Min intro

Find din klinik/afdeling i listen nedenfor og se tidspunkter/sted for din introduktion.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å ​

A​​

Abdominalcentret, Centerstab
Velkommen til Abdominalcentrets centerstab. Abdominalcentret består af 9 klinikker der varetager patientbehandling på højt specialiseret niveau. Vi behandler patienter med sygdomme i mave-tarmsystemet, i urinveje, de store pulsårer og blodkar, i lever, kirtler og nyrer. Vi fokuserer på faglig udvikling, forskning og uddannelse til gavn for nuværende og fremtidige patienter.

Nyansatte i centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for introduktionen.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Anæstesi- og Operationsklinikken, Abdominalcentret
Velkommen i Anæstesi- og Operationsklinikken, som er en del af Abdominalcentret. Klinikken består af tre afsnit for henholdsvis anæstesi, operation og opvågning. Vi varetager anæstesiydelser og operativ assistance til de tre kirurgiske specialer karkirurgi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. På vores observations- og terapiafsnit varetager vi desuden den postoperative behandling og pleje af patienter fra yderligere 8 specialer på Rigshospitalet. Du finder vores klinik i afsnit 2043, i opgang 3 på 2. etage.

Alle nye medarbejdere i Anæstesi- og Operationsklinikken skal på første dagen deltage i en introduktion til Abdominalcentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken.

Nyansatte i Anæstesi- og Operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i hver måned (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret
Velkommen i Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret. I klinikken yder vi operationsassistance og bedøvelse til de kirurgiske klinikker i centret indenfor øre-næse-halskirurgi, plastik- og brandsårskirurgi, ryg- og bækkenkirurgi, alloplastik, børneortopædi, håndkirurgi, traumatologi og tumorkirurgi.

Klinikken varetager ligeledes trykkammerbehandling og smertebehandling.

Alle nye medarbejdere i Anæstesi- og Operationsklinikken skal på første dagen deltage i en introduktion til Abdominalcentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken.

Nyansatte i Anæstesi- og Operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Bygning 93, Auditorium 93 (bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Anæstesi- og Operationsklinikken, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Vi lægger stor vægt på en god introduktion, så du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med.

Udover den specifikke introduktion til klinikken og dit arbejdsområde skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Anæstesi- og Operationsklinikken er en del af.

Nyansatte i Anæstesi- og Operationsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Anæstesi- og Operationsklinikken
  Tid og sted: Anæstesi- og Operationsklinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i klinikken af din nærmeste leder, og du vil få tilsendt introduktionsmateriale på mail forinden. Introforløbet er tilrettelagt ud fra dine arbejdsopgaver og ansvarsområder.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)Gå til toppen

B

Byggeri og Renovering, Servicecentret
Velkommen som nyansat i Byggeri og Renovering, der er en afdeling i Servicecentret. Vi rådgiver og styrer bygge- og anlægsprojekter på hospitalets 2 matrikler. Vi koordinerer byggesager og har kontakt med entreprenører og er i dialog med myndighederne, så alle bygningsmæssige ændringer får de nødvendige godkendelser og lever op til krav og standarder på det byggetekniske område.

Alle nye medarbejdere i Byggeri og Renovering skal på første dagen deltage i en introduktion til Servicecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Byggeri og Renovering.

Nyansatte i Byggeri og Renovering skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Byggeri og Renovering
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Børnekirur​gisk Klinik, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Børnekirurgisk Klinik i Juliane Marie Centret. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Vi lægger stor vægt på en god introduktion, og at du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med. I introduktionsperioden vil du få en grundig introduktion til Børnekirurgisk Klinik og det arbejde, du skal varetage i klinikken.

Ud over introduktionen til klinikken skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Børnekirurgisk Klinik er en del af.

Nyansatte i Børnekirurgisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Børnekirurgisk Klinik
  Tid og sted: Introduktion til arbejdet i Børnekirurgisk Klinik foregår i løbet af den første uge af ansættelsen. Tidspunkt og sted aftales med nærmeste leder.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken foregår i det funktionsområde, du er ansat i, og er således afstemt efter de opgaver, du skal varetage i din stilling.

Ud over introduktionen til klinikken og det afsnit, du er ansat i, skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som BørneUngeKlinikken er en del af.

Nyansatte i BørneUngeKlinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til BørneUngeKlinikken
  Tid og sted: BørneUngeKlinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i klinikken af din nærmeste leder, og du vil få tilsendt introduktionsmateriale på mail forinden.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)


 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

C

Centerstaben, HovedOrtoCentret
Velkommen til centerstaben i HovedOrtoCentret. Med cirka 2000 ansatte er HovedOrtoCentret et af de største af i alt otte centre på Rigshospitalet. Centret har overvejende kirurgiske specialer. HOC huser også funktioner som Akutlægebilen, Helipad, Odontologisk Videncenter, Portørservice for HovedOrtoCentret og Hjertecentret, Trykkammeret og Flyvemedicinsk Center.

Nyansatte i centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til centerstabene
  Tid og sted: Nærmeste leder informere om tid og sted for introduktion til stabene.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Bygning 93, Auditorium 93 (bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

D

DEKS, Diagnostisk Center
Velkommen til DEKS. DEKS er en landsdækkende funktion, som Region Hovedstaden har forpligtet sig til at stille til rådighed for sygehuslaboratorier og andre. DEKS er organisatorisk placeret som en enhed i Diagnostisk Center, Rigshospitalet.

DEKS’ formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring af laboratoriemedicinske undersøgelser, der forventes at føre til øget pålidelighed af disse undersøgelser.
DEKS tilbyder ekstern kvalitetssikring af diagnostiske laboratorieundersøgelser gennem programmer til ekstern kvalitetssikring, gennem undervisning, standardisering og internationalt samarbejde.
DEKS servicerer klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi og almen praksis og er åben for at assistere andre laboratoriemedicinske specialer.
DEKS varetager også SKUP afprøvninger. SKUP står for SKandinavisk Udprøvning af laboratorieudstyr til Primærsektoren. SKUP er et fælles skandinavisk samarbejde, der har til formål at forbedre kvaliteten af patientnært analyseudstyr.

