Min intro

Find din klinik/afdeling i listen nedenfor og se tidspunkter/sted for din introduktion.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å ​

A​​

Anæstesi- og Operationsklinikken, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Anæstesi- og Operationsklinikken, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme. Klinikken består af tre afsnit for henholdsvis anæstesi, operation og opvågning. Vi varetager anæstesiydelser og operativ assistance til de tre kirurgiske specialer karkirurgi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. På vores observations- og terapiafsnit varetager vi desuden den postoperative behandling og pleje af patienter fra yderligere 8 specialer på Rigshospitalet. Du finder vores klinik i afsnit 2043, i opgang 3 på 2. etage.

Alle nye medarbejdere i Anæstesi- og Operationsklinikken skal på første dagen deltage i en introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken.

Nyansatte i Anæstesi- og Operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion.

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret

Velkommen i Anæstesi- og operationsklinikken i HovedOrtoCentret. I klinikken yder vi operationsassistance og bedøvelse til de kirurgiske klinikker i centret inden for øre-næse-halskirurgi, plastik- og brandsårskirurgi, ryg- og bækkenkirurgi, alloplastik, børneortopædi, håndkirurgi, traumatologi og tumorkirurgi.

Klinikken varetager ligeledes trykkammerbehandling og smertebehandling.

Nyansatte medarbejdere i Anæstesi- og operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

Nyansatte i Anæstesi- og operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

 • Introduktion til Anæstesi- og operationsklinikken
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Anæstesi- og Operationsklinikken, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Vi lægger stor vægt på en god introduktion, så du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med.

Udover den specifikke introduktion til klinikken og dit arbejdsområde skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Anæstesi- og Operationsklinikken er en del af.

Nyansatte i Anæstesi- og Operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken
  Tid og sted: Anæstesi- og Operationsklinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i klinikken af din nærmeste leder, og du vil få tilsendt introduktionsmateriale på mail forinden. Introforløbet er tilrettelagt ud fra dine arbejdsopgaver og ansvarsområder.

[Gå til toppen]

B

Blodsygdomme, Klinik for, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Klinik for Blodsygdomme, som er en klinik i Center for Kræft og Organsygdomme. Klinik for Blodsygdomme er en international anerkendt og højt specialiseret klinik, som behandler alle typer blodsygdomme.

Nyansatte medarbejdere i Klinik for Blodsygdomme skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, Klinik for, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdommei Juliane Marie Centret. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Vi lægger stor vægt på en god introduktion, og at du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med. I introduktionsperioden vil du få en grundig introduktion til Børnekirurgisk Klinik og det arbejde, du skal varetage i klinikken.

Ud over introduktionen til klinikken skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som klinikken er en del af.

Nyansatte i Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdommeskal deltage i nedenstående introduktioner:
 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme
  Tid og sted: Introduktion til arbejdet i Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdommeforegår i løbet af den første uge af ansættelsen. Tidspunkt og sted aftales med nærmeste leder.

BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken foregår i det funktionsområde, du er ansat i, og er således afstemt efter de opgaver, du skal varetage i din stilling.

Ud over introduktionen til klinikken og det afsnit, du er ansat i, skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som BørneUngeKlinikken er en del af.

Nyansatte i BørneUngeKlinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden).
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program: 

 • Introduktion til BørneUngeKlinikken
  Tid og sted: BørneUngeKlinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i klinikken af din nærmeste leder, og du vil få tilsendt introduktionsmateriale på mail forinden.

[Gå til toppen]

C

Center for Kræft og Organsygdomme, Centerstab

Velkommen til centerstaben for Center for Kræft og Organsygdomme. I Center for Kræft og Organsygdomme varetager vi patientbehandling på højt specialiseret niveau. Centret består af 9 klinikker, som behandler patienter med sygdomme i mave-tarmsystemet, urinveje, lever, kirtler og nyrer samt patienter med kræft eller blodsygdomme.

Nyansatte i centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


[Gå til toppen]

D

DEKS, Diagnostisk Center

Velkommen til DEKS. DEKS er en landsdækkende funktion, som Region Hovedstaden har forpligtet sig til at stille til rådighed for sygehuslaboratorier og andre. DEKS er organisatorisk placeret som en enhed i Diagnostisk Center, Rigshospitalet.

DEKS’ formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring af laboratoriemedicinske undersøgelser, der forventes at føre til øget pålidelighed af disse undersøgelser.

DEKS tilbyder ekstern kvalitetssikring af diagnostiske laboratorieundersøgelser gennem programmer til ekstern kvalitetssikring, gennem undervisning, standardisering og internationalt samarbejde.

DEKS servicerer klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi og almen praksis og er åben for at assistere andre laboratoriemedicinske specialer.

DEKS varetager også SKUP afprøvninger. SKUP står for SKandinavisk Udprøvning af laboratorieudstyr til Primærsektoren. SKUP er et fælles skandinavisk samarbejde, der har til formål at forbedre kvaliteten af patientnært analyseudstyr.

Nyansatte i DEKS skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til DEKS
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Diagnostisk Center, Centersekretariat

Velkommen til centersekretariatet i Diagnostisk Center. Diagnostisk Center omfatter en række tværgående kliniske specialer, som udfører laboratorieundersøgelser, billeddiagnostiske undersøgelser, fremskaffer donorblod og fremstiller blodprodukter samt yder lægefaglig rådgivning. Centret har en betydelig udviklings- og forskningsaktivitet og en omfattende undervisningsforpligtelse.

