Region Hovedstaden søger

Hospitalsfysiker til stråleterapi på Rigshospitalet / Medical physicist in radiation oncology at Rigshospitalet

English below

Vi søger en kollega til Afsnittet for Stråleterapi på Rigshospitalet, med ansættelse 1. august 2021, eller snarest derefter.

Dine opgaver
Opgaverne som hospitalsfysiker på Rigshospitalet er særdeles alsidige og inkluderer klinisk arbejde i form af kvalitetssikring af behandlingen af hver enkelt patient, udviklingsarbejde i forbindelse med ibrugtagning af nyt udstyr og behandlingsmuligheder samt løbende kvalitetssikring af det eksisterende tekniske udstyr. Rigshospitalet varetager behandling af en lang række hyppigt forekommende kræftsygdomme, men har samtidigt funktion af højt specialiseret hospital og varetager således behandlingen af en række sjældne sygdomme. Derfor drifter og udvikler vi også en række tilhørende behandlingsteknikker såsom helkropsbestråling med fotoner, helkrops-hudbestråling etc.

Dosisplanlægning varetages af et dedikeret team af (typisk) radiografuddannede dosisplanlæggere. Dog vil dosisplanlægning indgå i jobbet, da hospitalsfysikerne supplerer i spidsbelastninger og har ansvar for at prioritere, implementere og kvalitetssikre nye teknikker i tæt samarbejde med dosisplanlæggerne og læger.

Vi arbejder med et særdeles højt ambitionsniveau i forhold til både dosisplanlægning og behandling. Udvikling og forskning er højt prioriteret, og forventningen er, at vi til stadighed kan tilbyde nye og bedre behandlinger på niveau med de allerbedste afdelinger internationalt.

9 af vores i alt 13 acceleratorer er installeret i perioden 2018-2020. Heraf er tre specielt indkøbt med henblik på adaptiv behandling.  Der vil derfor være fokus på at implementere sikre og effektive adaptive workflow til gavn for vore patienter.
Du bliver en del af en dynamisk gruppe på 17 hospitalsfysikere (hvor nogle har kombinerede forsknings-kliniske stillinger), 9 dosisplanlæggere, 2 IT-medarbejdere og 5 teknikere, der arbejder i et tværfagligt miljø med de speciallæger, der har ansvaret for behandlingen af de forskellige kræftsygdomme, og de specialuddannede sygeplejersker og radiografer, der betjener scannere og behandlingsapparater. Hele Afsnittet for Stråleterapi har i alt ca. 100 medarbejdere og tæt samarbejde med en større forskningsafdeling bestående af læger, fysikere og ingeniører.

Din baggrund
Vi søger en cand.scient. eller civilingeniør med relevant indhold af fysik inden for fagområdet.   Kendskab til acceleratorer og dosimetri samt arbejdsområder inden for medicinsk fysik anses som en fordel. Læs mere om jobbet som hospitalsfysiker på www.dsmf.org.

Såfremt du ikke allerede er uddannet hospitalsfysiker, forventer vi, at du som en del af dit arbejde tage denne uddannelse. Se mere om uddannelsen på https://dsmf.org/hospitalsfysik/uddannelsen/

Desuden:

 • Er du ansvarsfuld og sætter patientens tarv højest
 • Er du ambitiøs, resultatorienteret og kvalitetsbevidst
 • Har du flair og interesse for at tilegne dig ny viden samt deltage i kursusaktivitet.
 • Er det en fordel at kende til vores udstyr, Varian, ViewRay, ARIA/Eclipse
 • Kan du indgå i team arbejde både med andre fysikere, men også tværfagligt med sygeplejersker, radiografer, teknikere og læger
 • Skal du kunne multitaske og kunne lide at arbejde detaljeorienteret
 • Skal du kunne holde hovedet koldt og fagligheden i højsædet i mødet med såvel patienten som det øvrige personale
 • Kan du forstå dansk, eller vil være interesseret i at tage intensiv dansk sprogkurser.

Vi tilbyder:
Et indholdsrigt job, som har stor betydning både for den enkelte patient, men også for den fortsatte udvikling inden for kræftbehandling.

En fast stilling 37 timer ugentligt.

En stilling ved en af Europas største afdelinger. Vi arbejder med lineære CT-acceleratorer fra Varian (6xTruebeam, 1xHalcyon, 2xEthos og 3xNovalis Tx) og en MR-accelerator fra Viewray samt en række avancerede soft- og hardware løsninger til at sikre behandlingens præcision. Vores afdeling er udstyret med de nyeste tekniske stråleterapiløsninger indenfor adaptive behandlinger og kontrol af bevægelse under behandling. Diagnostisk råder vi over to CT-scannere og en 3T MR-scanner, og vi har adgang til PET skanninger til stråleterapi planlægning. Vi udfører ca. 4.500 behandlingsplaner og 48.000 behandlinger årligt.