Nyansatte i DEKS skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til DEKS
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Diagnostisk Center, Centersekretariat
Velkommen til centersekretariatet i Diagnostisk Center. Diagnostisk Center omfatter en række tværgående kliniske specialer, som udfører laboratorieundersøgelser, billeddiagnostiske undersøgelser, fremskaffer donorblod og fremstiller blodprodukter samt yder lægefaglig rådgivning. Centret har en betydelig udviklings- og forskningsaktivitet og en omfattende undervisningsforpligtelse.

Som ny medarbejder i centersekretariatet i Diagnostisk Center skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til centersekretariatet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 9.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Afsnit 4412

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Direktionssekretariatet, Administrationen
Velkommen til Direktionssekretariatet. Sekretariatet består blandt andet af den administrative journal, de centrale uddannelseskoordinatorer, juridisk team samt personaleenhed og er en del af den centrale administration på Rigshospitalet.

Nyansatte i Direktionssekretariatet skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Direktionssekretariatet
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte. Du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag. 

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Tid: Sidste uge i februar, april, juni, august, oktober - særskilt invitation følger efter ansættelsens start.
  Sted: Rigshospitalet, Esther Møllers Vej 1, Indgang 1
Gå til toppen

E

Enhed for Mad og Drikke, Servicecentret
Velkommen som nyansat i Enhed for Mad og Drikke, der er en enhed i Servicecentret. Vi har ansvar for at tilberede og levere mad af ernæringsmæssig kvalitet, der bidrager til patienternes velbefindende og helbredelse. Hver dag tilbereder vi måltider til ca. 2.220 patienter. Derudover tilbereder vi mad til Rigshospitalets 2 personalekantiner og caféerne.

Nedenfor kan du se tidspunkt og program for introduktionerne de første dage. Herudover kan der være en række faggruppespecifikke introduktioner. Forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Enhed for Mad og Drikke skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Enhed for Mad og Drikke - Blegdamsvej
  (For medarbejdere som skal arbejde på Rigshospitalet på Blegdamsvej)
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-11.45
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Centralkøkkenet, afsnit 5501, mødelokalet i stueetagen.
  Introduktion til Mad og Drikke - Blegdamsvej (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Enhed for Mad og Drikke - Glostrup
  (For medarbejdere som skal arbejde på Rigshospitalet i Glostrup)
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.15-11.30
  Sted: Rigshospitalet i Glostrup, Stueetagen, Centralkøkkenet.
  Introduktion til Mad og Drikke - Glostrup (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Ergo- og Fysioterapi, Klinik for, HovedOrtoCentret
Velkommen i Klinik for Ergo- og Fysioterapi som er en del af HovedOrtoCentret. I Klinik for Ergo- og Fysioterapi behandler og genoptræner vi Rigshospitalets indlagte patienter. Fysioterapien og Ergoterapien fungerer som tværgående enheder på hele hospitalet.

Nyansatte medarbejder i Klinik for Ergo- og Fysioterapi skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Bygning 93, Auditorium 93 (bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Klinik for Ergo- og Fysioterapi
  Tid: 2. tirsdag/onsdag i måneden
   Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, afsnit 8511/Rigshospitalet, Glostrup, Indgang 3, stuen til højre.


Gå til toppen

F

Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Fertilitetsklinikken. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Vi lægger stor vægt på en god introduktion, så du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med.

Udover introduktionen til dit arbejde i Fertilitetsklinikken skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Fertilitetsklinikken er en del af.

Nyansatte i Fertilitetsklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Fertilitetsklinikken
  Tid og sted: Fertilitetsklinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Finsencentret, Centerstab
Velkommen til centerstaben i Finsencentret. Finsencentret er et højt specialiseret medicinsk center som behandler, plejer og forsker i kræft, blod- og infektionssygdomme.

Som ny medarbejder i centerstaben skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Finsencentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-10.30
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 5, 7. etage, afsnit 5074, konferencelokalet.
  Introduktion til Finsencentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i  måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Finsenlaboratoriet, Finsencentret
Velkommen i Finsenlaboratoriet, som er en del af Finsencentret. Finsenlaboratoriet er en internationalt anerkendt eksperimentel kræftforskningsafdeling, der forsker på cellelinjer og forsøgsdyr. Det er laboratoriets formål at udføre basal kræftforskning og at arbejde for at de eksperimentelt opnåede resultater bliver omsat til klinisk anvendelse.

Nyansatte i Finsenlaboratoriet skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Finsenlaboratoriet
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Finsencentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-10.30
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.) 
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 5, 7. etage, afsnit 5074, konferencelokalet.
  Introduktion til Finsencentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Forbedringsafdelingen, Administrationen
Velkommen til Forbedringsafdelingen, som er en del af den centrale administration på Rigshospitalet. Forbedringsafdelingen er en stabsafdeling, som understøtter de kliniske funktioners arbejde med at sikre kvalitet, patientsikkerhed, optimere arbejdstilrettelæggelsen og sikre sammenhæng på tværs af hospitalet, så patienterne oplever sammenhængende patientforløb.

Nyansatte i Forbedringsafdelingen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Forbedringsafdelingen
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Tid: Sidste uge i februar, april, juni, august, oktober - særskilt invitation følger efter ansættelsens start.
  Sted: Rigshospitalet, Esther Møllers Vej 1, Indgang 1
Gå til toppen

Forsyning og Logistik, Servicecentret
Velkommen som nyansat i Forsyning og Logistik, der er en afdeling under Servicecentret. Forsyning og Logistik har mange forskellige ansvarsområder. Vi tager bl.a. imod varer, linned, medicin og væsker og bringer dem ud på afdelingerne. Forsyning og Logistik har også ansvaret for hospitalets 5 uniformsbutikker, hvor 1450 medarbejdere dagligt i gennemsnit henter 7000 rene uniformsdele.

Som ny medarbejder i Forsyning og Logistik skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Forsyning og Logistik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

G

Genomisk Medicin, Enhed for, Diagnostisk Center
Velkommen til Enhed for Genomisk Medicin. Enhed for Genomisk Medicin er en del af Diagnostisk Center. Enheden giver de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og Regionens øvrige hospitaler adgang til nye teknologier, der gør det muligt at undersøge det samlede genom. Undersøgelserne kræver personale med nye kompetencer, f.eks. bioinformatik og bevæger sig på tværs af de traditionelle specialegrænser.