Som ny medarbejder i centersekretariatet i Diagnostisk Center skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til centersekretariatet
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtaget juli) kl. 11.30
  Sted: Rigshospitalet, Centerledelsens Sekretariat, Afsnit 4412Direktionssekretariatet, Administrationen

Velkommen til Direktionssekretariatet. Sekretariatet består blandt andet af den administrative journal, de centrale uddannelseskoordinatorer, juridisk team samt personaleenhed og er en del af den centrale administration på Rigshospitalet.

Nyansatte i Direktionssekretariatet skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Direktionssekretariatet
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte. Du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Introduktion til stabene

  Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Særskilt invitation følger efter ansættelsens start.


[Gå til toppen]

E

Enhed for Mad og Drikke, Servicecentret

Velkommen som nyansat i Enhed for Mad og Drikke, der er en enhed i Servicecentret. Vi har ansvar for at tilberede og levere mad af ernæringsmæssig kvalitet, der bidrager til patienternes velbefindende og helbredelse. Hver dag tilbereder vi måltider til ca. 2.220 patienter. Derudover tilbereder vi mad til Rigshospitalets 2 personalekantiner og caféerne.

Nedenfor kan du se tidspunkt og program for introduktionerne de første dage. Herudover kan der være en række faggruppespecifikke introduktioner. Forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Enhed for Mad og Drikke skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)
 • Introduktion til Enhed for Mad og Drikke - Blegdamsvej
  (For medarbejdere som skal arbejde på Rigshospitalet på Blegdamsvej)
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-11.45
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Centralkøkkenet, afsnit 5501, mødelokalet i stueetagen
  Introduktion til Mad og Drikke - Blegdamsvej (pdf, åbner i ny fane)
 • Introduktion til Enhed for Mad og Drikke - Glostrup
  (For medarbejdere som skal arbejde på Rigshospitalet i Glostrup)
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.15-11.30
  Sted: Rigshospitalet i Glostrup, Stueetagen, Centralkøkkenet.
  Introduktion til Mad og Drikke - Glostrup (pdf, åbner i ny fane)
Ergo- og Fysioterapi, Klinik for, HovedOrtoCentret

Velkommen i Klinik for Ergo- og Fysioterapi som er en del af HovedOrtoCentret. I Klinik for Ergo- og Fysioterapi behandler og genoptræner vi Rigshospitalets indlagte patienter. Fysio- og Ergoterapien fungerer som tværgående enheder på hele hospitalet.

Nyansatte medarbejdere i Klinik for Ergo- og Fysioterapi skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til Klinik for Ergo- og Fysioterapi
  Nærmeste leder informerer om tid og sted ved ansættelsesstart.

[Gå til toppen]

F

Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Fertilitetsklinikken. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Vi lægger stor vægt på en god introduktion, så du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med.

Udover introduktionen til dit arbejde i Fertilitetsklinikken skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Fertilitetsklinikken er en del af.

Nyansatte i Fertilitetsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden).
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program: 

 • Introduktion til Fertilitetsklinikken
  Tid og sted: Fertilitetsklinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.Finsenlaboratoriet, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Finsenlaboratoriet, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme. Finsenlaboratoriet er en internationalt anerkendt eksperimentel kræftforskningsafdeling, der forsker på cellelinjer og forsøgsdyr. Det er laboratoriets formål at udføre basal kræftforskning og at arbejde for at de eksperimentelt opnåede resultater bliver omsat til klinisk anvendelse.

Nyansatte i Finsenlaboratoriet skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.
Forbedringsafdelingen, Administrationen

Velkommen til Forbedringsafdelingen, som er en del af den centrale administration på Rigshospitalet. Forbedringsafdelingen er en stabsafdeling, som understøtter de kliniske funktioners arbejde med at sikre kvalitet, patientsikkerhed, optimere arbejdstilrettelæggelsen og sikre sammenhæng på tværs af hospitalet, så patienterne oplever sammenhængende patientforløb.

Nyansatte i Forbedringsafdelingen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Forbedringsafdelingen
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Introduktion til stabene

  Særskilt invitation følger efter ansættelsens start.

  Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.

[Gå til toppen]

G

Genomisk Medicin, Enhed for, Diagnostisk Center

Velkommen til Enhed for Genomisk Medicin. Enhed for Genomisk Medicin er en del af Diagnostisk Center. Enheden giver de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og Regionens øvrige hospitaler adgang til nye teknologier, der gør det muligt at undersøge det samlede genom. Undersøgelserne kræver personale med nye kompetencer, f.eks. bioinformatik og bevæger sig på tværs af de traditionelle specialegrænser.

Alle nye medarbejdere i Enhed for Genomisk Medicin skal på første dagen deltage i en introduktion til Enhed for Genomisk Medicin, Diagnostisk Center og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet.

Nyansatte i Enhed for Genomisk Medicin skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Enhed for Genomisk Medicin
  • Blegdamsvej
   Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 11.30
   Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 4, 11. sal, afsnit 3
   Du vil her blive modtaget og introduceret til afdelingen.
  • Glostrup
   Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13.00
   Sted: Genomisk Medicin, Gamle Landevej 7, 2600 Glostrup
   Gå derefter til Kennedy Centret. Du vil her blive modtaget og introduceret til afdelingen.
   Der afgår en shuttlebus fra RH’s hovedindgang kl. 12.00 mod Glostrup.
Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Gynækologisk Klinik. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende.

Vi lægger stor vægt på en god introduktion, og at du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med. Udover den specifikke introduktion til klinikken og dit arbejdsområde, skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Gynækologisk Klinik er en del af.

Nyansatte i Gynækologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden).
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program:

 • Introduktion til Gynækologisk Klinik
  Tid og sted: Gynækologisk Klinik tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i klinikken af din nærmeste leder, og du vil få tilsendt introduktionsmateriale på mail forinden.

