og donationsproceduren i gang. 

Efter koordinatorens indledende arbejde gennem seks måneder, overgik varetagelsen af den daglige kontakt til hospitalskapellerne og hornhindebanken til to af øjenklinikkens sygeplejersker: Mette Riis og Hanna Stevnsgaard. De har i 2015 og 2016 øget antallet af udtagningssteder yderligere, og i dag er der etableret 14 udtagningssteder i Østdanmark.

Robust væv

Hornhindevæv kan bevare en god kvalitet i mange timer efter donorens død. Mens organer til transplantation udtages ved en operation på en hjernedød patient, udtages øjne til hornhindetransplantation i hospitalskapellet eller på patologiafdelingerne af særligt oplærte portører. 

Øjnene og blodprøven sendes til Den Danske Hornhindebank i Aarhus, som kvalitetssikrer vævet og donor, klargør hornhinden til transplantation og opbevarer den under særlige forhold, indtil den skal transplanteres. Selve transplantationen foretages enten på Aarhus Universitetshospital eller på Øjenklinikken på Rigshospitalet, Glostrup.
 

 

 Engagerede portører med i stort donations-løft

Patologiafdelingens obduktionsteknikere udtager hornhinder og er med til at sætte fokus på at øge antallet af donationer

Når Christian Hyldager og Palle Emil Petersen møder ind på deres arbejde som obduktionsteknikere på Patologiafdelingen, Blegdamsvej, er en af de første telefonopringninger fra Øjenklinikkens vævskoordinatorer:

- Mette eller Hanna ringer hver morgen, så gennemgår vi de afdøde som er hos os. Der er tre krav, der skal opfyldes for at vi kan forberede en udtagning: Tidskravet på 12 timer skal være overholdt, patienten skal have givet samtykke i donorregistret og journalen skal være tjekket for om der er kontraindikationer i form af smitsomme sygdomme. Hvis de krav er opfyldt, kan vi tage en blodprøve fra donoren, udtage øjnene og sende begge dele afsted til hornhindebanken i  Aarhus. Hvis koordinatorerne kan se, at en afdød donor stadig er på stamafdelingen ringer de hurtigt dertil, så den afdøde kan blive kørt i kapellet, fortæller Christian Hyldager.

Rigshospitalets antal af hornhindedonorer er steget de seneste år, ligesom i resten af Østdanmark:

- Der kom mere fokus på det, bl.a. fordi Palle kom til. Han havde erfaring med udtagning af øjne fra Herlev Hospital. Da vi gik i gang i 2013 kom der ikke ret mange, bl.a. på grund af 12-timers reglen. Der er jo en tendens til, at man prioriterer dem, som trækker vejret mest. Vi har gjort os umage for at formidle til portørerne, at det kan hjælpe andre patienter, når de afdøde kommer hurtigt på køl, og de er blevet meget opmærksomme og hjælper meget. Nu har vi flere og flere hornhindedonorer, selv om vi er et af de hospitaler, der ikke har ret mange dødsfald, konstaterer Christian Hyldager.

Begge obduktionsteknikere har været på uddannelse i Den Danske Hornhindebank og lært den korrekte procedure, som de skal re-certificeres i hvert andet år. Proceduren indebærer bl.a. at øjenhulerne fyldes med gaze, så udtagningen ikke er synlig når øjenlågene trækkes ned.

- Jeg er vant til at lave obduktioner, og jeg ser denne opgave som en naturlig forlængelse af det, siger Christian Hyldager.

 

 

Redaktør