Alle nye medarbejdere i Enhed for Genomisk Medicin skal på første dagen deltage i en introduktion til Enhed for Genomisk Medicin, Diagnostisk Center og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet.

Nyansatte i Enhed for Genomisk Medicin skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Enhed for Genomisk Medicin
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 9.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 4, 11. sal, afsnit 3

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Gynækologisk Klinik. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende.

Vi lægger stor vægt på en god introduktion, og at du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med. Udover den specifikke introduktion til klinikken og dit arbejdsområde, skal du også deltage i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet samt en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Gynækologisk Klinik er en del af.

Nyansatte i Gynækologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Gynækologisk Klinik
  Tid og sted: Gynækologisk Klinik tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i klinikken af din nærmeste leder, og du vil få tilsendt introduktionsmateriale på mail forinden.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

H

Hepatologisk Klinik, Abdominalcentret
Hepatologisk Klinik Velkommen i Hepatologisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. Klinikken er en specialafdeling for patienter med leversvigt, som kræver specialiseret intensiv terapi eller udredning til levertransplantation. Vi modtager patienter med svære, sjældne eller uafklarede akutte og kroniske leversygdomme. Hepatologisk Klinik er landets ældste medicinske afdeling oprettet i 1757. Du finder vores klinik i opgang 3 på 16. etage.

Nyansatte i Hepatologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Hepatologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Hjertecentret, Centerstab
Velkommen til Hjertecentrets centerstab. Hjertecentret diagnosticerer og behandler alle former for hjerte- og lungesygdomme.

Nyansatte i centerstaben skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Hjertecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 9.00-10.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 15. etage, afsnit 1, mødelokalet.
  Introduktion til Hjertecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)Gå til toppen

Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret
Velkommen i Hjertemedicinsk Klinik, som er en del af Hjertecentret. I klinikken varetager vi specialiseret behandling af patienter med hjerte- og lungesygdomme i samarbejde med Hjertecenterets anæstesi- og kirurgiklinikker. Vores klinik består af 8 forskellige sengeafsnit med hver deres særlige fagområder. I tilknytning hertil har vi et hjertemedicinsk intensivafsnit, vi har funktioner for ekkokardiografi og et kardiologisk laboratorium med 8 operationsstuer. Du finder Hjertemedicinsk Klinik i opgang 2 på hhv. 1. og 14. etage og i afsnit 8523 - en pavillon på terrænet.

Nyansatte medarbejdere i Hjertemedicinsk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Hjertemedicinsk Klinik
  Tid og sted: Afholdes 10.30 -12.00 i eget afsnit. Nærmeste ledelse informerer om sted.

 • Introduktion til Hjertecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 9.00-10.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 15. etage, afsnit 1, mødelokalet.
  Introduktion til Hjertecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Hæmatologisk Klinik, Finsencentret
Velkommen i Hæmatologisk Klinik, som er en klinik i Finsencentret. Hæmatologisk Klinik er en international anerkendt og højt specialiseret klinik, som behandler alle typer blodsygdomme.

Nyansatte medarbejdere i Hæmatologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Finsencentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-10.30
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.) 
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 5, 7. etage, afsnit 5074, konferencelokalet.
  Introduktion til Finsencentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Hæmatologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.45-12.15
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 5, 7. sal, afsnit 5074.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

I

Infektionsmedicinsk Klinik, Finsencentret
Velkommen i Infektionsmedicinsk Klinik, som er en klinik i Finsencentret. Infektionsmedicinsk Klinik undersøger og behandler patienter med infektionssygdomme, tropesygdomme og Cystisk Fibrose.

Nyansatte medarbejdere i Infektionsmedicinsk Klinik skal deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Finsencentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-10.30
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.) 
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 5, 7. etage, afsnit 5074, konferencelokalet.
  Introduktion til Finsencentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Infektionsmedicinsk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10.45-12.15
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 86, 3.sal, afsnit 8632

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Intensiv Terapiklinik, Abdominalcentret
Velkommen i Intensiv Terapiklinik 4131. Klinikken er en del af Abdominalcentret og er én af de største multidisciplinære intensivafdelinger i Danmark. I klinikken har vi et tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige afdelinger. Vores behandling omfatter kritisk syge patienter med svære infektioner, traumepatienter, børn, brandsårspatienter samt patienter, som har været gennem store kirurgiske indgreb. Herudover indlægges patienter, som har gennemgået lever- og nyretransplantation og hæmatologiske patienter. Du finder vores klinik i mellembygningen afsnit 4131.

Nyansatte medarbejdere i Intensiv Terapiklinik 4131 skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Intensiv Terapiklinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

J

Juliane Marie Centret, Centerstab
Velkommen til centerstaben i Juliane Marie Centret. Staben i JMC består af både personalekonsulenter, økonomer, kliniske vejledere, centersekretærer og en kommunikationsrådgiver.

Vi ser frem til at møde dig og håber, at du bliver glad for din ansættelse.

Nyansatte i centerstaben bliver introduceret til det daglige virke efter aftale med nærmeste leder. Herudover skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)Gå til toppen

K

Karkirurgisk Klinik, Abdominalcentret
Velkommen i Karkirurgisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. I klinikken behandler vi patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer og blodårer uden for hjertet. Vi varetager behandlingen af kredsløbssygdomme i Region Hovedstaden og har desuden lands-/landsdelsfunktion (Østdanmark) inden for de mere specialiserede områder i karkirurgien. Klinikken er én ud af i alt 7 karkirurgiske afdelinger i Danmark. Du finder vores klinik i afsnit 3112 på Rigshospitalet i opgang 3. på 11. etage, eller på Gentofte hospital i opgang 7. på 1. etage.

Som ny medarbejder i Karkirurgisk Klinik skal du deltage i en række forskellige introduktioner.

 • Introduktion til Karkirurgisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Abdominalcentret
Velkommen i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik er klinikken for gastroenterologi, levertransplantation og transplantation af bugspytkirtler. Vi behandler patienter sygdomme i spiserøret, i overgangszonen til mavesæk, mavesæk, tolvfingertarm, tyndtarm, tyktarm samt lever- og galdeveje, og bugspytkirtel. Du finder os i afsnit 2122 i opgang 2 på 12. etage.

