Nyt håb for diabetespatienter med nyresvigt

​Rigshospitalet har som det første danske hospital i 21 år gennemført en kombineret transplantation af nyre og bugspytkirtel (pankreas) til en diabetespatient med nyresvigt. 

​Et operationsteam på Rigshospitalet har foretaget den første transplantation af en bugspytkirtel på dansk jord i 21 år. Operationen blev foretaget 7.august, samtidig med at patienten fik transplanteret en nyre. Patienten er nu udskrevet og har det godt. 

Ifølge vicedirektør ved Rigshospitalet, Jannik Hilsted, er der tale om et gennembrud på dansk jord.

- Det er glædeligt, at vi endelig kan gennemføre bugspytkirteltransplantationer igen i Danmark. Nye operationsteknikker og ny medicin har skabt forbedrede muligheder for denne type af operationer, og det giver nyt håb for en gruppe meget alvorligt syge patienter, siger Jannik Hilsted.

Nyresvigt er en hyppig følgesygdom for diabetespatienter. Omkring 25% af de patienter, der i Danmark har behov for dialysebehandling på grund af kronisk tab af nyrefunktionen, har diabetes. 

- Samtidig transplantation af bugspytkirtel og nyre kan hos visse patienter med type 1 sukkersyge være en god behandling, der kan føre til normalisering af blodsukkeret uden brug af insulinindsprøjtninger, hvorved patienterne kan undgå alvorlige tilfælde af insulinchok, bedre livskvaliteten og forhåbentligt også livslængde, siger Professor Søren Schwartz Sørensen, Rigshospitalet.

Efter vellykket transplantation vil patienterne kunne undvære insulin. Til gengæld skal de resten af livet tage medicin, der forhindrer kroppen i at afstøde de transplanterede organer. Af den årsag transplanterer Rigshospitalet kun bugspytkirtlen til patienter, der også skal nyretransplanteres og derfor alligevel skal tage denne medicin. 

Patientforening begejstret
- Det er meget tilfredsstillende, at Rigshospitalet gør en indsats for at hjælpe denne gruppe af meget syge patienter, som får en ekstra chance med muligheden for transplantation. Selv om transplantation ikke er løsningen for flertallet af diabetikere med nyresvigt, så er det helt afgørende, at muligheden er der. Det giver håb til en gruppe meget alvorligt syge patienter, siger administrerende direktør i Diabetesforeningen Henrik Nedergaard.
 
Nyresygdom er en meget alvorlig følgesygdom til diabetes. Cirka en tredjedel af alle med diabetes uanset type oplever problemer med nyrerne. I yderste konsekvens kan det ende med kronisk nyresvigt, som knap 700 danskere årligt rammes af. Disse patienter har behov for dialyse eller transplantation, 
 

Færre komplikationer starter transplantationer op igen

Operationen er ikke den første i Danmark. I årene 1987-1994 fik 34 danskere transplanteret nyre og bugspytkirtel på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Transplantationerne stoppede, da resultaterne ikke var gode nok, hverken i Danmark eller internationalt. Sidenhen har nye teknikker og ny medicin medført, at risikoen for komplikationer efter transplantationen er faldet betydeligt. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund givet Rigshospitalet tilladelse til at genoptage transplantationerne. 

- Det er Rigshospitalets Kirurgisk Gastroenterologiske, Urologiske og Nefrologiske klinik, der i et teambaseret samarbejde har det overordnede ansvar for disse patienter, men en række andre klinikker på hospitalet er involveret i udredning og behandling af patienterne,  siger overlæge Allan Rasmussen, der selv er uddannet transplantationskirurg fra Cambridge og dér tidligere har udført bugspytkirteltransplantationer. 

Denne tværfaglige kompetence findes i Danmark alene på Rigshospitalet, og det er med opbakning fra universitetsafdelingerne i resten af landet, at Rigshospitalet har genoptaget dette behandlingstilbud. Rigshospitalet deltager i det nordiske samarbejde, og personalet har inden opstart af det danske transplantationsprogram været på uddannelse i Oxford i England, og har i en periode deltaget i bugspytkirteltransplantationer i Göteborg.  

Mangel på donorer begrænser antal

Rigshospitalet forventer, at der fremover vil blive transplanteret 13-15 bugspytkirtler i Danmark årligt. Det​​ er kun Rigshospitalet, der udfører de højt specialiserede transplantationer, og patienterne vil komme fra hele landet. I de senere år har enkelte patienter som led i det nordiske samarbejde fået foretaget transplantation i Oslo. 

Da bugspytkirtlen kun kan tages fra en afdød donor, er det antallet af donorer, der kommer til at afgøre, hvor ofte Rigshospitalet kan foretage transplantationen. Det er de nefrologiske afdelinger på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, der visiterer patienterne til transplantationen. Er patienten godkendt til transplantation, står han eller hun på venteliste, indtil en donor med et korrekt match af vævstyper er klar. 

Redaktør