Nordisk ØNH kongres

​Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet, afviklede Nordisk Otorhinolaryngologisk Kongres i København d. 21. – 24. maj 2014.​

​Det er 30 år siden sidst, at denne kongres var i København. I år var det danske formandskab vært med klinikchef Mads Klokker som nordisk præsident. Rigshospitalet Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik var i høj grad involveret, idet den lokale organisationskomite bestod af bl.a. afdelingslæge Thomas Hjuler og formand for komiteen overlæge Lars Holme Nielsen. Der deltog knap 500 ØNH-læger fra hele Norden foruden enkelte fra lande som Columbia, USA, Japan, New Zealand mf. 

Der var lige knap 200 præsentationer i 3-4 parallelle sessioner i løbet af kongressen og mere end 30 udstillere. Niveauet for præsentationerne og dermed den forskning og udvikling, der foregår i Norden var imponerende højt. Rigshospitalet ynder at sammenligne sig med Karolinska i Stockholm. 

Rigshospitalets andel af præsentationerne var som vanligt særdeles højt (omkring halvdelen af alle præsentationer), men skyldes da nok også, at kongressen foregik i Danmark. Det nordiske formandskab blev overdraget til formanden for det svenske ØNH-selskab professor Johan Hellgren, der skal være vært for den næste Nordiske Kongres i Gøteborg, Sverige i 2017.

Redaktør