Som ny medarbejder i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik skal du deltage i en række forskellige introduktioner.

 • Introduktion til Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Diagnostisk Center
Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling. Klinisk Biokemisk Afdeling er en del af Diagnostisk Center.

Klinisk Biokemisk Afdeling KB er en af landets største laboratorieafdelinger. Afdelingen bidrager til diagnose og patientbehandling ved at måle koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske) og ved at undersøge strukturdefekter i stofferne.

Nyansatte i Klinisk Biokemisk Afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Klinisk Biokemisk Afdeling
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 9.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 3, 1. sal, afsnit 1.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, klinik for, Diagnostisk Center
Velkommen til Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, som er en del af Diagnostisk Center.

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET er en tværgående, klinisk serviceafdeling for Rigshospitalets kliniske afdelinger. Klinikken er delt i 2 sektioner - Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin og PET & Cyklotronenheden.

Nyansatte i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 9.00
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 4, 1. sal, afsnit 2 hos led. Bioanalytiker Linda Kragh.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Klinisk Genetisk Klinik, Diagnostisk Center
Velkommen som ny medarbejder i Klinisk Genetisk Klinik. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken foregår i det funktionsområde, du er ansat i, og er således afstemt efter de opgaver, du skal varetage. Ud over introduktionen til klinikken og dine specifikke arbejdsopgaver skal du deltage i en introduktion til Diagnostisk Center (DIA), som Klinisk Genetisk Klinik er en del af, og du skal deltage i fællesintroduktionen til Rigshospitalet.

Nyansatte i Klinisk Genetisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Klinisk Genetisk Klinik
  Tid og sted: Klinisk Genetisk Klinik tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Introduktionsforløbet er tilrettelagt med en introduktion til klinikken og ud fra den enkeltes arbejdsopgaver og ansvarsområder. Du vil få besked om dit introduktionsforløb i Klinisk Genetisk Klinik af din nærmeste leder.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Klinisk Immunologisk Afdeling, Diagnostisk Center
Velkommen til Klinisk Immunologisk Afdeling. Klinikken er en del af Diagnostisk Center og består af Region Hovedstadens blodbanker med transfusionsmedicin, vævsbankerne med transplantationsmedicin samt Vævstypelaboratoriets immunologiske diagnostik.

Alle nye medarbejdere i Klinisk Immunologisk Afdeling skal på første dagen deltage i en introduktion til Diagnostisk Center og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Klinisk Immunologisk Afdeling.

Nyansatte i Klinisk Immunologisk Afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Klinisk Immunologisk Afdeling
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center
Velkommen til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, som er en del af Diagnostisk Center. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående laboratorieafdeling med klinisk rådgivende aktivitet, hvad angår diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe. Rigshospitalets Infektionshygiejniske Enhed er placeret i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Nyansatte i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Kommunikation og Presse, Administrationen
Velkommen til Kommunikation og Presse, som er en del af den centrale administration på Rigshospitalet. Som ny medarbejder i Kommunikation og Presse skal du deltage i en række forskellige introduktioner. Kommunikation & Presse sikrer hurtig og relevant kommunikation både internt og med vores omgivelser.

Nyansatte i Kommunikation og Presse skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Kommunikation og Presse
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Tid: Sidste uge i februar, april, juni, august, oktober - særskilt invitation følger efter ansættelsens start.
  Sted: Rigshospitalet, Esther Møllers Vej 1, Indgang 1
Gå til toppen

Krisepsykologisk Klinik, Neurocentret
Velkommen til Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik er en del af Neurocentret.

Klinikken tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Enheden står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler klinikken akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder).

Som ny medarbejder i Krisepsykologisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Krisepsykologisk Klinik
  Tid og sted: Din leder vil give nærmere information om introduktion til Krisepsykologisk Klinik ved jobstart.

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

L

Læbe-Ganespalte Centret, HovedOrtoCentret
Velkommen i Læbe-Ganespalte Centret. I Læbe-Ganespalte Centret behandler vi personer født med læbe-ganespalte. Vores mål er at gøre følgerne af disse spalter så små som muligt. Læbe-Ganespalte Centret er en del af HovedOrtoCentret på Rigshospitalet, men ligger i Hellerup.

Som ny medarbejder i Læbe-Ganespalte Centret skal du deltage i en introduktion til HovedOrtoCentret og en fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet.

 • Introduktion til Læbe-Ganespalte Centret
  Tid og sted: Kontakt nærmeste ledelse.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Bygning 93, Auditorium 93 (bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

M

Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret
Velkommen til Medicinsk Endokrinologisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. Klinikken varetager den medicinske behandling af patienter med hormon- og kirtelsygdomme. Hyppigst drejer det sig om behandling af sukkersyge, sygdomme i hypofysen med over- eller underproduktion af forskellige hormoner, incl. mangel på væksthormon, svær øjenpåvirkning ved forhøjet stofskifte, sygdomme i binyrerne med over- eller underproduktion af binyrebarkens og binyremarvens hormoner og så behandler vi også patienter med neuroendokrine tumorer. Du finder vores klinik på to forskellige adresser for hhv. ambulatorium og sengeafsnit. Vores ambulatorium ligger på Ole Maaløes Vej 26 i opgang 76, 6. sal. Sengeafsnittet ligger i Rigshospitalets hovedbygning i opgang 3 på 13. etage.

Som ny medarbejder i Medicinsk Endokrinologisk Klinik skal du deltage i en række forskellige introduktioner.

 • Introduktion til Medicinsk Endokrinologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Medicinsk Forskningsbibliotek, Diagnostisk Center
Medicinsk Forskningsbibliotek er Rigshospitalets sundhedsfaglige bibliotek for ansatte og en del af Diagnostisk Center. På biblioteket kan du låne opslagsværker/fagbøger inden for alle Rigshospitalets specialer og få adgang til mange elektroniske tidsskrifter.

Nye medarbejdere i Medicinsk Forskningsbibliotek skal på første dagen deltage i en introduktion til Diagnostisk Center og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Medicinsk Forskningsbibliotek.