[Gå til toppen]

H

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme, Centerstab

Velkommen til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge, og Infektionssygdomme, centerstaben. Centret diagnosticerer og behandler alle former for hjerte,- kar-, lunge- og infektionssygdomme.

Nyansatte i centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtagen juli og august) kl. 10.30-12.00.
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktionen denne måned skubbet til 4. maj).
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 2, 15. sal, afsnit 2151, mødelokalet.
  Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Nærmeste leder informerer om tid og sted for introduktion til stabene.

Hjertemedicinsk Klinik, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Velkommen i Hjertemedicinsk Klinik, som er en del af Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. I klinikken varetager vi specialiseret behandling af patienter med hjerte- og lungesygdomme i samarbejde med centrets anæstesi- og kirurgiklinikker. Vores klinik består af 8 forskellige sengeafsnit med hver deres særlige fagområder. I tilknytning hertil har vi et hjertemedicinsk intensivafsnit, vi har funktioner for ekkokardiografi og et kardiologisk laboratorium med 8 operationsstuer. Du finder Hjertemedicinsk Klinik i opgang 2 på hhv. 1. og 14. etage og i afsnit 8523 - en pavillon på terrænet.

Nyansatte medarbejdere i Hjertemedicinsk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtagen juli og august) kl. 10.30-12.00.
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktionen denne måned skubbet til 4. maj).
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 2, 15. sal, afsnit 2151, mødelokalet.
  Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Hjertemedicinsk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

HovedOrtoCentret, Centerstab

Velkommen til centerstaben i HovedOrtoCentret. Med cirka 2000 ansatte er HovedOrtoCentret et af de største af i alt syv centre på Rigshospitalet. Centret har overvejende kirurgiske specialer. HovedOrtoCentret huser også funktioner som Akutlægebilen, Helipad, Odontologisk Videncenter, Portørservice for HovedOrtoCentret og Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme og Trykkammeret.

Nyansatte medarbejdere i centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Nærmeste leder informerer om tid og sted for introduktion til stabene.

[Gå til toppen]

I

Infektionsmedicinsk Klinik, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Velkommen i Infektionsmedicinsk Klinik, som er en klinik i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. Infektionsmedicinsk Klinik undersøger og behandler patienter med infektionssygdomme, tropesygdomme og Cystisk Fibrose.

Nyansatte medarbejdere i Infektionsmedicinsk Klinik skal deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtagen juli og august) kl. 10.30-12.00.
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktionen denne måned skubbet til 4. maj).
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 2, 15. sal, afsnit 2151, mødelokalet.
  Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Infektionsmedicinsk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Intensiv Terapiklinik, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Intensiv Terapiklinik 4131. Klinikken er en del af Center for Kræft og Organsygdomme og er én af de største multidisciplinære intensivafdelinger i Danmark. I klinikken har vi et tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige afdelinger. Vores behandling omfatter kritisk syge patienter med svære infektioner, traumepatienter, børn, brandsårspatienter samt patienter, som har været gennem store kirurgiske indgreb. Herudover indlægges patienter, som har gennemgået lever- og nyretransplantation og hæmatologiske patienter. Du finder vores klinik i mellembygningen afsnit 4131.

Nyansatte medarbejdere i Intensiv Terapiklinik 4131 skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


[Gå til toppen]

J

Juliane Marie Centret, Centerstab

Velkommen til centerstaben i Juliane Marie Centret. Staben i JMC består af både personalekonsulenter, økonomer, kliniske vejledere, centersekretærer og en kommunikationsrådgiver.

Vi ser frem til at møde dig og håber, at du bliver glad for din ansættelse.

Nyansatte i centerstaben bliver introduceret til det daglige virke efter aftale med nærmeste leder. Herudover skal du deltage i nedenstående introduktioner:

Nyansatte i Centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). 
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program:

 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Nærmeste leder informerer om tid og sted for introduktion til stabene.

[Gå til toppen]

K

Karkirurgisk Klinik, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Velkommen i Karkirurgisk Klinik, som er en del af Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. I klinikken behandler vi patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer og blodårer uden for hjertet. Vi varetager behandlingen af kredsløbssygdomme i Region Hovedstaden og har desuden lands-/landsdelsfunktion (Østdanmark) inden for de mere specialiserede områder i karkirurgien. Klinikken er én ud af i alt 7 karkirurgiske afdelinger i Danmark. Du finder vores klinik i afsnit 3112 på Rigshospitalet i opgang 3. på 11. etage, eller på Gentofte hospital i opgang 7. på 1. etage.

Som ny medarbejder i Karkirurgisk Klinik skal du deltage i en række forskellige introduktioner.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtagen juli og august) kl. 10.30-12.00.
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktionen denne måned skubbet til 4. maj).
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 2, 15. sal, afsnit 2151, mødelokalet.
  Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Karkirurgisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik er klinikken for gastroenterologi, levertransplantation og transplantation af bugspytkirtler. Vi behandler patienter sygdomme i spiserøret, i overgangszonen til mavesæk, mavesæk, tolvfingertarm, tyndtarm, tyktarm samt lever- og galdeveje, og bugspytkirtel. Du finder os i afsnit 2122 i opgang 2 på 12. etage.

Som ny medarbejder i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik skal du deltage i en række forskellige introduktioner.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


Klinisk Biokemisk Afdeling, Diagnostisk Center

Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling. Klinisk Biokemisk Afdeling er en del af Diagnostisk Center.