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheffysiker:                         Vibeke Nordmark Hansen

Tlf.:                                     35458118

Email:                                  Vibeke.Nordmark.Hansen@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er 14/6-2021.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 25. Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer via linket.

 

English:

We are looking for a motivated and enthusiastic medical physicist to join our team at Rigshospitalet’s Department of Oncology, section of radiotherapy, starting on 1st of august 2021, as soon as possible thereafter.

We perform  48,000 image-guided radiotherapy fractions annually to 4,000 patients. We use state-of-the-art equipment including TrueBeam, Ethos and Halcyon units by Varian Medical Systems and a ViewRay MRIdian MR linear accelerator. The department also has the responsibility for 2 CT scanners and a 3 Tesla Vida MRI scanner from Siemens plus two brachytherapy suites.  For radiotherapy treatment planning we also have access to PET facilities.

Department of Oncology provide radiotherapy services for a large number of common cancer diseases but also serves as a highly specialized cancer center and therefore maintains and develops radiotherapy with less common techniques, such as total body irradiation and total skin irradiation. The level of ambition is extremely high both in regard to radiotherapy planning and treatment delivery. Research and development are highly prioritized and it is the expectation that we continue to provide and develop radiotherapy at the highest international level to the benefit of our patients. We also provide on-site and remote training to both national and international pre- and postgraduate participants. The department takes an active part in the Danish Center for Particle Therapy as one of the top referrers and collaborates with shared physics, medical and dose planning staff.

Your main role will be in the daily clinical service at our institution, joining the team of physicists to provide patient care at the highest level of precision and safety. To this end you will be expected to also be part of a close and constructive interdisciplinary collaboration. Research and development are integral parts of the clinical service at our institution, so you will be expected to (and have the opportunity to) collaborate with the research teams. This will in particular be related to introduction of new technologies and supporting clinical trials.

Staff and technical equipment

You will be joining a group comprised of 17 physicist (some with joint research fellowship- clinical appointments), 9 dose planners, 5 service engineers and 2 IT technicians. You will be expected to contribute to the multidisciplinary collaboration and continuous education of treatment staff and medical doctors ranging from early career trainees to highly experienced and sub-specialized experts.

The main delivery platform currently consists of six TrueBeam linear accelerators, two Ethos, one Halcyon 3.0 and a ViewRay MRIdian MR-linear accelerator plus three Novalis Tx linear accelerators with limited usage. Finally, we have two Elekta afterloaders for brachytherapy.   

9 accelerators were commissioned in the period 2018-2020. Therefore, the coming years will be focused on implementing optimal treatments on the new delivery platforms. The first adaptive radiotherapy fraction on the Ethos system was delivered in January 2021 and the first adaptive treatment on MRIdian was delivered Feb 2021. A focus area in the coming years will be a wider adoption of the adaptive techniques as a natural successor to the 48,000 annual image guided radiotherapy fractions delivered at our institutions.

Qualifications

 • A physics degree
 • Qualified medical physicist with certification from the national board of health (SIS) or equivalent is an advantage, but not a prerequisite, however, it will be expected that you work towards certification.  For more information, please look at  https://dsmf.org/hospitalsfysik/uddannelsen/
 • A keen desire to use your skills as medical physicist to provide optimal care to every patient and support to the medical and frontline treatment staff.
 • Good collaboration skills both with other physicists, but also multidisciplinary with nurses, radiographers, clinicians, and technicians
 • A friendly personality.
 • It is an advantage to have experience with Varian, ViewRay, ARIA/Eclipse or any other parts of our equipment.
 • It is an advantage, but not a prerequisite, if you speak either Danish, Norwegian or Swedish. If not, we will expect that you join an intensive Danish language course.

Further information

Head of RT physics:            Vibeke Nordmark Hansen

Phone.:                               + 45 35458118

Email:                                  Vibeke.Nordmark.Hansen@regionh.dk

Based on background education and seniority, your salary, pension and terms of employment will be settled in accordance with the existing agreement between the Danish Regions (Danske Regioner) and the relevant professional organization


Please send you CV and application using the link below no later than the 14th of June, 2021. We expect first round of job interviews in the week of 20th-25th June.

Fakta

Jobtype

Cand scient

Arbejdssted

Rigshospitalet - Blegdamsvej

Arbejdstid

37 timer

Jobnummer

232433

Ansøgningsfrist

14-06-2021

Kontakt os

Vibeke Hansen
Cheffysiker
E-mail

Søg job


Redaktør