Ny professor i Juliane Marie Centret

12. december får Juliane Marie Centret en ny professor. Overlæge Katharina Main fra Klinik for Vækst og Reproduktion tiltræder et nyt professorat i pædiatri med fokus på ’Forstyrrelser i kønsudvikling’ eller køns-udviklingsanomalier. På engelsk kaldet DSD (Disorders of Sex Development).

​​

 
Forskningen inden for DSD spænder fra sjældne og svære sygdomme i de indre og ydre kønsorganer til mindre forstyrrelser, som forekommer hyppigt i befolkningen og f.eks. medfører nedsat fertilitet.

I det nye professorat skal professor Katharina M. Main forske ud fra den hypotese, at det prænatale miljø og den tidlige postnatale livsfase har afgørende og vedvarende betydning for reproduktionssundheden hos en voksen.

Livsstilsfaktorer, genetiske variationer og miljøpåvirkninger, f.eks. via hormonforstyrrende kemikalier, kan udgøre en risiko for kønsudviklingen med ændret størrelse af kønsorganer, kønsmisdannelser, pubertetsforstyrrelser, nedsat hormonproduktion og fertilitet til følge.

Tiltrædelsesforelæsningen er fredag den 12. december 2014 kl. 14 i Auditorium 2 på Rigshospitalet under titlen ”Hvad betyder det prænatale miljø for kønsudviklingen?”. ​


Redaktør