Klinisk Biokemisk Afdeling KB er en af landets største laboratorieafdelinger. Afdelingen bidrager til diagnose og patientbehandling ved at måle koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske) og ved at undersøge strukturdefekter i stofferne.

Nyansatte i Klinisk Biokemisk Afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinisk Biokemisk Afdeling
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 11.30 - 12.30
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, afsnit 3011, Opgang 3, 1, sal

Klinisk Forsyning og Logistik, Servicecentret

Velkommen som nyansat i Klinisk Forsyning og Logistik, der er en afdeling under Servicecentret. Klinisk Forsyning og Logistik har mange forskellige ansvarsområder. Vi tager bl.a. imod varer, linned, medicin og væsker og bringer dem ud på afdelingerne. Klinisk Forsyning og Logistik har også ansvaret for hospitalets 5 uniformsbutikker, hvor 1450 medarbejdere dagligt i gennemsnit henter 7000 rene uniformsdele.

Som ny medarbejder i Klinisk Forsyning og Logistik skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinisk Forsyning og Logistik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinik for, Diagnostisk Center

Velkommen til Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, som er en del af Diagnostisk Center.

Klinikkens arbejdsområder er at varetage patientundersøgelser og behandling inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, produktion af radioaktive sporstoffer samt forskning og uddannelse.

Nyansatte i klinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli), kl. 11.30-12.15.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Afsnit 4012 (Opgang 4, 1. sal) hos ledende bioanalytiker Linda Kragh.

Klinisk Genetisk Klinik, Diagnostisk Center

Velkommen som ny medarbejder i Klinisk Genetisk Klinik. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken foregår i det funktionsområde, du er ansat i, og er således afstemt efter de opgaver, du skal varetage. Ud over introduktionen til klinikken og dine specifikke arbejdsopgaver skal du deltage i en introduktion til Diagnostisk Center (DIA), som Klinisk Genetisk Klinik er en del af, og du skal deltage i fællesintroduktionen til Rigshospitalet.

Nyansatte i Klinisk Genetisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinisk Genetisk Klinik
  Tid og sted: Klinisk Genetisk Klinik tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Introduktionsforløbet er tilrettelagt med en introduktion til klinikken og ud fra den enkeltes arbejdsopgaver og ansvarsområder. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i Klinisk Genetisk Klinik af din nærmeste leder.

Klinisk Immunologisk Afdeling, Diagnostisk Center

Velkommen til Klinisk Immunologisk Afdeling. Klinikken er en del af Diagnostisk Center og består af Region Hovedstadens blodbanker med transfusionsmedicin, vævsbankerne med transplantationsmedicin samt Vævstypelaboratoriets immunologiske diagnostik.

Alle nye medarbejdere i Klinisk Immunologisk Afdeling skal på første dagen deltage i en introduktion til Diagnostisk Center og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Klinisk Immunologisk Afdeling.

Nyansatte i Klinisk Immunologisk Afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinisk Immunologisk Afdeling
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center

Velkommen til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, som er en del af Diagnostisk Center.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående laboratorieafdeling med klinisk rådgivende aktivitet, hvad angår diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe. Rigshospitalets Infektionshygiejniske Enhed er placeret i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Nyansatte i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
  Tid: 11.30 - ca. 14.00.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, afsnit 9301, Henrik Harpestrengsvej 4A Introduktionen foretages af nærmeste leder og vil inkludere:

  • Rundvisning på afdelingen samt introduktion til kolleger
  • Frokost med nærmeste leder og evt. kolleger
  • Introduktion til den nyansattes arbejdsplads, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, samt praktiske informationer fra sekretariatet
  Inden for den første måned modtager den nyansatte information om sikkerhed og organisatoriske opgaver.

Kommunikation og Presse, Administrationen

Velkommen til Kommunikation og Presse, som er en del af den centrale administration på Rigshospitalet. Som ny medarbejder i Kommunikation og Presse skal du deltage i en række forskellige introduktioner. Kommunikation & Presse sikrer hurtig og relevant kommunikation både internt og med vores omgivelser.

Nyansatte i Kommunikation og Presse skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Kommunikation og Presse
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Introduktion til stabene

  Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Særskilt invitation følger efter ansættelsens start.


Krisepsykologisk Klinik, Neurocentret

Velkommen til Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik er en del af Neurocentret.

Klinikken tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Enheden står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler klinikken akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder).

Som ny medarbejder i Krisepsykologisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Krisepsykologisk Klinik
  Tid og sted: Din leder vil give nærmere information om introduktion til Krisepsykologisk Klinik ved jobstart.

[Gå til toppen]

L

Læbe-Ganespalte Centret, HovedOrtoCentret

Pr. 1. januar 2019 er Læbe-Ganespalte Centret en sektion under Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.

[Gå til toppen]

M

Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme
Velkommen til Medicinsk Endokrinologisk Klinik, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme. Klinikken varetager den medicinske behandling af patienter med hormon- og kirtelsygdomme. Hyppigst drejer det sig om behandling af sukkersyge, sygdomme i hypofysen med over- eller underproduktion af forskellige hormoner, incl. mangel på væksthormon, svær øjenpåvirkning ved forhøjet stofskifte, sygdomme i binyrerne med over- eller underproduktion af binyrebarkens og binyremarvens hormoner og så behandler vi også patienter med neuroendokrine tumorer. Du finder vores klinik på to forskellige adresser for hhv. ambulatorium og sengeafsnit. Vores ambulatorium ligger på Ole Maaløes Vej 26 i opgang 76, 6. sal. Sengeafsnittet ligger i Rigshospitalets hovedbygning i opgang 3 på 13. etage.

