​​​

Nyt center skal fremme udvikling af nye behandlinger af hjernesygdomme

Sygdomme i hjernen, herunder psykiske sygdomme, udgør den største belastning blandt alle sygdomme for såvel det enkelte menneske og samfundet. Et nyt center, NeuroPharm, under Rigshospitalet og Københavns Universitet skal udvikle og anvende nye metoder til at forudsige behandlingseffekter hos mennesker med hjernesygdomme
Da sygdomme i hjernen udgør den største belastning blandt alle sygdomme, er det af afgørende betydning, at der udvikles nye og bedre metoder til at behandle mennesker med en hjernesygdom. Det er der dog væsentlige udfordringer forbundet med.

”Udfordringerne i forhold til at udvikle nye behandlingsmetoder knytter sig særligt til udviklingen af nye lægemidler til mennesker med psykiske sygdomme. Man har gennem mange år brugt dyremodeller for psykiske sygdomme, men det har vist sig, at lægemidler med lovende effekter i dyremodeller ofte ikke har tilsvarende egenskaber, når de anvendes på mennesker. Derfor er der et presserende behov for at identificere måder, hvorpå man hurtigt og sikkert kan måle bl.a. lægemiddeleffekter direkte i hjernen hos mennesker for derved bedre at kunne forudsige effekten af nye behandlinger hos patienter med en hjernesygdom,” siger overlæge og professor ved Rigshospitalet, Gitte Moos Knudsen, der skal være leder af det nye center.

Formålet med NeuroPharm er at bringe indsigt i virkningsmekanismerne bag behandling af sygdomme i hjernen og at sandsynliggøre behandlingseffekter, inden der tilrettelægges en egentlig klinisk afprøvning på et stort antal patienter.

Nye metoder med stor betydning

Det nye center arbejder med nye billeddannende og statistiske metoder, der muliggør, at man hos mennesker direkte kan undersøge både farmakologiske og ikke-farmakologiske effekter på hjernen.

”Anvendelse af sådanne metoder vil på mange måder have afgørende betydning. Det vil blandt andet kunne bidrage til at kortlægge sygdomsmekanismer og sygdomsklassifikation, til at stille diagnoser mere præcist og til at forudsige effekt af behandling, fortæller Gitte Moos Knudsen.

I første omgang skal det nye center undersøge effekterne af kendte lægemidler hos patienter med depression eller migræne, og på sigt er målet at anvende metoderne til vurdering af nye behandlingsformer.

”Målet er, at vi på sigt skal samarbejde med industrielle partnere om at anvende metoder til afdækning af nye behandlingsformer, men i første omgang vil vi i centret koncentrere os om at udvikle metoderne på baggrund af kendte lægemidlers effekter”, siger overlæge, professor og kommende centerleder Gitte Moos Knudsen.

Det nye center åbner 1. januar 2015.

Budget: 63 mio. kr.
InnovationsFondens investering: 16 mio. kr.
Varighed: 5 år

For yderligere information kontakt:

  • Gitte Moos Knudsen, overlæge og professor, Rigshospitalet og Københavns Universitet, telefon: 35 45 67 20 eller 35 45 67 12, e-mail: gmk@nru.dk 
  • Fra Innovationsfonden kan kontaktes formanden for det bevilgende udvalg, Programkomiteen for individ, sygdom og samfund, direktør Kim Krogsgaard, 20148384, e-mail: kk@thebrainprize.org
  • Innovationsfondens presse-og mediechef Thomas Bjerre, 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk  

Hør indslag med overlæge og professor Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet og Københavns Universitet, på P1 Morgen mandag den 17. november 2014


Redaktør