Glade medarbejdere laver god mad til billige penge

Længere tids fokus på trivsel, effektivitet og madspild har placeret køkkenet på Glostrup Hospital blandt de bedste og billigste køkkener i Region Hovedstaden. Det viser dette års undersøgelser af tilfredshed og økonomi blandt regionens hospitalskøkkener.

En undersøgelse udarbejdet af det statsautoriserede revisionsfirma BDO fra juni 2014 viser, at Glostrup Hospitals køkken er blandt de billigste hospitalskøkkener i Region Hovedstaden.

Nu viser en ny tilfredshedsundersøgelse fra Region Hovedstaden, at god mad kan hænge sammen med en billig produktion. Glostrup Hospitals mad er nemlig i top 3. Tilfredshedsundersøgelsen viser, at 90,3 % af de adspurgte patienter scorer maden ”god” eller ”virkelig god”.

De gode resultater er opnået gennem de sidste 5 års målrettet arbejde med lederudvikling, løbende forbedringer i produktivitet og kvalitet samt medarbejdertrivsel, der ligger væsentligt over gennemsnittet for regionen. Det viser en trivselsundersøgelse udarbejdet af Rambøll i Region Hovedstaden i 2014. Den høje trivsel blandt medarbejderne underbygges af en uhørt lav medarbejderomsætning og en høj anciennitet på ca. 16 år.

”Vi tror på, at glade medarbejdere er mere effektive og laver bedre mad. Derfor har vi stort fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og så høster vi frugterne af medarbejdernes høje anciennitet, når vi sætter nye initiativer i søen”, siger Helle Hansen, køkkenleder Glostrup Hospital. ​

Fra spild til gevinst

Hver morgen mødes køkkenets medarbejdere til et tavlemøde, hvor de følger op på gårsdagens arbejde. Fokus er på forbedring af produktionsprocessen og patienternes måltidsoplevelse, som det har været gennem de sidste 5 år.

”Vi havde et ønske om at effektivisere vores processer og gøre patienternes oplevelse af maden bedre. Derfor begyndte vi at analysere patienternes adfærd omkring maden: Hvad blev spist? Hvad blev ikke spist og hvorfor?”, siger Helle Hansen.

Helle fortæller også, hvordan køkkenet har taget mad af menuen efter de fandt ud af, at patienterne ikke spiste det og har derved reduceret madspildet. Samtidig har de tilpasset mængden og sortimentet af skiveskåret pålæg, så det passer med patienternes smag og efterspørgsel.

Adfærdsanalyserne har desuden vist, at det er vigtigt for patienterne, hvordan maden præsenteres. Derfor blev der kigget på, hvad man kunne gøre for at løfte anretningerne. Resultatet blev, at medarbejderne løbende skulle frigive tid til at være måltidsværter. Opgaven består i at anrette maden for patienterne, så den ser lækker og appetitlig ud. Samtidig analyserer måltidsværterne fra køkkenet patienternes madvaner og anvender resultaterne i menuplanlægningen. Medarbejderne bringer også deres viden med til næste morgens tavlemøde, hvor medarbejderne trækker på deres store faglige kompetencer og erfaring i produktionsplanlægningen.

Det målrettede arbejde har resulteret i en reduktion af råkostmængderne på ca. 30 %, flutes til suppe på ca. 25 % og hårdkogte æg med 50 %. Dette ville ellers have været spild.

Køkkenet og de øvrige serviceafdelinger på Glostrup Hospital vil i fremtiden fortsætte arbejdet med holdningsbaseret ledelse og medarbejderinddragelse med henblik på fortsat forbedring af kvalitet og produktivitet.

”Vi er meget stolte af positive resultater fra de eksterne undersøgelser, som viser at vores arbejde med leder- og medarbejderudvikling ikke bare skaber høj produktivitet, men også et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og god kvalitet ude hos patienterne”, konstaterer drifts- og projektchef Morten Christiansson.

Glostrup Hospital producerer en kostenhed for 55,89 kr., som dækker lønomkostninger og indkøb af fødevarer. En kostenhed indeholder alle de måltider, en patient skal have i løbet af dagen.

Redaktør