Som ny medarbejder i Medicinsk Endokrinologisk Klinik skal du deltage i en række forskellige introduktioner.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


Medicinsk Forskningsbibliotek, Diagnostisk Center

Medicinsk Forskningsbibliotek er Rigshospitalets sundhedsfaglige bibliotek for ansatte og en del af Diagnostisk Center. På biblioteket kan du låne opslagsværker/fagbøger inden for alle Rigshospitalets specialer og få adgang til mange elektroniske tidsskrifter.

Nye medarbejdere i Medicinsk Forskningsbibliotek skal på første dagen deltage i en introduktion til Diagnostisk Center og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Medicinsk Forskningsbibliotek.

Nyansatte i Medicinsk Forskningsbibliotek skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Forskningsbibliotek
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme.

Nyansatte i Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


[Gå til toppen]

N

Nefrologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen til Nefrologisk Klinik, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme. Klinikken yder medicinsk behandling til patienter med sygdomme i nyrerne. Vi har lands- og landsdelsfunktion i specialet, der omfatter hæmodialyse/rensning af blodet ved nedsat nyrefunktion, svære nyresygdomme, stærkt forhøjet blodtryk i nyrerne og svære forstyrrelser i calciumstofskiftet. Vi udfører også nyretransplantationer i samarbejde med Urologisk Klinik. Du finder vores klinik i opgang 2 og 3 på 13. etage.

Nyansatte medarbejdere i Nefrologisk Klinik skal deltage i introduktionerne beskrevet herunder:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Neonatalklinikken. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken er afstemt efter de opgaver, du skal varetage i din stilling. Ud over introduktionen til klinikken og dine specifikke arbejdsopgaver skal du deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Neonatalklinikken er en del af, og du skal deltage i fællesintroduktionen til Rigshospitalet.

Nyansatte i Neonatalklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Nyansatte i Neonatalklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

  • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
   Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
   (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
   Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

  • Introduktion til Juliane Marie Centret
   Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). 
   Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
   Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

   Program: 

 • Introduktion til Neonatalklinikken
  Tid og sted: Neonatalklinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret

Velkommen til Neuroanæstesiologisk Klinik. Neuroanæstesiologisk Klinik er en del af Neurocentret. Neuroanæstesiologisk Klinik har funktioner på både Blegdamsvej og Glostrup.

Den samlede klinik varetager alle anæstesiologiske ydelser til de højtspecialiserede funktioner inden for neurospecialerne samt øjensygdomme og degenerative rygsygdomme.

Som ny medarbejder i Neuroanæstesiologisk Klinik skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Neuroanæstesiologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 12.30-13.30
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1

Neurocentret, Centerstab

Velkommen til Neurocentrets centerstab. Neurocentret tager sig af patienter med sygdomme i nerve, hjerne og rygmarv. Det indbefatter både udredning af sygdomme, medicinsk behandling, operationer, akutmodtagelser og genoptræning. Neurocentret består af 7 klinikker, der er placeret på både Blegdamsvej og i Glostrup. Derudover ligger én klinik i Hvidovre og én i Hornbæk.

Som ny medarbejder i centerstaben skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Din leder vil give nærmere information om introduktion.

Neurofysiologisk Klinik, Neurocentret

Velkommen til Neurofysiologisk Klinik. Klinikken er en del af Neurocentret.

Neurofysiologisk Klinik foretager undersøgelser af patienter med en række sygdomme som epilepsi, sklerose, nervebetændelse, nerveskader og muskelsvind. Klinikken huser blandt andet Dansk Center for Søvnmedicin. Neurofysiologisk Klinik har afsnit både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Som ny medarbejder i Neurofysiologisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Neurofysiologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 13.00-14.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – konferencelokalet, opgang 3, 6. sal
  Introduktion til Neurofysiologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)

Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret

Velkommen til Neurokirurgisk Klinik i Neurocentret.

Neurokirurgisk Klink foretager operationer i hjerne og nerver på et højt specialiseret niveau. Klinikken foretager blandt andet operationer af patienter med hjernesvulster, hjerneblødninger, epilepsi og traumatisk hjerneskade.

Som ny medarbejder i NeurokirurgiskKlinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Neurokirurgisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 13.00-14.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Afdelingsledelsen præsenterer Neurokirurgisk Kliniks mål, strategier og værdier.

Neurologisk Klinik, Neurocentret
Velkommen til Neurologisk Klinik. Neurologisk Klinik er en del af Neurocentret.

Neurologisk Klinik behandler medicinske sygdomme og skader i nervesystemet og blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Klinikken har særlig ekspertise inden for epilepsi, sklerose, hovedpine, hukommelsesproblemer og neuromuskulære lidelser. Klinikken har afsnit både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Som ny medarbejder i Neurologisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Neurologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 13.00-14.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 8. sal, Auditorium 1

Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Klinik for Højt Specialiseret, Neurocentret

Velkommen til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. Klinikken i Neurocentret.

Klinikken behandler og genoptræner patienter med svær hjerneskade pådraget på grund af slag, stød, fald, hjertestop eller infektion. Genoptræning i klinikken er ofte et længerevarende forløb. Klinikken er en del af Rigshospitalet, men har udefunktion på Hvidovre Hospital.

Som ny medarbejder i Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
  Tid: Aftales med klinikken
  Sted: Hvidovre Hospital, Østvej, Pavillon 3, afs. 036
  Følg introduktionsbrevet, som du får tilsendt fra Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade

[Gå til toppen]

O

Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Obstetrisk Klinik. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken er afstemt efter de opgaver og funktioner, du skal varetage. Udover introduktionen til dit arbejdsområde og arbejdsopgaver i Obstetrisk Klinik skal du også deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Obstetrisk Klinik er en del af, og i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet.