Nyansatte i Medicinsk Forskningsbibliotek skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Forskningsbibliotek
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2017: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
 • (Undtagelser i 2017: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, Abdominalcentret
Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. Klinikken behandler patienter med mave-tarmsygdomme, som kræver medicinsk behandling. Vi behandler patienter med mangelfuld tarmfunktion, sværere tilfælde af betændelseslignende tarmsygdomme og andre sjældne mave-tarmlidelser. Vi varetager desuden behandlingen og oplæringen af patienter, der har brug for ernæring gennem blodbanen - uden om tarmsystemet. Du finder vores klinik i opgang 3 på hhv. 12. og 16. etage.

Nyansatte medarbejdere i Medicinsk Gastroenterologisk Klinik skal deltage i introduktionerne beskrevet herunder:

 • Introduktion til Medicinsk Gastroenterologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

N

Nefrologisk Klinik, Abdominalcentret
Velkommen til Nefrologisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. Klinikken yder medicinsk behandling til patienter med sygdomme i nyrerne. Vi har lands- og landsdelsfunktion i specialet, der omfatter hæmodialyse/rensning af blodet ved nedsat nyrefunktion, svære nyresygdomme, stærkt forhøjet blodtryk i nyrerne og svære forstyrrelser i calciumstofskiftet. Vi udfører også nyretransplantationer i samarbejde med Urologisk Klinik. Du finder vores klinik i opgang 2 og 3 på 13. etage.

Nyansatte medarbejdere i Nefrologisk Klinik skal deltage i introduktionerne beskrevet herunder:

 • Introduktion til Nefrologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Neonatalklinikken. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken er afstemt efter de opgaver, du skal varetage i din stilling. Ud over introduktionen til klinikken og dine specifikke arbejdsopgaver skal du deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Neonatalklinikken er en del af, og du skal deltage i fællesintroduktionen til Rigshospitalet.

Nyansatte i Neonatalklinikken skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Neonatalklinikken
  Tid og sted: Neonatalklinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

 • Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret
Velkommen til Neuroanæstesiologisk Klinik. Neuroanæstesiologisk Klinik er en del af Neurocentret. Neuroanæstesiologisk Klinik har funktioner på både Blegdamsvej og Glostrup. 
Den samlede klinik varetager alle anæstesiologiske ydelser til de højtspecialiserede funktioner inden for neurospecialerne samt øjensygdomme og degenerative rygsygdomme.

Som ny medarbejder i Neuroanæstesiologisk Klinik skal du deltage i nedenstående introduktioner:
 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)
 • Introduktion til Neuroanæstesiologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2 
 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neurocentret, Centerstab
Velkommen til Neurocentrets centerstab. Neurocentret tager sig af patienter med sygdomme i nerve, hjerne og rygmarv. Det indbefatter både udredning af sygdomme, medicinsk behandling, operationer, akutmodtagelser og genoptræning. Neurocentret består af 7 klinikker, der er placeret på både Blegdamsvej og i Glostrup. Derudover ligger én klinik i Hvidovre og én i Hornbæk.

Som ny medarbejder i centerstaben skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til centerstaben
  Tid og sted: Din leder vil give nærmere information om introduktion.

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)
  Bemærk: at der for nye medarbejdere i centerstaben ikke er introduktion til klinik i tidsrummet kl. 11-12.00 denne dag.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neurofysiologisk Klinik, Neurocentret
Velkommen til Neurofysiologisk Klinik. Klinikken er en del af Neurocentret.

Neurofysiologisk Klinik foretager undersøgelser af patienter med en række sygdomme som epilepsi, sklerose, nervebetændelse, nerveskader og muskelsvind. Klinikken huser blandt andet Dansk Center for Søvnmedicin. Neurofysiologisk Klinik har afsnit både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Som ny medarbejder i Neurofysiologisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Neurofysiologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen– Konferencelokalet, opgang 3, 6. sal
  Introduktion til Neurofysiologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret
Velkommen til Neurokirurgisk Klinik i Neurocentret.

Neurokirurgisk Klink foretager operationer i hjerne og nerver på et højt specialiseret niveau. Klinikken foretager blandt andet operationer af patienter med hjernesvulster, hjerneblødninger, epilepsi og traumatisk hjerneskade.

Som ny medarbejder i Neurokirurgisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Neurokirurgisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 1
  Klinikledelsen ved klinikchef Jannick Brennum og oversygeplejerske Janne Jakobsgaard præsenterer Neurokirurgisk Kliniks mål, strategier og værdier.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neurologisk Klinik, Neurocentret
Velkommen til Neurologisk Klinik. Neurologisk Klinik er en del af Neurocentret.

Neurologisk Klinik behandler medicinske sygdomme og skader i nervesystemet og blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Klinikken har særlig ekspertise inden for epilepsi, sklerose, hovedpine, hukommelsesproblemer og neuromuskulære lidelser. Klinikken har afsnit både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Som ny medarbejder i Neurologisk Klinik skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Neurologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 8. sal, Auditorium 1
  Introduktion til Neurologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Klinik for Højt Specialiseret, Neurocentret
Velkommen til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. Klinikken i Neurocentret.

Klinikken behandler og genoptræner patienter med svær hjerneskade pådraget på grund af slag, stød, fald, hjertestop eller infektion. Genoptræning i klinikken er ofte et længerevarende forløb. Klinikken er en del af Rigshospitalet, men har udefunktion på Hvidovre Hospital.

Som ny medarbejder i Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade skal du deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
  Tid: Aftales med klinikken
  Sted: Hvidovre Hospital, Østvej, Pavillon 3, afs. 036 
  Følg introduktionsbrevet, som du får tilsendt fra Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)
  Følg introduktionsbrevet, som du får tilsendt fra Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade


Gå til toppen

O

Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Obstetrisk Klinik. Vi glæder os til at møde dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken er afstemt efter de opgaver og funktioner, du skal varetage. Udover introduktionen til dit arbejdsområde og arbejdsopgaver i Obstetrisk Klinik skal du også deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Obstetrisk Klinik er en del af, og i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet.

