Stråleterapien sætter fokus på palliativ behandling

​En fysiker, to læger og en sygeplejerske fra Stråleterapien på Rigshospitalet har taget initiativ til at møde personalet på sjællandske hospicer og hospitalers palliative afdelinger på hjemmebane for at fortælle dem, hvordan strålebehandling kan hjælpe deres patienter.

Fysiker Lotte S. Fog fra Stråleterapien fortæller personale palliativ strålebehandling

​Fysiker Lotte S. Fog fra Stråleterapien på Rigshospitalet fortæller personale fra Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital om deres behandlingstilbud til palliative patienter. Foto: Ty Stage

- Det er vigtigt at komme ud og bygge bro mellem de forskellige sektorer for at lytte til hinanden, videndele og styrke dialogen. Vi kommer med et strålende tilbud til mange patienter på hospicer og på medicinske palliative afdelinger. Et tilbud, vi gerne vil formidle ved et personligt møde, fordi det er en behandling, som når vi taler smertelindring og livskvalitet, kan gøre en forskel for mange palliative patienter, siger initiativtager til de nye brobygger - møder fysiker Lotte S. Fog fra Stråleterapien i Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Sammen med sine kolleger lægerne Morten Suppli og Helga Schultz og sygeplejerske Elin Ravnkilde er hun i gang med at besøge hospicer og palliative afdelinger på Sjælland for at udbrede kendskabet til palliativ strålebehandling.

Effektiv og få bivirkninger 

Palliativ strålebehandling udgør ca. 40 % af arbejdet i stråleterapien på Rigshospitalet. Det er en effektiv og billig behandling, og når behandlingen gives til den rette patient, er der få bivirkninger. Litteraturen melder om evidens for, at 50 % af patienter med kræft, der har spredt sig til knoglerne bliver smertefrie - og at 90 % af patienterne smertelindres.

- En del af de patienter, der kan have gavn af palliativ stråleterapi, opholder sig på hospicer. Derfor er det vigtigt for personalet at vide, hvilke symptomer, der kan lindres og afhjælpes. Palliativ strålebehandling kan lindre smerter ved knoglemetastaser, afhjælpe blødning og lindre symptomer ved tryk på rygmarven. Som ved al anden behandling kan der være bivirkninger, som personalet også skal kende for at kunne vejlede deres patienter, siger Lotte S. Fog.

Derfor handler brobygger-møderne bl.a. om, hvad palliativ strålebehandling kan tilbyde, hvornår behandlingen er relevant, og hvornår den ikke er relevant.

Fast track 

Kørsel frem og tilbage kan give patienten smerter, og ventetid kan forværre smerterne og forringe livskvaliteten for patienter, der skal til palliativ strålebehandling. Derfor er behandlingstilbuddet udfordret på den logistiske front – og ikke kun, når det gælder kørsel.

Det er med det afsæt, at Lotte S. Fog har taget initiativ til, at Onkologisk Klinik har indsamlet data, analyseret og drøftet arbejdsgange og rutiner omkring palliative patienter med alle involverede faggrupper, og det har givet gevinst for patienterne.

- Den 1. maj 2015 indførte vi "Fast Track palliativ strålebehandling" med det formål at samle og mindske antallet af besøg på Rigshospitalet for patienter til palliativ strålebehandling. Målet er, at alle patienter, der kun skal have én strålebehandling for tryk på rygmarven, kan nøjes med et enkelt besøg – mod tidligere to eller tre på forskellige dage, og vi monitorerer løbende, fortæller Lotte S. Fog.

Derudover holdes der løbende møder med det palliative team på Rigshospitalet, ligesom flere ph.d.-studerende i Stråleterapien forsker i optimering af behandlingen af palliative patienter.

Redaktør