Nyansatte i Obstetrisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). 
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program:

 • Introduktion til Obstetrisk Klinik
  Tid og sted: Obstetrisk Klinik tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Onkologisk Klinik, som er en klinik i Center for Kræft og Organsygdomme. Onkologisk Klinik yder medicinsk behandling og strålebehandling af alle former for solide kræftsvulster og er højt specialiseret med flere landsfunktioner. Klinikken tilbyder eksperimentel behandling til patienter, hvor der ikke længere eksisterer kendte behandlingsmuligheder.

Nyansatte medarbejdere i Onkologisk Klinik skal deltage nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden, centerintroduktion kl. 10.30-12.20

  Undtagelser i 2020
  I maj måned holdes introduktionen d. 4. maj.
  I juli måned er der ikke introduktion

  Sted for centerintroduktion: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 6, opgang 5, 7. sal, afsnit 5073, ONK konf.

  Introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Introduktionsprogram til Center for Kræft og Organsygdomme (pdf, åbner i ny fane)

  Centerledelsens præsentation (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til din klinik
  Tid: kl. 13.00-15.00 sted: nærmeste ledelse informerer om sted for introduktionen.


Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret

Velkommen i Ortopædkirurgisk Klinik, som er en del af HovedOrtoCentret. I Ortopædkirurgisk Klinik udfører vi kirurgisk behandling af sygdomme i og skader på bevægeapparatet. I klinikken behandler vi knoglebrud, led- og håndskader, indsætter og udskifter kunstige led, kirurgisk behandling af svulster, korrektion af rygskævhed hos børn og voksne, korrektion af medfødte hånddeformiteter og meget andet.

Nyansatte medarbejdere i Ortopædkirurgisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.


   

 • Introduktion til Ortopædkirurgisk Klinik
  Tid: Anden eller tredje hverdag i måneden (med undtagelse af juli). Varighed to timer.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, opgang 2, 16. sal, afsnit 2161/2.

[Gå til toppen]

P

Patienthotel, Servicecentret

Velkommen som nyansat i Rigshospitalets Patienthotel. Patienthotellet er en del af Servicecentret. Rigshospitalets patienthotel på Blegdamsvej er et alternativ til en almindelig indlæggelse. Patienthotellet er et tilbud til indlagte patienter, som kommer langvejs fra, og som ikke må være alene efter deres behandling eller patienter, som skal til daglige behandlinger over en længere periode.

Nyansatte i Patienthotellet skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Patienthotellet
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Patient- og Brugerservice, Servicecentret

Velkommen som nyansat i Patient- og Brugerservice, der er en del af Servicecentret. Patient- og Brugerservice har en bred vifte af opgaver, som på forskellig måde hjælper og understøtter patienter, pårørende og medarbejdere.

Vi betjener bl.a. informationen i forhallen, styrer omstillingen af telefonerne og sørger for at posten kommer ud til afdelingerne.

Nyansatte i Patient- og Brugerservice skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret 
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Patient- og Brugerservice
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Patienttransport, Servicecentret

Velkommen i afdelingen for Patienttransport, som er en del af Servicecentret. Patienttransport består af Hjælpemiddeldepotet og Portørcentralen i Glostrup. Hjælpemiddeldepotet vasker, klargør og reparerer hjælpemidler til patienterne på Rigshospitalet - Glostrup. Portørerne transporterer patienter til og fra undersøgelser på Rigshospitalet – Glostrup, og har ansvar for løft og forflytninger.

Nyansatte i Patienttransport skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Patienttransport
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Patologiafdelingen, Diagnostisk Center

Velkommen til Patologiafdelingen, som er en del af Diagnostisk Center. I Patologiafdelingen varetager vi patologisk-anatomisk diagnostik baseret på mikroskopiundersøgelser af organer, væv og celler. Vi tilbyder flere molekylære biologiske analyser som et led i en mere personificeret patientbehandling på patologiafdelingen. Bartholininstituttet er en del af Patologiafdelingen.

Nyansatte i Patologiafdelingen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Patologiafdelingen
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 11.30
  Patologiafdelingen; Afsnit 5443, Teilumbygningen, Inge Lehmanns Vej 4, 1. sal

Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Klinik for, HovedOrtoCentret

Velkommen til Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, som er en del af HovedOrtoCentret. I klinikken behandler og rehabiliterer vi patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi er et led i behandlingen. Klinikken samarbejder med alle kirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, hvor avancerede behandlinger og rekonstruktioner udføres af tværfaglige teams.

Nyansatte medarbejdere i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling skal deltage i følgende introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.
 • Introduktion til Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Enhed for, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende. Introduktionsforløbet i enheden er nøje afstemt dine arbejdsområder og arbejdsopgaver. Du vil få nærmere besked om introduktionsforløbet af din nærmeste leder. Udover introduktionen til dit arbejde og de afsnit, du skal arbejde i, skal du også deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som enheden er en del af, og i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet.

Nyansatte i Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). 
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program:

 • Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
  Tid og sted: Enheden tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

[Gå til toppen]

R

Radiologisk Klinik, Diagnostisk Center

Velkommen til Radiologisk Klinik, som er en del af Diagnostisk Center. I Radiologisk Klinik laver vi ultralyds- og røntgenundersøgelser, MR- og CT-scanninger, samt mammografiundersøgelser. Undersøgelserne bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme, følge udviklingen af sygdomstilstande og vurdere behandlingsresultater.

