​​​​​​

Gennemgang af eksterne forskningsmidler for 19 professorer i DIA er gennemført

19 professorer i Diagnostisk Center har i maj 2014 fået undersøgt deres eksterne forskningskonti. Det er sket på møder med centerledelsen og en økonom. Møderne er foregået i en stemning af åbenhed, grundighed og samarbejde fra begge sider, fortæller centerdirektør Bettina Lundgren.
22. maj 2014Forskningsmiljøet i DIA skal – som hidtil - være præget af tillid og åbenhed, fortæller centerdirektør Bettina Lundgren til Nyt fra Diagnostisk Center.

- Afsløringen af forkert brug af forskningsmidler hos nogle få forskere i Hjertecentret har medført en grundig undersøgelse i alle centrene på Rigshospitalet. Derfor har undersøgelsen også været nødvendig i Diagnostisk Center, udtaler Bettina Lundgren.

I 2013 forbrugte forskerne i DIA 60 mio. kr. af eksterne midler på forskning. Centret publicerer årligt omkring 450 artikler i videnskabelige tidsskrifter. Det er omkring en fjerdedel af Rigshospitalets samlede videnskabelige produktion.

Positivt samarbejde i DIA om undersøgelserne

Undersøgelsen i Diagnostisk Center er sket ved en række møder mellem Bettina Lundgren, en af centres økonomer, Brian Schmidt og professorerne i april og maj 2014.

- Der er taget stikprøver, hvor vi så har bedt om relevante bilag i Finanskontoret, der står for bogholderiet af de eksterne forskningsmidler. Når bilagene kommer tilbage, skal vi gennemgå dem sammen med professorerne igen, fortæller Bettina Lundgren.

- Det er mit indtryk, at forskningsmidler håndteres på en etisk forsvarlig og ordentlig måde. Samarbejdet på møderne har været meget positivt, siger hun.

Nu skal forskerne lægge budget

19. maj blev der holdt et møde med professorerne, Centerledelsen og Hospitalsdirektionen om de eksterne forskningsmidler. Forskerne skal fremover lægge budget. Det har de ikke gjort før.

- På stormødet nævnte Hospitalsdirektionen, at der er en forståelse for, at budgetlægningen er baseret på forventninger til de kommende år og derfor vil være forbundet med en vis usikkerhed, fortæller Bettina Lundgren.

DIAs omdømmet er påvirket indirekte

Rigshospitalets personaleblad IndenRigs bragte i sidste nummer en gennemgang om sagen i en leder fra Hospitalsdirektionen. Den fortæller, at hospitalets omdømme er skadet af sagen. Bettina Lundgren mener, at DIAs omdømme også er påvirket:

- Den brede befolkning kender ikke så meget til centrene. For borgerne er det bare Rigshospitalet. På den måde er vi indirekte berørte, fordi sagen har været beskrevet i landsdækkende aviser, fagblade, tv og radio i omkring otte måneder nu. Derfor er det også vigtigt, at de ansatte i DIA kender til fakta i sagen, og hvad vi gør fremover på centerniveau for at sikre en god offentlig administration.

Alle ansatte er en slags ambassadører for DIA.

- Både forskerne og alle andre ansatte er en slags ambassadører for Diagnostisk Center, derfor skal de vide, at vi arbejder systematisk for at sikre, at der er orden i vores bilagskontrol. De skal også vide, at vi har taget ved lære af sagen for at undgå forkert brug af forskningsmidler i Diagnostisk Center, siger hun.

Åbenhed, dialog og klare regler

- Åbenhed, klare regler og en løbende dialog. Forskning kan kun lade sig gøre i en kultur med stor tillid fra ledelsens side og lige så stor vilje til ordentlighed og etik fra forskernes side. Det grundlag har vi i DIA allerede, og vi skal bygge videre på den kultur, vi har, siger Bettina Lundgren.

Af Hanne Stetting Duvå

Fakta

Morgenavisen Jyllands-Posten skrev om forskningsmidler fra sommeren 2013. I 2014 har Weekendavisen, Politiken, Berlingske Tidende, radio og tv samt Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger skrevet om de fire sager fra Rigshospitalet, hvor enkelte forskere fra Hjertecentret er blevet bortvist på grund af forkert anvendelse af forskningsmidler.

Læs også

> Rigshospitalets omdømme lider skade
   af Rigshospitalets direktion

> Rigshospitalets rammer og retningslinjer
   (økonomi)


Redaktør