Forskningstilgang på Rigshospitalet hædres med Den Videnskabsetiske Hæderspris

Kennedy Centret på Rigshospitalet har i dag 18. september fået overrakt Den Videnskabsetiske Hæderspris af Minister for Sundhed og Forebyggelse, Nick Hækkerup (S) ved De Videnskabsetiske Komiteers årsmøde.

​​

​Kennedy Centret har siden sin oprettelse i 1967 fungeret som nationalt forsknings- og rådgivningscenter, og forsker i dag i mental retardering, synshandicap og genetik. Centret er  en del af Klinisk Genetisk Klinik i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet.

Forskning i arvelige egenskaber stiller forskere over for nye dilemmaer, idet der opstår risiko for at opdage anlæg for sygdomme, som forsøgsperson og forsker ikke havde forventet at finde ved forsøgets start. Disse såkaldte tilfældighedsfund kræver særlig etisk opmærksomhed på rådgivningen af forsøgspersonerne før, under og efter forsøget.

Kennedy Centret hædres for sin ekstraordinære indsats på dette område og for at have gået forrest med at oprette særlige komiteer, der ud fra genetisk og klinisk ekspertise skal sikre forsøgspersonerne den bedst mulige information og rådgivning ved tilfældighedsfund.

Minister for Sundhed og Forebyggelse, Nick Hækkerup (S), siger om valget af dagens prismodtager:

"At informere og rådgive forsøgspersoner både før, under og efter et genetisk forsøg er en stor udfordring, og i særlig grad, når det drejer sig om sårbare grupper som for eksempel børn eller voksne med mentale handicap. Regeringen har en vision om et stærkt og solidarisk sundhedsvæsen, og det kræver at vi tager målrettet hånd om de borgere, der har størst behov. Det gælder også i forskning. Beskyttelsen af forsøgspersoner stiller særlige krav, når forsøgene involverer de sårbare grupper. Det er en udfordring, som dagens prismodtager har taget op på særdeles kvalificeret vis.”

Formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Johannes Gaub, glæder sig over, at valget er faldet på Kennedy Centret:
”Genetisk forskning rummer både store muligheder og svære etiske dilemmaer, fx ved tilfældighedsfund. Kennedy Centret hædres for sin tilgang til disse dilemmaer, ved fx at have oprettet særligt kvalificerede komiteer, der skal sikre den bedst mulige information og rådgivning til forsøgspersonen og dennes familie.”

Den videnskabsetiske hæderspris tildeles en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom. Den videnskabsetiske hæderspris er indstiftet og finansieret af Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Prisen uddeles hver andet år, og med prisen følger en symbolsk sum på kr. 10.000.

For yderligere information, kontakt:

Karen Brøndum-Nielsen

Professor, overlæge, dr. med.
Mobil +45 43 26 01 54
E-mail karen.broendum-nielsen@regionh.dk
Redaktør