International anerkendelse til Neonatalklinikken for at sætte barn og familie i fokus i alle tænkelige sammenhænge

​Rigshospitalets klinik for tidligt fødte og syge nyfødte, Neonatalklinikken, har i august 2015 fået et kvalitetsstempel i form af NIDCAP®​-certificering. Klinikken får certificeringen for deres evne til - i alle tænkelige sammenhænge - at sætte patienten og familien i fokus og sikre medinddragelse. ​

Neonatalklinikken i Juliane Marie Centret er dermed den 2. afdeling i Europa, som er blevet certificeret efter NIDCAP-principperne, som er med til at sikre, at børnene trives bedst muligt og har kortere indlæggelsestid.

Betingelsen for at blive NIDCAP-certificeret er, at man har implementeret det patient- og familiecentrerede koncept bag NIDCAP i alle rutiner og behandlinger i klinikken – fra modtagelse til behandling og udskrivelse til hjemmet.

NIDCAP® er et patenteret system til en patient- og familiecentreret tilgang til pleje og behandling, som fremmer fokus på det særlige i hver enkelt barns og families indlæggelsesforløb. Og det har Neonatalklinikken arbejdet intenst med at sikre gennem de sidste mange år.  

Både i form af, at forældre altid har en seng ved siden af deres barn, og ved at implementere jævnlige samtaler med forældrene baseret på dialogark som en fast rutine. Forældrene udfylder arkene, når de forbereder sig til samtaler, og personalet tager udgangspunkt i dialogarkene i samtalerne. Dialogarkene sikrer, at der i det gensidige samarbejde tages udgangspunkt i det, der aktuelt er vigtigt for forældrene at få talt om.

Neonatalklinikken er dermed den første afdeling i norden, der certificeres som NIDCAP-afdeling. NIDCAP® står for Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (på dansk: Individuel tilpasset pleje og vurdering af nyfødtes udvikling). 


Hvert et tiltag er do​​kumenter​et

For at blive NIDCAP®-certificeret, indsendte klinikken oversatte plejeplaner, forældrepjecer, retningslinjer, undervisningsmateriale og beskrivelser af arbejdsgange. Derudover videoer og billeder af den tur, forældrene går, fra de kommer på parkeringspladsen, til de ankommer i afdelingen, patientstuer, opholdsrum, faciliteter for personale mm.

Materialet skulle dokumentere, at Neonatalklinikken opfylder 121 standarder for fysiske rammer og faciliteter for barn, familie og personale, pleje af barnet, samarbejde med forældre, samt uddannelse af personalet.

I certificeringen blev der særligt lagt vægt på at "Neonatalklinikken har en klar og stærk vilje til at implementere og investere i NIDCAP, og at klinikken implementerer denne tilgang til pleje og behandling på et eksemplarisk niveau". Der står også i certificeringen, at "Neonatalklinikken er et forbillede for andre, der søger at levere den bedste individualiserede og udviklingsmæssigt følsomme familiecentrerede omsorg til tidligt fødte, syge nyfødte og deres familier". 


Om NIDC​​AP ​

Tidligt fødte og syge nyfødte har ofte behov for indlæggelse i en intensiv specialafdeling med højt specialiseret teknologisk pleje og behandling – hvilket kan være yderst belastende og undertiden også forbundet med smerte for barnet.

Baseret på strukturerede observationer af det enkelte barn fremmer NIDCAP en tilpasning af den højt specialiserede teknologiske pleje og behandling.

Med øget opmærksomhed på det enkelte barns reaktionsmønstre tilpasses pleje og behandling til barnets tærskel for at kunne håndtere stimulation, så smerte og stress hos barnet kan mindskes.

Med en NIDCAP-tilgang lægger man vægt på, at forældrene er de bedste til at varetage barnets interesser. Da forældrene selv er i en belastet situation, kan de have behov for støtte til at udfylde denne rolle.

NIDCAP-certificeringen fejres bl.a. ved Neonatalklinikkens 50 års jubilæum på Rigshospitalet d. 5. september 2015.

Læs mere om NIDCAP på http://nidcap.org/en/​ og på Neonatalklinikkens hjemmeside om NIDCAP


Redaktør