Nyansatte i Radiologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-11.15 (Undtagelse: i juli måned holdes ikke introduktion grundet ferie)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, indgang 44, afsnit 4412, 1. sal, Centerledelsen
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Radiologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 11.30
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 3, 2. sal, Ekspeditionen v/3024.
  Introduktion til Radiologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)

Rengøringsafdeling, Servicecentret

Velkommen i Rengøringsafdelingen, som er en del af Servicecentret. Rengøringsafdelingen udfører alle former for rengøring med det formål at forhindre smittespredning og forebygge infektioner.

Vores ledere og medarbejdere uddannes, så alle har et højt fagligt niveau og bredt kendskab til de standarder, vi er underlagt i vores daglige arbejde.

Nyansatte i Rengøringsafdelingen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Rengøringsafdelingen
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Reumatologi og Rygsygdomme, Videncenter for, HovedOrtoCentret

Velkommen til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, som er en del af HovedOrtoCentret. I Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme udreder og behandler vi patienter med sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. På Blegdamsvej håndterer vi de sjældne og alvorlige bindevævs- og immunsygdomme. På Glostrup den brede reumatologi og rygkirurgi, som varetages i et tværfagligt samarbejde mellem klinikkens tre lægelige specialer: Reumatologi, neurokirurgi og ortopædkirurgi.

Nye medarbejdere i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme skal deltage i følgende introduktioner:

For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme
  Tid: Første hverdag i måneden kl. 7.30-8.10
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, opgang 10, 6. sal (Afsnit 2064), lokale 6258

Rygmarvsskader, Klinik for, Neurocentret

Velkommen til Klinik for Rygmarvsskader, som er en klinik i Neurocentret.

Klinik for Rygmarvsskader behandler og genoptræner patienter med rygmarvsskader. Klinikken er Danmarks største behandlingssted for patienter med rygmarvsskader. Klinikken ligger i Hornbæk og har ambulatorier både i Hornbæk og i Glostrup. Alle nye medarbejdere i Klinik for Rygmarvsskader skal på første dagen deltage i en introduktion til Neurocentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Herudover skal du have introduktion til Klinik for Rygmarvsskader.

Nyansatte i Klinik for Rygmarvsskader skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.15-12.00
  (Undtagelser i 2019: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurocentret (pdf)

 • Introduktion til Klinik for Rygmarvsskader
  Tid: Aftales med klinikken
  Sted: Havnevej 25, 3100 Hornbæk
  Introduktion til Klinik for Rygmarvsskader (pdf, åbner i ny fane)

[Gå til toppen]

S

Servicecentret, Centerstab

Velkommen til centerstaben i servicecentret. Servicecenter har ansvaret for Rigshospitalets drifts- og servicefunktioner på begge hospitalets matrikler.

Som ny medarbejder i centerstaben skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Sterilcentralen, Servicecentret

Alle nye medarbejdere i Sterilcentralen skal på førstedagen deltage i en introduktion til Servicecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Herudover skal du have introduktion til Sterilcentralen.

Nyansatte i Sterilcentralen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder)

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Sterilcentralen
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

Sterilcentral, Den Regionale, Servicecentret

Velkommen i Den Regionale Sterilcentral, som er en del af Servicecentret. Rigshospitalet har ansvaret for implementering og drift af Den Regionale Sterilcentral med matrikler på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Den Regionale Sterilcentral, som er under implementering, bliver i udstrakt grad automatiseret, og bliver leverandør af genbehandlede kirurgiske instrumenter til alle regionens hospitaler. Når instrumenterne er kontrolleret, sorteret, vasket, pakket og steriliseret, køres de i pendulfart til og fra hospitalerne efter fastlagte skemaer.

Alle nye medarbejdere i Den Regionale Sterilcentral skal på førstedagen deltage i en introduktion til Servicecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Herudover skal du have introduktion til Den Regionale Sterilcentral.

Nyansatte i Den Regionale Sterilcentral skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.30-11.00
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 69A, Afsnit 6995 (kælder) 

  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Den Regionale Sterilcentral
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

[Gå til toppen]

T

Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret

Velkommen i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, som er en del af HovedOrtoCentret. I klinikken behandler vi sygdomme, alvorlige infektionstilstande, misdannelser, kræft og læsioner i tænder, mundhule og kæber. Regionstandplejen for Region Hovedstaden, tilskudsordningen og Odontologisk Videncenter er desuden forankret i klinikken.

Nyansatte medarbejdere i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik skal deltage i følgende introduktioner:

For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik
  Tid: 2. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, Konferencen, Opgang 58.

Thoraxanæstesiologisk Klinik, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Velkommen i Thoraxanæstesiologisk Klinik, som er en del af Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. Klinikken er ansvarlig for et intensivafsnit og en operationsgang. I intensivafsnittet behandler vi ca. 3000 patienter om året. En stor del af patienterne her er indlagt efter hjerte- eller lungeoperationer, hvor en periode i respiratorbehandling er sædvanlig, og der er både tale om voksen- og børnepatienter helt ned til nyfødte. I vores operationsafsnit udfører vi dels undersøgelser og behandlinger af hjertepatienter via lysken, dels kikkertundersøgelse af spiserør og lunger. Du finder vores klinik i afsnit 4141 i opgang 41.

