Hvem er vi

​Læs​ om personalet i​ Akutklinikken.

​Den faste personalegruppe i Akutklinikken består af 1 overlæge, 1 afdelingssygeplejerske, 1 læge, ca. 40 sygeplejersker, 1 social- og sundhedsassistent og ca. 15 lægesekretærer.

Akutklinikkens personale arbejder tæt sammen med personalet fra hospitalets øvrige afdelinger omkring vurdering og behandling af Akutklinikkens patienter. 

For at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling hos vores faste personale, varetager vi ​planlægning og udførelse af uddannelse og undervisning i afdelingen. Afdelingen har også en række ressourcepersoner, som varetager specifikke uddannelses- og undervisningsopgaver i afdelingen.

​I afsnitsledelsen indgår

Overlæge Lars Petersen og afdelingssygeplejerske Pia Rust​.

 
 ​

 

 

Redaktør