Planetree: Frisk inspiration fra Boston

​I oktober var fem medarbejdere fra Finsencentret med til Planetree-konference i Boston. Vi har spurgt afdelingssygeplejerskerne Susanne Friis-Hasche og Rikke Silberbauer fra Onkologisk Klinik, hvad de har fået med sig hjem fra konferencen

​”Det er gået op for mig at Planetree ikke er enkeltstående projekter eller for den sags skyld møbler. Vi gør en masse gode tiltag i Onkologisk Klinik, men der er faktisk en Planetree way to do it, som sikrer, at patienten og de pårørendes perspektiv er omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør ” fortæller Susanne Friis-Hasche. Rikke Silberbauer tilføjer ”Det er en filosofi, hvor du kan vælge forskellige elementer og elementerne er patientcentrerede.”

Rikke fortæller, at det på ledelsesseminaret blev meget tydeligt, at man som leder skal være opmærksom på egen rolle, være autentisk. Lederen skal tro på de forandringer, der skal gennemføres og være med til at definere indsatsområderne og efterspørge resultaterne. En af måderne er at gå i patientens eller medarbejderens fodspor, for at se hvad vi i virkeligheden tilbyder vores patienter og hvad der rører sig i egen afdeling.

Mange flere redskaber i værktøjskassen

Planetree bruger meget storytelleing som en metode, til at se flere vinkler og perspektiver i en case og derigennem får lytteren det både oplevet og følelserne der er forbundet med oplevelsen med. En vigtig og god måde for sundhedspersonale at se gennem patienten øjne eller den pårørendes. Fortæller Rikke.

Det blev tydeligt for Rikke, at Planetree ud over storytelling byder på en masse værktøjer, som vi ikke rigtig har taget i brug endnu blandt andet care for caregivers. Og advanced care planing og operationelle værktøjer, men også en læringsmodel ”hjerte, hjerne Hjerte” en læringsværktøj  i empati, en oplevelse som Rikke fandt særligt inspirerende.

Susanne er især interesseret i at arbejde med fælles beslutningstagen. Hun overvejer, hvordan vi kan hjælpe patienten til at træffe det rigtige valg for dem og forstå konsekvenserne af deres valg og fravalg. ”Vi gør det allerede, men jeg tror vi kan blive endnu bedre til netop det, og dermed give mulighed for også at fokusere på den pallierende og rehabiliterende indsats tidligere i forløbet,” siger hun.

Er det noget patienterne kommer til at mærke?​​

”Helt konkret skal vi i gang med at kigge på vores arbejdsgange i sengeafsnittet på 4252, der er ingen tvivl om, at patienterne skal inddrages i processen. Hvad oplever de, der fungerer og hvad skal vi være meget mere opmærksomme på?” fortæller Susanne.

Hun har også fået øje på, er den store informationsmængde, som patienter og pårørende bliver introduceret til som nye i afdelingen.  ”Vi oplever ofte at de har brug for at få repeteret informationen eller slet ikke har forstået konteksten. Kunne man forestille sig, at patienten ville forstå information via et videolink bedre derhjemme i sofaen?”​


Redaktør