Program for anæstesisygepleje symposium

Onsdag den 28. august 2019, Rigshospitalet, Auditorium 1

Kl. 08.00 – 09.00

Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 – 09.05

Velkomst
v/ Britta Toftlev Johansen, anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder, Center for HR, Region Hovedstaden

Kl. 09.05 – 09.15

Åbning af dagen
v/ Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet, konsulent

Kl. 09.15 – 10.15

Psykologisk tryghed i klinisk arbejde og læring
v/ Peter Dieckmann, CAMES - Herlev, psykolog, ph.d.

Kl. 10.15 – 10.45

Kaffepause


Moderator formiddag:
Lars Holm, anæstesisygeplejerske Rigshospitalet

Kl. 10.45 – 11.00

In situ simulation på Dagkirurgisk afdeling 
v/ Cecilie Dahl Rogge, anæstesisygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist, Hvidovre Hospital og Jesper Friis-Hansen, anæstesisygeplejerske og udviklingskonsulent, Hvidovre Hospital

Kl. 11.05 – 11.20

Anæstesi og Cirkulær ressource økonomi
v/ Mette Skriver Revsbeck, specialeansvarlig anæstesisygeplejerske, Rigshospitalet - Glostrup

Kl. 11.25 – 11.40

Lær af de nyansatte
v/ Agnete Kaltoft, anæstesisygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist, Vejle Sygehus

Kl. 11.45 – 12.00

Flow i overgangen – ta´ tiden
v/ Jakob Nors, Anæstesisygeplejerske, Nordsjællands Hospital

Kl. 12.05 – 12.20

Styr på udstyr 
v/ Anne Frost, anæstesisygeplejerske, Kolding Sygehus 

Kl. 12.20 – 13.00

Frokost


Moderator eftermiddag:
Mark Puch Ørnskov, anæstesisygeplejerske, Rigshospitalet - Glostrup 


Kl. 13.00 – 13.15

Patientoplevet kvalitet i forbindelse med anæstesi til patienter  til DIEP lap operation
v/ Karen le Caire Alslev, anæstesisygeplejerske, Odense Universitetshospital

Kl. 13.20 – 14.15

Risikovurdering og måling af frailty for patienter planlagt
til operation
v/ Pernille Fevejle Cromhout, Hjertecentret, sygeplejerske, ph.d.  studerende

Kl. 14.15 – 14.45

Kaffepause

Kl. 14.45 – 15.45

Transition – mere end en overgang
v/ Kirsten Boisen, afdelingslæge, ph.d.

Kl. 15.45 – 15.55

Overrækkelse af publikumsprisen til poster og mundtlig præsentation
v/ Britta Toftlev Johansen, anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder, Center for HR, Region Hovedstaden

Kl. 15.55 – 16.00

Afrunding af dagen
v/ Jakob Ibsen Vedtofte, klinisk oversygeplejerske, HovedOrtoCentret, RigshospitaletRedaktør