Mulige fejlanalyser i BRCA-gentest

​Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at der muligvis er begået fejl i en række analyser af BRCA-gentest mellem 2003 og 2011. Alle testede personer er blevet orienterede, og alle tests bliver nu genanalyseret.

​I alt 247 mennesker har modtaget et brev fra Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet om, at der muligvis er sket en fejl i analysen af deres BRCA-gentest foretaget på Herlev Hospital mellem 2003 og 2011. BRCA-gentesten fastslår, om personen bærer en genfejl, der gør dem mere modtagelige for visse kræftformer. Patienter henvises til genetisk udredning og rådgivning, hvis der er mistanke om, at deres brystkræft og/eller æggestokkræft er arvelig. Det kan være pga. flere tilfælde af disse kræftformer i familien evt. i ung alder.


Region Hovedstaden har modtaget en henvendelse fra Patienterstatningen på baggrund af en anmeldelse af en skade, der er opstået under behandling på Herlev Hospital. Der er derfor iværksat en systematisk gennemgang af, om der kan være tale om flere fejlsvar mellem 2003 og 2011. Der er på baggrund af gennemgangen indtil videre fundet syv sager (inkl. ovennævnte erstatningssag), hvor BRCA-mutation nu er påvist, selvom den ikke blev fundet i første omgang.

Det vil tage op til 14 uger at genanalysere samtlige gentest, da processen med oprensning og analyse af det genetiske materiale DNA er tidskrævende. Alle patienter vil få svar på det nye analyseresultat efterhånden, som det foreligger.

Det er ikke muligt at redegøre entydigt for årsagen samt hvilken type fejl, der er tale om. Forklaringen kan både være nyere udstyr, menneskelige fejl eller andre forhold og kan derfor også være forskellig fra sag til sag. Regionen vil i den kommende tid undersøge dette nærmere.

Region Hovedstaden har orienteret alle relevante parter.

For yderligere information kontakt Region Hovedstadens pressevagt på tlf.: 70 20 95 88.  

Redaktør