Min intro

Rigshospitalet følger retningslinjer for Covid-19, dette betyder ændringer i introduktionsforløb for nyansatte

Vi glæder os til, at du starter på Rigshospitalet. På grund af COVID-19-situationen kan vi desværre ikke tilbyde et så udbygget introduktionsprogram, som vi normalt gør og der vil forekomme løbende opdateringer af de lokale introduktioner til center og afdeling/klinik.

Rigshospitalets fællesintroduktion for alle nyansatte er aflyst til og med august 2021. 
Information om hospitalets fællesintroduktion samt introduktion til center og afdeling fra og med 1. september 2021, vil fremgå af siden i begyndelsen af august. 

Administrationen 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb.

 • Sekretariat og Kommunikation 
 • Forbedringsafdelingen 
 • Økonomi- og Planlægningsafdelingen
 • Innovationsafdelingen 

Diagnostisk Center 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling.

 • Genomisk Medicin, Afdeling for
 • Klinisk Biokemi, Afdeling for
 • Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Afdeling for 
 • Genetik, Afdeling for
 • Klinisk Immunologi, Afdeling for 
 • Klinisk Mikrobiologi, Afdeling for
 • Medicinsk Forskningsbibliotek 
 • Patologi, Afdeling for 
 • Røntgen og Skanning, Afdeling for

Hjertecentret

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling/klinik.

 • Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling, Afdeling for 
 • Hjerte- og Lungekirurgi, Afdeling for
 • Hjertesygdomme, Afdeling for
 • Infektionssygdomme, Afdeling for
 • Karkirurgi, Afdeling for

HovedOrtoCentret 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling/klinik.

 • Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, Afdeling for
 • Ergo- og Fysioterapi, Afdeling for
 • Kæbekirurgi, Afdeling for
 • Led- og Knoglekirurgi, Afdeling for
 • Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Afdeling for  
 • Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Afdeling for
 • TraumeCenter og Akut Modtagelse 
 • Øjensygdomme, Afdeling for 
 • Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Afdeling for

Juliane Marie Centret 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling.

 • Bedøvelse og Operation, Afdeling for
 • Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, Afdeling for 
 • BørneUngeAfdelingen 
 • Fertilitet, Afdeling for
 • Graviditet, Fødsel og Barsel, Afdeling for
 • Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Afdeling for
 • Kvindesygdomme, Afdeling for
 • Vækst og Reproduktion, Afdeling for

Kræft og Organsygdomme, Center for 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling/klinik.

 • Bedøvelse og Operation, Afdeling for
 • Blodsygdomme, Afdeling for 
 • Finsenlaboratoriet
 • Hormon- og Stofskiftesygdomme, Afdeling for
 • Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme, Afdeling for
 • Kræftbehandling, Afdeling for
 • Nyresygdomme, Afdeling for
 • Organkirurgi og Transplantation, Afdeling for
 • Tarmsvigt og Leversygdomme, Afdeling for
 • Urinvejskirurgi, Afdeling for

Neurocentret 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling/klinik.

 • Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Afdeling for
 • Bedøvelse og Intensiv Behandling, Afdeling for
 • Krisepsykologi, Afdeling for
 • Hjerne- og Nervekirurgi, Afdeling for
 • Hjerneskader, Afdeling for
 • Hjerne- og Nervesygdomme, Afdeling for
 • Hjerne- og Nerveundersøgelser, Afdeling for
 • Rygmarvsskader, Afdeling for

Servicecentret 

Kontakt nærmeste leder for oplysning om dit introduktionsforløb - fremmøde ved jobstart i egen afdeling/klinik.

 • Den Regionale Sterilcentral
 • Enhed for Mad og Drikke 
 • Klinisk Forsyning og Logistik 
 • Patient- og Brugerservice 
 • Patienthotel 
 • Patienttransport, Sterilcentral og Hjælpemiddeldepot
 • Rengøringsafdelingen 
 • Stab; Ledelsessekretariat, Projektsekretariat og Økonomiteam


Redaktør