DNA-affald nøglen til udvikling af muskler hos ældre

Forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet løfter nu sløret for de underliggende mekanismer bag muskeldannelse og alderdom. Resultaterne er publiceret i Frontiers in Physiology og åbner interessante perspektiver for behandling og rehabilitering af ældre og muskelsvage.

​​

Unge mennesker, der træner, har større sandsynlighed for et sundt liv og en sund aldring. Forbedringen skyldes formentlig lavere niveau af muskelspecifikke molekyler (miRNA’er), som tidligere blev kaldt DNA-affald. Molekylerne er med til at regulere – det vil sige hæmme eller fremme – proteindannelsen, afhængigt af hvor meget de kommer til udtryk. Og den balance bliver påvirket positivt jo mere man træner.

– Vi har nu vist, at niveauet af tre (ud af fire) muskelspecifikke miRNA’er – især hos mænd – er højere i muskulaturen hos ældre i forhold til yngre forsøgspersoner. Og at miRNA’erne med stor sandsynlighed har betydning for proteindannelsen og muskelstyrken hos den ældre befolkning. Det kan med andre ord også gøre en stor og vigtig forskel, hvis ældre træner jævnligt, siger postdoc Søren Nielsen fra Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Læs artiklen i Frontiers of Physiology

Manipulation og behandling

– Det er lidt af en øjenåbner for os, at den fysiske træningstilstand er så tydeligt associeret med miRNA-niveauerne. Og nu har vi vist det i både en ung og en ældre befolkningsgruppe. Det store spørgsmål er nu, om miRNA-balancen er den direkte årsag til faldende muskelfunktion, eller om den svagere muskulatur ’blot’ er en konsekvens af aldring. Hvis vi har kortlagt en årsagssammenhæng mellem miRNA’er og muskulatur, er det et utrolig vigtigt fund, der kan forklare de mange gavnlige effekter ved fysisk aktivitet hos ældre, siger Søren Nielsen.

Håbet er, at forskerne på sigt kan manipulere og regulere udtrykket af miRNA’er hos den ældre og svagelige befolkning, hvor svindende muskelfunktion og -styrke ofte fører til dårligere livskvalitet.


Testoteron får baghjul af fysisk træning

I samme studie undersøgte forskerne, om niveauet af testosteron har betydning for niveauet af miRNA’erne

– Testosteronniveauerne falder med alderen og regulerer blandt andet muskelvækst – derfor er hormonet interessant at undersøge i forbindelse med miRNA’erne. Vores forsøgspersoner, hvoraf halvdelen havde fået blokeret deres testosteronproduktion, trænede på en cykel i 12 uger for at se, om træning eller testosteron var den dominerende regulator af miRNA´erne. Det var meget tydeligt, at effekten af testosteron forsvandt, når vi trænede vores forsøgspersoner, siger Søren Nielsen.


Det tyder altså på, at så længe du holder dig i form, er testosteron ikke en vigtig faktor for niveauet af de muskelspecifikke miRNA´er. Det er overraskende ny viden inden for muskelforskningen.

 

Redaktør