Nyansatte i Obstetrisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Obstetrisk Klinik
  Tid og sted: Obstetrisk Klinik tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Onkologisk Klinik, Finsencentret
Velkommen i Onkologisk Klinik, som er en klinik i Finsencentret. Onkologisk Klinik yder medicinsk behandling og strålebehandling af alle former for solide kræftsvulster og er højt specialiseret med flere landsfunktioner. Klinikken tilbyder eksperimentel behandling til patienter, hvor der ikke længere eksisterer kendte behandlingsmuligheder.

Nyansatte medarbejdere i Onkologisk Klinik skal deltage nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Finsencentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.00-10.30
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.) 
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 5, 7. etage, afsnit 5074, konferencelokalet.
  Introduktion til Finsencentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Onkologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 10.45-12.15
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 5, 7. sal, afsnit 5073

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
Velkommen i Ortopædkirurgisk Klinik, som er en del af HovedOrtoCentret. I Ortopædkirurgisk Klinik laver vi kirurgisk behandling af sygdomme i og skader på bevægeapparatet. I klinikken behandler vi knoglebrud, ledskader og håndskader, indsætter og udskifter kunstige led, kirurgisk behandling af svulster, korrektion af rygskævhed hos børn og voksne, korrektion af medfødte hånddeformiteter og meget andet.

Nyansatte medarbejder i Ortopædkirurgisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Bygning 93, Auditorium 93 (bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Ortopædkirurgisk Klinik
  Tid: Anden eller tredje hverdag i måneden (med undtagelse af juli). Varighed 2 timer. 
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, opgang 2, 16. sal, afsnit 2161/2.
  Introduktion til Ortopædkirurgisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)


Gå til toppen

P

Patienthotel, Servicecentret
Velkommen som nyansat i Rigshospitalets Patienthotel. Patienthotellet er en del af Servicecentret. Rigshospitalets patienthotel på Blegdamsvej er et alternativ til en almindelig indlæggelse. Patienthotellet er et tilbud til indlagte patienter, som kommer langvejs fra, og som ikke må være alene efter deres behandling eller patienter, som skal til daglige behandlinger over en længere periode.

Nyansatte i Patienthotellet skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Patienthotellet
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Patient- og Brugerservice, Servicecentret
Velkommen som nyansat i Patient- og Brugerservice, der er en del af Servicecentret. Patient- og Brugerservice har en bred vifte af opgaver, som på forskellig måde hjælper og understøtter patienter, pårørende og medarbejdere.

Vi betjener bl.a. informationen i forhallen, styrer omstillingen af telefonerne og sørger for at posten kommer ud til afdelingerne.

Nyansatte i Patient- og Brugerservice skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Patient- og Brugerservice
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Patienttransport, Servicecentret
Velkommen i afdelingen for Patienttransport, som er en del af Servicecentret. Patienttransport består af Hjælpemiddeldepotet og Portørcentralen i Glostrup. Hjælpemiddeldepotet vasker, klargør og reparerer hjælpemidler til patienterne på Rigshospitalet - Glostrup. Portørerne transporterer patienter til og fra undersøgelser på Rigshospitalet – Glostrup, og har ansvar for løft og forflytninger.

Nyansatte i Patienttransport skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Patienttransport
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Patologiafdelingen, Diagnostisk Center
Velkommen til Patologiafdelingen, som er en del af Diagnostisk Center. I Patologiafdelingen varetager vi patologisk-anatomisk diagnostik baseret på mikroskopiundersøgelser af organer, væv og celler. Vi tilbyder flere molekylære biologiske analyser som et led i en mere personificeret patientbehandling på patologiafdelingen. Bartholininstituttet er en del af Patologiafdelingen.

Nyansatte i Patologiafdelingen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Patologiafdelingen
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen
Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Klinik for, HovedOrtoCentret
Velkommen til Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, som er en del af HovedOrtoCentret. I klinikken behandler og rehabiliterer vi patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi er et led i behandlingen. Klinikken behandler brystkræftpatienter og har et stort tværfagligt samarbejde med Røntgenafdelingen, Patologiafdelingen og Onkologisk afdeling.

Nye medarbejdere i Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatrikel, Bygning 93, Auditorie 93 (Bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Enhed for, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende. Introduktionsforløbet i klinikken er nøje afstemt dine arbejdsområder og arbejdsopgaver. Du vil få nærmere besked om introduktionsforløbet af din nærmeste leder. Udover introduktionen til dit arbejde og de afsnit, du skal arbejde i, skal du også deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som klinikken er en del af, og i fællesintroduktionen til hele Rigshospitalet.

Nyansatte i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
  Tid og sted: Klinikken tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt. Du vil få besked om dit introduktionsforløb af din nærmeste leder.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

R

Radiologisk Klinik, Diagnostisk Center
Velkommen til Radiologisk Klinik, som er en del af Diagnostisk Center. I Radiologisk Klinik laver vi ultralyds- og røntgenundersøgelser, MR- og CT-scanninger, samt mammografiundersøgelser. Undersøgelserne bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme, følge udviklingen af sygdomstilstande og vurdere behandlingsresultater.

Nyansatte i Radiologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Radiologisk Klinik
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 8
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Opgang 2, 2. sal, Repos.
  Introduktion til Radiologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Diagnostisk Center
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, indgang 58, afsnit 5801, Medicinsk Forskningsbibliotek
  Introduktion til Diagnostisk Center (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Rengøringsafdeling, Servicecentret
Velkommen i Rengøringsafdelingen, som er en del af Servicecentret. Rengøringsafdelingen udfører alle former for rengøring med det formål at forhindre smittespredning og forebygge infektioner.

Vores ledere og medarbejdere uddannes, så alle har et højt fagligt niveau og bredt kendskab til de standarder, vi er underlagt i vores daglige arbejde.

Nyansatte i Rengøringsafdelingen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Rengøringsafdelingen
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Reumatologi og Rygsygdomme, Videncenter for, HovedOrtoCentret
Velkommen til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, som er en del af HovedOrtoCentret. I Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme udreder og behandler vi patienter med sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. På Blegdamsvej håndterer vi de sjældne og alvorlige bindevævs- og immunsygdomme. På Glostrup den brede reumatologi og rygkirurgi, som varetages i et tværfagligt samarbejde mellem klinikkens tre lægelige specialer: Reumatologi, neurokirurgi og ortopædkirurgi.

