Uddannelse i Akutklinikken

​​​Vi sikrer vores personale løbende udvikling​.​​

​I Akutklinikken arbejder vi med en meget bred vifte af akutte tilstande hos patienterne. For at sikre, at det faste personale har de kompetencer, som gør dem i stand til at varetage disse specialiserede opgaver, arbejder vi løbende med at udvikle vores uddannelse, undervisning og supervision.

Vi varetager planlægningen og udførelsen af uddannelse og undervisning i afdelingen, samt sikrer en kontinuerlig kompetenceudvikling hos det faste personale. Afdelingen har også en række ressourcepersoner, som varetager specifikke uddannelses- og undervisningsopgaver i afdelingen.

Akutklinikken tilbyder praktikophold til studerende og elever fra mange forskellige uddannelser; blandt andet sygeplejestuderende, redderelever, radiografelever, lægesekretærelever medvidere.  Medicinstuderende har også deres gang i afdelingen, mens de er i praktik i hospitalets forskellige afdelinger.​

Prak​​​tik

Vi har ikke mulighed for at tilbyde praktik til skoleelever, men henviser til regionens fælles praktikordning for folkeskoleelever, hvor der kan ansøges om praktikophold som læge, sygeplejerske og meget andet på regionens hospitaler.

Redaktør