ReproUnion i gang: Et treårigt samarbejde på tværs af Øresund om fertilitet og reproduktion

​I april 2016 startede forsknings- og sundhedsprojektet ReproUnion op på Rigshospitalet såvel som andre steder i Danmark og Sverige. Et samarbejde på tværs af Øresund, der skal hjælpe barnløse og styrke Danmark og Sveriges position som internationalt kraftcenter inden for reproduktion og fertilitet.

EU har investeret 57,5 mio. danske kroner i det dansk-svenske forsknings- og sundhedsprojekt, ReproUnion, og et tilsvarende beløb er bevilliget fra Region Skåne, Region Hovedstaden o​g Region Sjælland, universiteterne i København og Lund samt fra medicinalfirmaet Ferring.

Baggrunden er, at fødselstallet er faldende i EU, og europæerne har svært ved at få de børn, de gerne vil have. Repro​Union skal medvirke til at udvikle Øresundsregionen til et internationalt kraftcenter for forebyggelse og behandling af ufrivillig barnløshed.

Fra Rigshospitalet er Fertilitetsklinikken, Klinik for Vækst og Reproduktion og Reproduktionsbiologisk Laboratorium fra Juliane Marie Centret med i samarbejdet.

Over 20 nye forskningsprojekter sættes i gang i løbet af de næste tre år som led i ReproUnion. Projekterne omhandler emner som 'udvikle nye diagnostiske markører for testikelfunktion', 'genetiske og epigenetiske variationer af betydning for mandlig infertilitet', 'muligheden for at puste liv i en hensygnende æggestok', 'p-pillers påvirkning af æggestokkenes funktion, 'undersøgelse af proteiner, der får æg og sædcelle til at smelte sammen', samt undersøgelser af 'sædkvalitet som markør for helbredstilstanden'.

– Vi er nødt til at arbejde sammen med de bedste forskergrupper i hele verden, forklarer klinikchef Anders Juul fra Klinik for Vækst og Reproduktion. 

- På tværs af grænser og specialer. ReproUnion giver mulighed for dette, og kun herved kan vi opnå de nødvendige store landvindinger inden for reproduktionsområdet, forklarer han.​

På uddannelsesområdet vil ReproUnion styrke uddannelsessamarbejdet og sikre uddannelsestilbud og konferencer på internationalt niveau for forskere i ØresundsRegionen.

Inden for behandlingsområdet er det blandt andet målet at udvide muligheden for patientbehandling på tværs af Øresund i fuld overensstemmelse med EU's direktiv om patientmobilitet.

– Håbet er at udvide samarbejdet til også at kunne rumme behandling af de andres patienter inden for de særligt højt specialiserede behandlingsområder, fortæller klinikchef Søren Ziebe fra Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet og medlem af den daglige bestyrelse for ReproUnion. 

– Det er en oplagt mulighed for at få mere erfaring og blive dygtigere til særligt det højt specialiserede, som jo ofte er sjældne ting. Dette vil komme mange danske og svenske patienter til gode, forklarer Søren Ziebe.

– En af udfordringerne i dette er bl.a., at vi i det nuværende system ikke bare lige kan taste et cpr-nummer ind på en svensk patient for at bestille en blodprøve. Dette vil vi i projektet prøve at komme nærmere en løsning på, således at vi kan få klarhed over, hvad der skal til, hvis vi vil være internationalt førende i patientbehandling og kunne tilbyde behandling til andre patienter internationalt eller i Øresundsregionen, uden at det bliver alt for besværligt, forklarer Søren Ziebe.

– Hidtil har der været mest fokus på behandlingen af kvinden i det infertile par. I ReproUnion vil vi også sætte fokus på at karakterisere den infertile mand bedre, med henblik på at kunne bedre sædkvaliteten hos nogle af disse mænd, supplerer Anders Juul.

Som et led i ReproUnion udvides Fertilitetsrådgivningen, og der initieres forebyggende indsatser på tværs af Øresund i den del af projektet, der har fokus på Fertility Awareness. Dvs. fokus på at forebygge barnløshed ved at oplyse om fakta og risici, aflive myter og sætte fokus på centrale emner inden for fertilitet og reproduktion i begge lande, tilpasset lokale kulturelle forhold.

Alle dele af projektet evalueres i samarbejde med Medicon Valley Alliance. Følg med i projektet på www.reprounion.eu.


Redaktør