Tak for i år!

Glædelig jul og tak for året der gik fra centerledelsen.

​​​

I 2014 har Finsencentret været meget præget af sagen med forskningskonti, selvom kun få har været direkte involverede. Nu hvor året er ved at være gået, kan vi heldigvis begynde at se enden på den langtrukne proces. Alle konti i Finsencentret er endevendt, i lighed med Hjertecentret, mens de øvrige centre ligesom regionens øvrige hospitaler har været igennem en række stikprøver.

Udgangen er at stort set alle har anvendt midlerne efter reglerne, men der har i nogle tilfælde været utilstrækkelig dokumentation af bilagene, der efterfølgende har kunnet rettes til. Dette har kunne ske, fordi den enkelte ikke har været opmærksom på reglerne, og dels fordi den løbende bilags-revision ikke har været tilstrækkelig. Dette er der rettet op på nu.

Vi har endnu ikke modtaget regionens revisionsrapport, men vi ved, at der ikke vil blive rejst flere sager hos os. Praksis i Finsencentret har dermed grundlæggende været sund. Trods dette har centret desværre været inddraget i en noget uskøn presseomtale, der på baggrund af de berettigede politianmeldelser mod enkelte forskere har forsøgt at brede det ud til en ”syg forskningskultur” også hos os. Det har vi heldigvis ikke, noget vi i det nye år må arbejde på at få gjort klart for alle samarbejdspartnere.

Heldigvis har bilagssagen ikke fyldt alt i Finsencentret. Alle har ydet fremragende behandling og pleje til de mange patienter, der er afhængige af indsatsen, den faglige kvalitet er i top. Vi har dertil nogle fremragende forskningsmiljøer i international klasse. Og vi har nogle solide undervisningsmiljøer, hvor mange kommende kolleger lærer, formes og inspireres.

Endelig har vi som samlet centerinitiativ fortsat haft fokus på det patientrettede i Planetree-projektet, hvor vi systematisk arbejder med patienten som partner, med øget inddragelse, bedre information og kommunikation. Nu har vi været i gang i 2 år og kunne se på et midtvejsseminar her i december at der faktisk er en del, der har rykket sig positivt. Vi er ved at planlægge hvilke initiativer der skal fokuseres på i klinikkerne og på centerniveau i det kommende år, og hvordan vi kan få det til at spille konstruktivt sammen med den fælles regionale strategi om ”Fokus og forenkling”.

Årsskiftet får i år en særlig betydning, idet vi d. 1.1.2015 er fusioneret med Glostrup Hospital og får en ny hospitalsdirektør Per Christiansen, velkommen til ham og de nye kolleger i øvrigt. Hvad der nærmere kommer til at ske er ikke afklaret her før jul, det vil vi erfare i det nye år. Tak til alle medarbejdere og ledere for indsatsen i 2014, vi ser frem til det nye år.

God jul og godt nytår!

Jeanette og Leif


Redaktør