Ny klinikchef ved Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi

1. juli 2014 fratræder Peter Skinhøj posten som klinikchef og fungerer som overlæge i klinikken de næste 3 måneder inden pensionen.

​​

Som ny klinikchef er ansat professor,overlæge,dr.med. Åse Bengaard Andersen fra Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital.

”Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage: en røvet datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage”. Således skrev Henrik Pontoppidan i 1918 ved udsigten til Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark og den samme sang er der nu mange, der vil nynne igen i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi. Åse var nemlig, inden hun flyttede til Odense for at blive professor for 6 år tilbage, igennem en årrække først afdelingslæge, senere overlæge i Infektionsmedicinsk Klinik, højt værdsat for sine faglige personlige kvaliteter. Værdsat af såvel patienter som personale og overlægekolleger.

Bestridelse af en klinikchefstilling stiller store krav til mange forskellige kompetencer, specielt i en kompleks akademisk institution som Rigshospitalet. For at lede en klinik, skal man være anerkendt som faglig kompetent i faget på linje med de bedste kolleger og medvirke til at skabe et miljø, hvor forskning og udvikling trives, men man skal i lige så høj grad besidde evnen til at være lydhør for personalets trivsel og for varetagelse af patienternes tarv. Det kræver empati og flere andre menneskelige kvalifikationer, som ikke altid finder plads sammen med administrative eller akademiske kvalifikationer.

Hos Åse er alle disse kvalifikationer til stede i rigt mål. Forskningsmæssigt er hun bredt anerkendt som en af landets førende eksperter vedrørende tuberkulose og mykobakterier, understøttet af hendes disputats og med mere end 150 videnskabelige publikationer. Hun har inspireret og igangsat en lang række yngre medarbejdere og således være vejleder for mere end 10 Ph.D. forløb. Hun har en god og bred ledelseserfaring, dels tidligere fra Statens Seruminstitut, senere her ved Infektionsmedicinsk Klinik og især fra Odense Universitetshospital og fra Syddansk Universitet.

Åse har igennem mange år udvist et stort samarbejdstalent med alle faggrupper og med en velsignet humor, kan hun løse potentielle frustrationer og konflikter til alles tilfredshed.

Det er derfor med den største glæde og forventning, at vi i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi ser frem til, at Åse kommer tilbage som klinikchef. Det kan kun blive til gavn og til glæde for alle i klinikken.Redaktør