Alle nye medarbejdere i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme skal på første dagen deltage i en introduktion til HovedOrtoCentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nye medarbejdere i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 9 - 9.30
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, bygning 93, auditorie 93.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatrikel, Bygning 93, Auditorie 93 (Bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)Gå til toppen

Rygmarvsskader, Klinik for, Neurocentret
Velkommen til Klinik for Rygmarvsskader, som er en klinik i Neurocentret.

Klinik for Rygmarvsskader behandler og genoptræner patienter med rygmarvsskader. Klinikken er Danmarks største behandlingssted for patienter med rygmarvsskader. Klinikken ligger i Hornbæk og har ambulatorier både i Hornbæk og i Glostrup. Alle nye medarbejdere i Klinik for Rygmarvsskader skal på første dagen deltage i en introduktion til Neurocentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Klinik for Rygmarvsskader.

Nyansatte i Klinik for Rygmarvsskader skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Neurocentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8.30-10.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 9. sal, Auditorium 2
  Introduktion til Neurocentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til Klinik for Rygmarvsskader
  Tid: 1. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet – Blegdamsvej, opgang 2, 9. sal, Vibeke Freilevs kontor, kontornr. 9130
  Introduktion til Klinik for Rygmarvsskader (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (medundtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

S

Servicecentret, Centerstab
Velkommen til centerstaben i servicecentret. Servicecenter har ansvaret for Rigshospitalets drifts- og servicefunktioner på begge hospitalets matrikler.

Som ny medarbejder i centerstaben skal du deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1. (pdf, åbner i ny fane)
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Sterilcentral, Servicecentret
Velkommen i Sterilcentralen, som er en del af Servicecentret. Rigshospitalet har to store sterilcentraler. I sterilcentralerne bliver kirurgiske instrumenter kontrolleret, sorteret, vasket, pakket og steriliseret. Derefter kan de igen bruges til operationer og indgreb.

Alle nye medarbejdere i Sterilcentralen skal på første dagen deltage i en introduktion til Servicecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Sterilcentralen.

Nyansatte i Sterilcentralen skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Sterilcentralen
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

T

Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
Velkommen i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, som er en del af HovedOrtoCentret. I klinikken behandler vi sygdomme, alvorlige infektionstilstande, misdannelser, kræft og læsioner i tænder, mundhule og kæber. Regionstandplejen for Region Hovedstaden, tilskudsordningen og Odontologisk Videncenter er desuden forankret i klinikken.

Alle nye medarbejdere i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til HovedOrtoCentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nye medarbejdere i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatrikel, Bygning 93, Auditorie 93 (Bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik
  Tid: 2. hverdag i måneden kl. 11-12
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, Konferencen, Opgang 58.


Gå til toppen

Teknik og Vedligehold, Servicecentret
Velkommen i Teknik og Vedligehold, som er en afdeling i Servicecentret. I Teknik og Vedligehold er vi ansvarlige for at overvåge og vedligeholde hospitalets tekniske installationer, som elektricitet, vand, varme, ventilation og køl. Det er vores opgave at sikre stabile forsyninger, så patientbehandlingen kan varetages uden afbrydelser.

Alle nye medarbejdere i Teknik og Vedligehold skal på første dagen deltage i en introduktion til Servicecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Teknik og Vedligehold.

Nyansatte i Teknik og Vedligehold skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Teknik og Vedligehold
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for enheden.

 • Introduktion til Servicecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 12.15-12.45
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, Henrik Harpestrengsvej 5, opgang 67, 1. sal, mødelokale 1.
  Introduktion til Servicecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecentret
Velkommen i Thoraxanæstesiologisk Klinik, som er en del af Hjertecentret. Klinikken er ansvarlig for et intensivafsnit og en operationsgang. I intensivafsnittet behandler vi ca. 3000 patienter om året. En stor del af patienterne her er indlagt efter hjerte- eller lungeoperationer, hvor en periode i respiratorbehandling er sædvanlig, og der er både tale om voksen- og børnepatienter helt ned til nyfødte. I vores operationsafsnit udfører vi dels undersøgelser og behandlinger af hjertepatienter via lysken, dels kikkertundersøgelse af spiserør og lunger. Du finder vores klinik i afsnit 4141 i opgang 41.

Alle nye medarbejdere i Thoraxanæstesiologisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til Hjertecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Thoraxanæstesiologisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Thoraxanæstesiologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Thoraxanæstesiologisk Klinik
  Tid og sted: Afholdes 10.30 -12.00 i eget afsnit. Nærmeste ledelse informerer om sted.

 • Introduktion til Hjertecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 9.00-10.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 15. etage, afsnit 1, mødelokalet.
  Introduktion til Hjertecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Thoraxkirurgisk Klinik, Hjertecentret
Velkommen i Thoraxkirurgisk Klinik, som er en del af Hjertecentret. Klinikken er en af Danmarks tre specialafdelinger for hjerte- og lungekirurgi. Vi udfører alle former for hjertekirurgi og lungekirurgi på voksne og på børn. I 2011 nåede antallet af operationer hos os op på 6000. Vores afdeling er opdelt i tre sektioner - voksenhjertekirurgi, børnehjertekirurgi og klassisk thoraxkirurgi. Hertil kommer Operations- og Intensivafdelingen som er fælles med Thoraxanæstesiologisk Klinik. Du finder vores klinik i opgang 2 på 15. etage.

Alle nye medarbejdere i Thoraxkirurgisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til Hjertecentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Thoraxkirurgisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Thoraxkirurgisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Thoraxkirurgisk Klinik
  Tid og sted: Afholdes 10.30 -12.00 i eget afsnit. Nærmeste ledelse informerer om sted.

 • Introduktion til Hjertecentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli og august) kl. 9.00-10.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 15. etage, afsnit 1, mødelokalet.
  Introduktion til Hjertecentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

TraumeCenter og Akut Modtagelse, HovedOrtoCentret
Velkommen til Rigshospitalets TraumeCenter og Akut Modtagelse, som er en del af HovedOrtoCentret. Traumecentret og Akut Modtagelsen er en højt specialiseret enhed, der modtager svært tilskadekomne og alvorligt akut syge patienter, der ankommer med ambulance og helikopter samt patienter, der visiteres af egen læge, vagtlæge eller andre hospitaler. Endvidere modtages alvorligt forbrændte patienter fra hele Danmark.

