Hjælp til forskning og innovation

Som forsker i Region Hovedstaden har man adgang til fælles forskningsklynger og teknologisk infrastruktur. Via regionen kan man søge hjælp til finansiering og forhandling af juridisk korrekte forskningskontrakter med f.eks. medico- og lægemiddelindus​trien samt til kommercialiseringen af nye opfindelser.

​Et overblik over Region Hovedstadens mange støttetilbud til forskere kan findes på regionens side "Forskning & Innovation"

Redaktør