Om centret

​Center for Kønsidentitet (CKI) tager sig af personer, der ønsker sundhedsfaglig hjælp i forbindelse med kønsidentitetsforhold.

CKI tager sig af behandling af voksne fra og med 18 år. 

Udredning og behandling af børn og unge under 18 år varetages af Børneungeteamet ved Sexologisk Klinik, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Afdeling for Vækst og Reproduktion. Behandlingen af børn og unge forventes at overgå til CKI i løbet af det næste år.

Henvisning

Du kan blive henvist til CKI af din egen læge, hvis du har ønsker om at komme i behandling for kønsidentitetsforhold, eller hvis du har brug for sundhedsfaglig hjælp til at få afklaret forhold omkring kønsidentitet.

Du kan ikke selv henvende dig direkte til os, men skal henvises af en læge. Når vi har modtaget din henvisning, indkalder vi dig til en samtale med vores forløbskoordinator for i fællesskab at se på de bedste muligheder for netop dig.

Personalet i CKI har, som alle andre i sundhedsvæsenet, tavshedspligt, så du kan trygt fortælle, hvordan du har det. Jo mere vi ved om dig, desto bedre kan vi hjælpe dig.

Koordinering af forløbet

Hvis du kommer i forløb i CKI, vil størstedelen af dine samtaler blive afholdt i CKI, og behandlingsforløbet koordineres herfra. Klinikbesøg i forbindelse med hormonbehandling og operationer vil foregå i de respektive afsnit og afdelinger på Rigshospitalet, fx Afdeling for Kvindesygdomme eller Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.

Samarbejdspartnere

CKI har et formaliseret samarbejde med CKI Aalborg, Endokrinologisk og Gynækologisk Afdeling på Odense Universitets Hospital, Endokrinologisk Afdeling på Herlev Hospital, Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme på Rigshospitalet samt Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Der er faste møder mellem samarbejdspartnerne og løbende kontakt.

Teamet

Teamet, som er tilknyttet CKI er multidisciplinært og består af fagspecialister fra alle involverede specialer og behandlingsformer. 

Læs mere om det multidisciplinære team her


Redaktør