​​​

Prestigefyldt forskerpris til to af Rigshospitalets professorer der hjælper hjertepatienter

Professor Jens Peter Gøtze fra Klinisk Biokemisk Afdeling og professor Jesper Hastrup Svendsen fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet modtog Odd Fellow Ordenens Forskerpris den 26. april 2014.

Den prestigefyldte Odd Fellow Ordenens Forskerpris er på 250.000 kr. og går til forskere, som allerede har gjort sig bemærket i Danmark og udlandet. Prismodtagerne er forskere, som har udvist et stort potentiale inden for lægevidenskabelig forskning og samtidig har en lang forskerkarriere foran sig.

Til gavn for 80.000 danskere med hjertesvigt

Jens Peter Gøtze, 45 år, er adjungeret professor i kardiovaskulær endokrinologi ved Aarhus Universitet og overlæge på Rigshospitalets Klinisk Biokemisk Afdeling. Hans forskning er bl.a. blevet til en blodanalyse, som kan afsløre, om patienter har hjertesvigt.


Analysen har været i brug de seneste ti år. Hjertesvigt er en vanskelig diagnose at stille, fordi symptomerne ofte kan være svære at tolke. Med den rigtige diagnose og medicin kan patienterne få et bedre og længere liv.

Omkring 80.000 danskere har hjertesvigt, så der er tale om forskning, der kommer mange mennesker til gode. Jens Peter Gøtze og hans forskergruppes videnskabelige perspektiver bliver offentliggjort i et af verdens mest anderkendte hjertetidsskrifter Nature Reviews Cardiology i forsommeren 2014.

Overvågning af hjerterytme

Jesper Hastrup Svendsen, 56 år, er klinisk professor i forstyrrelser i hjerterytmen, kardial arytmi, ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Købehavns Universitet og overlæge i Hjertecentret på Rigshospitalet. Hans forskning har haft fokus på den hjerterytmeforstyrrelse, der kaldes forkammerflimren eller atrieflimren.


Hvert år får 13.000 danskere en blodprop i hjernen, hvilket kan have store helbredsmæssige omkostninger. Hos hver fjerde er årsagen forkammerflimren, der kan betyde, at blodet ikke bliver pumpet ordentligt rundt. Resultatet kan blive en blodprop, der kan vandre op og sætte sig i hjernen.

Jesper Hastrup Svendsen har taget initiativ til et stort forskningsprojekt, som støttes fra Det Strategiske Forskningsråd med 15,6 mio. kroner. Hjerterytmen hos patienterne i projektet følges døgnet rundt af Hjertecentrets læger. Det sker gennem et lille stykke indopereret elektronisk udstyr, der sidder skjult under huden på brystkassen.

Odd Fellow Ordenens Forskerpris

Priskomiteen bag Odd Fellow Ordenens Forskerpris består bl.a. af tre tunge kliniske forskere: Professor dr.med. Jens Christian Djurhuus, Aarhus Universitet, professor, dr.med. Mogens Hørder, Syddansk Universitet og professor, dr.med. et scient Jens F. Rehfeld, Københavns Universitet.

Odd Fellow Ordenen har 87.000 medlemmer i de nordiske lande. Medlemmerne forventes at arbejde med sig selv og at arbejde for at hjælpe syge og trængende medmennesker i samfundet. Ordenen har eksisteret i Danmark siden 1878.

Yderligere information:

Overlæge Jens Peter Gøtze, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.
Telefon: 35 45 22 02
Mail jens.peter.goetze@rh.regionh.dk

Overlæge Jesper Hastrup Svendsen, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Telefon: 35 45 27 35
Mail jesper.hastrup.svendsen@rh.hosp.dk


Redaktør