Alle nye medarbejdere i Thoraxanæstesiologisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Thoraxanæstesiologisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Thoraxanæstesiologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtagen juli og august) kl. 10.30-12.00.
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktionen denne måned skubbet til 4. maj).
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 2, 15. sal, afsnit 2151, mødelokalet.
  Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Thoraxanæstesiologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

Thoraxkirurgisk Klinik, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Velkommen i Thoraxkirurgisk Klinik, som er en del af Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. Klinikken er en af Danmarks tre specialafdelinger for hjerte- og lungekirurgi. Vi udfører alle former for hjertekirurgi og lungekirurgi på voksne og på børn. I 2011 nåede antallet af operationer hos os op på 6000. Vores afdeling er opdelt i tre sektioner - voksenhjertekirurgi, børnehjertekirurgi og klassisk thoraxkirurgi. Hertil kommer Operations- og Intensivafdelingen som er fælles med Thoraxanæstesiologisk Klinik. Du finder vores klinik i opgang 2 på 15. etage.

Alle nye medarbejdere i Thoraxkirurgisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Thoraxkirurgisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Thoraxkirurgisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden (undtagen juli og august) kl. 10.30-12.00.
  (Undtagelser i 2020: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktionen denne måned skubbet til 4. maj).
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 2, 15. sal, afsnit 2151, mødelokalet.
  Introduktion til Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Thoraxkirurgisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

TraumeCenter og Akut Modtagelse, HovedOrtoCentret

Velkommen til Rigshospitalets TraumeCenter og Akut Modtagelse, som er en del af HovedOrtoCentret. Traumecentret og Akut Modtagelsen er en højt specialiseret enhed, der modtager svært tilskadekomne og alvorligt akut syge patienter, der ankommer med ambulance og helikopter samt patienter, der visiteres af egen læge, vagtlæge eller andre hospitaler. Endvidere modtages alvorligt forbrændte patienter fra hele Danmark.

Nyansatte medarbejdere i TraumeCenter og Akut Modtagelse skal deltage i følgende introduktioner:

For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til TraumeCenter og Akut Modtagelse
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

[Gå til toppen]

U

Urologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen i Urologisk Klinik, som er en del af Center for Kræft og Organsygdomme. Klinikken behandler almindelige nyre-urinvejskirurgiske sygdomme. Herudover varetager vi i klinikken også højt specialiseret behandling af kræft i prostata, af sygdomme i mandlige kønsorganer, i urinrøret, i bughulens bindevæv og i binyrer, i urinblæren, i nyrerne samt blære- og vandladningsproblemer hos patienter med nerveskader. Du finder vores klinik i opgang 2 på 12. etage.

Alle nye medarbejdere i Urologisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til Center for Kræft og Organsygdomme og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Urologisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste

Nyansatte i Urologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

[Gå til toppen]

V

Vækst og Reproduktion, Klinik for, Juliane Marie Centret

Velkommen som ny medarbejder i Klinik for Vækst og Reproduktion i Juliane Marie Centret. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken er afstemt efter de opgaver, du skal varetage. Ud over introduktionen til klinikken og det afsnit, du er ansat i, skal du deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Klinikken er en del af, og du skal deltage i fællesintroduktionen til Rigshospitalet.

Nyansatte i Klinik for Vækst og Reproduktion skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Juliane Marie Centret
  Tid: 1. hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). 
  Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet.
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.

  Program:  

 • Klinik for Vækst og Reproduktion
  Tid og sted: Introduktion til arbejdet i Børnekirurgisk Klinik foregår i løbet af den første uge af ansættelsen. Tidspunkt og sted aftales med nærmeste leder.

[Gå til toppen]

Ø​

Øjenklinikken, HovedOrtoCentret

Velkommen i Øjenklinikken, som er en klinik i HovedOrtoCentret. I Øjenklinikken undersøger, behandler og plejer vi patienter med medicinske og kirurgiske øjensygdomme. Det sker i tæt samarbejde med de praktiserende øjenlæger. Klinikken har desuden Flyvemedicinsk funktion og forskningsenheden Oculus.

Nyansatte medarbejdere i Øjenklinikken skal deltage i følgende introduktioner:

For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til Øjenklinikken
  Tid: Ca. første hverdag i henholdsvis april og oktober måned. Nærmeste ledelse informerer nærmere.
  Sted: Rigshospitalet, Glostrup
  Introduktion til Øjenklinikken (pdf, åbner i ny fane)

Økonomi og Planlægningsafdelingen, Administrationen

Velkommen til Økonomi og planlægningsafdelingen. Afdelingen er en del af den centrale administration på Rigshospitalet og vores opgaver indbefatter blandt andet budget- og bevillingsstyring, aktivitetsstyring, ledelsesinformation og monitorering.

Nedenfor kan du se tidspunkt og program for introduktion til den samlede administration samt fællesintroduktion for alle nyansatte de første dage.

Nye medarbejdere i Økonomi og planlægningsafdelingen skal deltage i følgende introduktioner:

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Økonomi- og planlægningsafdelingen
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Introduktion til stabene

  Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Særskilt invitation følger efter ansættelsens start.


Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret

Velkommen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, som er en del af HovedOrtoCentret. I klinikken behandler vi patienter med øre-næse- og halslidelser. I Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik behandler vi kirurgiske og medicinske sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler ogsvælg. Vi behandler ofte komplicerede og komplekse sygdomme i samarbejde med andre klinikker og lægefaglige områder.

Nyansatte medarbejdere i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik skal deltage i følgende introduktioner:

For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli - grundet ferie) kl. 8.30-10.00
  (Ændringer i 2020: I maj holdes fællesintroduktionen den 4. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: Første hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 10.15-12.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 10. sal (Afsnit 2101) i Auditorium 1
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

  Undtagelser:

  • Der er ingen introduktion 1. juli grundet sommerferie.

    
 • Introduktion til Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik
  Tid: Anden hverdag i hver måned kl. 9.30
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, opgang 2, 7. sal, afsnit 7024
  Introduktion til Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)

[Gå til toppen]

Redaktør