Organisation

Team for Vaskulære Læsioner afholder 6 teammøder årligt, hvor  vi drøfter relevante patienter. Hastende patientsager tages op efter behov.

Team for Vaskulære Læsioner er et samarbejde mellem Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital samt Børne og Ungeklinikken,  Ortopædkirurgisk Klinik, Patologiafdelingen, Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Afdeling for Røntgen og Skanning, Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, Øjenklinikken og Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.

Teamet afholder 6 møder årligt, hvor omkring 150 patientforløb diskuteres. Blandt patienterne er der en lille overvægt af kvinder ca.  55% og børn og unge (<18 år) udgør knap halvdelen af patientpopulationen. 

Teamet blev etableret i 2001 og består i dag af: 

Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital:
Professor, overlæge Merete Hædersdal
Overlæge Berit Carlsen 
 
Dermatologisk afdeling, Gentofte:
Overlæge Ulrikke Lei 
 
Fra Rigshospitalet
 
Børne og Ungeklinikken:
Afdelingslæge Katja Harder
Afdelingslæge Jesper Brok
 
Center for sjældne sygdomme
Overlæge Hanne Buick Hove 
 
Plastikkirurgisk klinik 
Professor Tine Engberg Damsgaard
Overlæge Grethe Schmidt 
Overlæge Lene Waagenblast
 
Ortopædkirurgisk klinik 
Overlæge Dorrit Hovgaard 
 
Patologi afdelingen
Overlæge Søren Daugaard 
 
Røntgen og Skanning, Afdelingen for
Overlæge​ Susanne Frevert 
Overlæge Ruben Juhl Jensen
 
Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik 
Ledende overlæge Thomas Kofod 
 
Øjenklinikken 
Overlæge Peter Toft
Afdelingslæge Sara von Holstein 
 
Øre-næse-halskirurgisk klinik 
Afdelingslæge Mikkel Kaltoft
Overl​æge Thomas Hjuler​Redaktør