Organisation

Team for Vaskulære Læsioner afholder 6 teammøder årligt, hvor  vi drøfter relevante patienter. Hastende patientsager tages op efter behov.

Team for Vaskulære Læsioner er et samarbejde mellem Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital samt Børne og Ungeafdelingen,  Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Patologiafdelingen, afdeling for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Afdeling for Røntgen og Skanning, Afdeling for Kæbekirurgi, Øjenklinikken og Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet.

Teamet afholder 6 møder årligt, hvor omkring 150 patientforløb diskuteres. Blandt patienterne er der en lille overvægt af kvinder ca.  55% og børn og unge (<18 år) udgør knap halvdelen af patientpopulationen. 

Teamet blev etableret i 2001 og består i dag af: 

Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital:
Professor, overlæge Merete Hædersdal
Overlæge Berit Carlsen 
 
Dermatologisk afdeling, Gentofte:
Overlæge Ulrikke Lei 
 
Fra Rigshospitalet
 
Børne og Ungeafdelingen:
Afdelingslæge Katja Harder
Afdelingslæge Jesper Brok
 
Center for sjældne sygdomme
Overlæge Hanne Buick Hove 
 
Plastikkirurgisk afdeling 
Professor Tine Engberg Damsgaard
Overlæge Grethe Schmidt 
Overlæge Lene Waagenblast
 
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi
Overlæge Dorrit Hovgaard 
 
Patologi afdelingen
Overlæge Søren Daugaard 
 
Røntgen og Skanning, Afdelingen for
Overlæge​ Susanne Frevert 
Overlæge Ruben Juhl Jensen
 
Afdeling for Kæbekirurgi 
Ledende overlæge Thomas Kofod 
 
Øjenklinikken 
Overlæge Peter Toft
Afdelingslæge Sara von Holstein 
 
Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi
Afdelingslæge Mikkel Kaltoft
Overl​æge Thomas Hjuler​Redaktør