​​​

Årets uddannelsesklinik

Det kræver tid, planlægning, systematik, redskaber, engagement og overblik at komme i mål som årets uddannelsesklinik. Det hjælper, når man brænder for opgaven. Det gør overlæge, dr. med. Anne Jarløv.

Artikel bragt i IndenRigs #5 2014

Anne Jaløv har mange års erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge. I de sidste to år har hun været uddannelsesansvarlig overlæge i Endokrinologisk Klinik, der i marts 2014 blev tildelt titlen ”Årets Uddannelsesklinik” på Rigshospitalet.

Ventet og velkommen tilsat et væld af forventninger fra kolleger, fra andre faggrupper og fra patienter og pårørende. Det kræver en vis portion robusthed, som vi skal videregive til de uddannelsessøgende, der skal i hovedforløb i endokrinologi som led i videreuddannelsen til speciallæge. Det siger uddannelsesansvarlig over- læge, dr. med. Anne Jarløv fra Endokrinologisk Klinik.

Den vigtige introduktion

- Omkring 6 uger før de uddannelses- søgende starter deres uddannelses- forløb i klinikken, modtager de et velkomstbrev fra os, der fortæller alt om klinikkens drift og om det forløb, de skal igennem. For vi har mål og rammer, skemaer og uddannelsesplaner m.m. klar og parat. Og alt er kendt af klinikkens personale.

Vi videndeler og opdaterer løbende materialet på P-drevet, så alle kan følge med i alt. Det gør vi, fordi det at sikre et godt uddannelsesforløb er et fælles an- svar på tværs af faggrupper, hvilket bl.a. i praksis betyder, at de uddannelsessøgende kan henvende sig til alle i klinikken med spørgsmål. Det siger overlæge, dr. med. Anne Jarløv og fortsætter:

Professionelle  hjælpere

- Opgaven består i at være professionelle og ansvarlige hjælpere. Derfor behandler vi de uddannelses- søgende ordentligt og med respekt, samtidig med at vi ikke lægger skjul på, at vi stiller høje krav til fagligheden, og at vi ved, at det kræver robusthed at blive en dygtig speciallæge.

Og så praktiserer vi engagement og omsorg ved hele tiden at være om de uddannelsessøgende og ved at følge op i forhold til dagens opgaver ved og fx at spørge: Hvordan gik det så med xx i ambulatoriet i dag osv. Og så har vi valgt i den første tid at friholde dem for både administrativt arbejde og unødvendig projektdeltagelse – men ikke fra personalemøderne, det er et ”must”.

Endokrinologiske patienter er meget ofte komplekse patienter, der før de kommer til hos, ofte har været rundt om mange andre specialer. Det betyder bl.a., at de uddannelsessøgende får mulighed for at se patienter med meget sjældne sygdomme, som de måske aldrig kommer til at se igen, derfor er arbejdet med patienterne så centralt.

Kontakten med patienterne

- Endokrinologi er et meget ambulant speciale. Ikke alle uddannelsessøgende har ambulant erfaring, derfor sikrer vi fra start 50 % mere tid til ambulatoriearbejde og også sammen med klinikchef og undertegnede. Det gør vi, fordi vi prioriterer at vise, hvordan vi ønsker patientkontakten praktiseret efter klinikkens værdier, siger Anne Jarløv  og understreger, at klinikchefens prioritering af de uddannelsesmæssige rammer og muligheder er altafgørende for, at klinikken bliver i stand til at uddanne dygtige læger, som er en forudsætning for ”de gode patientforløb”.

En spade for en spade

Og så afholder Anne Jarløv hver 14. dag individuelle samtaler med de uddannelsessøgende for at sikre, at de mange og specifikke uddannelsesmål bliver nået. - Som uddannelsesansvarlig overlæge er jeg ikke berøringsangst, og er det nødvendigt, kalder jeg en spade for en spade, for- di den uddannelsessøgende har ret til min vurdering af vedkommendes egnethed i specialet. Det hører med til at tage et professionelt ansvar for uddannelse af dygtige speciallæger, slutter Anne Jarløv.

Uddannelsessøgende evaluerer I lighed med tidligere år har de ud- dannelsessøgende læger i 2013 ved afslutningen af deres uddannelseselement på Rigshospitalet evalueret klinikkernes uddannelsesindsats og deres eget udbytte af opholdet. De uddannelsessøgende læger  vurderer opholdet på 24 målepunker på en skala fra 1-9, hvor 9 er højest. Opgørelsen baserer sig i 2013 på 339 evalueringer afgivet elektronisk via systemet Evaluer.dk.

Niveau som foregående år

De uddannelsessøgende vurderer deres samlede udbytte af uddannelsen og uddannelsesstedets ind- sats til en medianværdi på 8 ud af 9 mulige, hvilket er samme niveau som de foregående år.

Generelt konkluderes, at vurderingen af den lægelige videreuddannelse på Rigshospitalet ligger på et stabilt og tilfredsstillende niveau.

Klinikker med maksimalt score Mange klinikker har i 2013 opnået meget flotte evalueringer. Endokrinologisk Klinik, Intensiv Terapiklinik samt Hæmatologisk klinik udmærker sig alle ved at have opnået maksimal score på ikke mindre end 16 måle- punkter. 

Blandt de bedst evaluerede har direktionen valgt Endokrinologisk Klinik i Abdominalcentret til Årets Uddannelsesklinik 2013 med klinikchef Åse Krogh Rasmussen og uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med. Anne Jarløv i spidsen.

Titlen Årets Uddannelsesklinik

Tildeling af titlen ”Årets uddannelsesklinik” på Rigshospitalet er en anerkendelse af den klinik, der ud fra en samlet vurdering har opnået årets bedste resultat. 

Valget baserer sig primært på de uddannelsessøgende lægers evalueringer af klinikken som uddannelsessted. Derudover lægges der vægt på andre faktorer som fx antallet af uddannelsessøgende i klinikken, vagtbelastning, og at klinikken viser vilje og evne til at prioritere uddannelse. Hvis der har været inspektorbesøg inden for de seneste år indgår disse også i grundlaget.


Redaktør