Alle nye medarbejdere i TraumeCenter og Akut Modtagelse skal på første dagen deltage i en introduktion til HovedOrtoCentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til TraumeCenter og Akut Modtagelse. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nye medarbejdere i TraumeCenter og Akut Modtagelse skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til TraumeCenter og Akut Modtagelse
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatrikel, Bygning 93, Auditorie 93 (Bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

U

Urologisk Klinik, Abdominalcentret
Velkommen i Urologisk Klinik, som er en del af Abdominalcentret. Klinikken behandler almindelige nyre-urinvejskirurgiske sygdomme. Herudover varetager vi i klinikken også højt specialiseret behandling af kræft i prostata, af sygdomme i mandlige kønsorganer, i urinrøret, i bughulens bindevæv og i binyrer, i urinblæren, i nyrerne samt blære- og vandladningsproblemer hos patienter med nerveskader. Du finder vores klinik i opgang 2 på 12. etage.

Alle nye medarbejdere i Urologisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til Abdominalcentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Urologisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nyansatte i Urologisk Klinik skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Introduktion til Urologisk Klinik
  Tid og sted: Nærmeste ledelse informerer om tid og sted for klinikintroduktion.

 • Introduktion til Abdominalcentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 8-9
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, opgang 2, 11. etage, afsnit 2, Auditorium 2
  Introduktion til Abdominalcentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

V

Vækst og Reproduktion, Klinik for, Juliane Marie Centret
Velkommen som ny medarbejder i Klinik for Vækst og Reproduktion i Juliane Marie Centret. Vi glæder os se dig i klinikken og lære dig at kende. Introduktionen til klinikken er afstemt efter de opgaver, du skal varetage. Ud over introduktionen til klinikken og det afsnit, du er ansat i, skal du deltage i en introduktion til Juliane Marie Centret (JMC), som Klinikken er en del af, og du skal deltage i fællesintroduktionen til Rigshospitalet.

Nyansatte i Klinik for Vækst og Reproduktion skal deltage i nedenstående introduktioner:

 • Klinik for Vækst og Reproduktion
  Tid og sted: Introduktion til arbejdet i Børnekirurgisk Klinik foregår i løbet af den første uge af ansættelsen. Tidspunkt og sted aftales med nærmeste leder.

 • Introduktion til Juliane Marie Centret 
  Tid: 1 hverdag i måneden (evt. ændringer i sommerperioden). Se alle datoer og ændringer på JMC's hjemmeside og intranet
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen, auditorierne afsnit 4074, opgang 4, 7. sal.
  Introduktion til Juliane Marie Centret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Ø​

Øjenklinikken, HovedOrtoCentret
Velkommen i Øjenklinikken, som er en klinik i HovedOrtoCentret. I Øjenklinikken undersøger, behandler og plejer vi patienter med medicinske og kirurgiske øjensygdomme. Det sker i tæt samarbejde med de praktiserende øjenlæger. Klinikken har desuden Flyvemedicinsk Klinik og forskningsenheden Oculus.

Alle nye medarbejdere i Øjenklinikken skal på første dagen deltage i en introduktion til HovedOrtoCentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Øjenklinikken. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nye medarbejdere i Øjenklinikken skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til Øjenklinikken
  Tid: Ca. 1. hverdag i henholdsvis april og oktober måned. Nærmeste ledelse informerer nærmere. 
  Sted: Rigshospitalet, Glostrup
  Introduktion til Øjenklinikken (pdf, åbner i ny fane)

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatrikel, Bygning 93, Auditorie 93 (Bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)


Gå til toppen

Økonomi og Planlægningsafdelingen, Administrationen
Velkommen til Økonomi og planlægningsafdelingen. Afdelingen er en del af den centrale administration på Rigshospitalet og vores opgaver indbefatter blandt andet budget- og bevillingsstyring, aktivitetsstyring, ledelsesinformation og monitorering.

Nedenfor kan du se tidspunkt og program for introduktion til den samlede administration samt fællesintroduktion for alle nyansatte de første dage.

Nye medarbejdere i Økonomi og planlægningsafdelingen skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til Økonomi- og planlægningsafdelingen
  Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Du vil som medarbejder i Rigshospitalets centrale administration få introduktion til samtlige stabe.
  Tid: Sidste uge i februar, april, juni, august, oktober - særskilt invitation følger efter ansættelsens start.
  Sted: Rigshospitalet, Esther Møllers Vej 1, Indgang 1Gå til toppen

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret
Velkommen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, som er en del af HovedOrtoCentret. I klinikken behandler vi patienter med øre-, næse- og halslidelser. I Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik behandler vi kirurgiske og medicinske sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg. Vi behandler ofte komplicerede og komplekse sygdomme i samarbejde med andre klinikker og lægefaglige områder.

Alle nye medarbejdere i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik skal på første dagen deltage i en introduktion til HovedOrtoCentret og fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet. Her ud over skal du have introduktion til Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik. For faggruppespecifikke introduktioner forhør dig hos nærmeste leder.

Nye medarbejdere i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik skal deltage i følgende introduktioner:

 • Introduktion til HovedOrtoCentret
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 10-12.15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er centerintroduktion denne måned skubbet til 2. maj.)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatrikel, Bygning 93, Auditorie 93 (Bag det nye Patienthotel ved Juliane Maries Vej/Henrik Harpestrengs Vej)
  Introduktion til HovedOrtoCentret (pdf, åbner i ny fane)

 • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Rigshospitalet
  Tid: 1. hverdag i måneden (med undtagelse af juli) kl. 13-15
  (Undtagelser i 2018: Af hensyn til 1. maj, er fællesintroduktion denne måned skubbet til 2. maj. Grundet ferie, er der ikke fællesintroduktion i juli)
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejsmatriklen – Auditorium 1 (ved kantinen)

 • Introduktion til Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik
  Tid: 2. hverdag i hver måned kl. 9.30
  Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvejmatriklen, opgang 2, 7. sal, afsnit 7024
  Introduktion til Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik (pdf, åbner i ny fane)


Gå til toppen ​​​

Redaktør