Organisation

Team for Vaskulære Læsioner afholder 6 teammøder årligt, hvor  vi drøfter relevante patienter. Hastende patientsager tages op efter behov.

Team for Vaskulære Læsioner er et samarbejde mellem Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital samt Afdeling for Børn og Unge,  Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Afdeling for Patologi, Afdeling for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Afdeling for Røntgen og Skanning, Afdeling for Kæbekirurgi, Afdeling for Øjensygdomme og Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet.

Teamet afholder 6 møder årligt, hvor omkring 150 patientforløb diskuteres. Blandt patienterne er der en lille overvægt af kvinder ca.  55% og børn og unge (<18 år) udgør knap halvdelen af patientpopulationen. 

Teamet blev etableret i 2001 og består i dag af: 

Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital:
Professor, overlæge Merete Hædersdal
Overlæge Berit Carlsen 
 
Dermatologisk Afdeling, Gentofte:
Overlæge Ulrikke Lei 
 
Fra Rigshospitalet
 
Afdeling for Børn og Unge:
Afdelingslæge Katja Harder
Afdelingslæge Jesper Brok
 
Center for Sjældne Sygdomme
Overlæge Hanne Buick Hove 
 
Afdeling for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
Professor Tine Engberg Damsgaard
Overlæge Grethe Schmidt 
Overlæge Lene Waagenblast
 
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi
Overlæge Dorrit Hovgaard 
 
Afdeling for Patologi
Overlæge Søren Daugaard 
 
Afdeling for Røntgen og Skanning
Overlæge​ Susanne Frevert 
Overlæge Ruben Juhl Jensen
 
Afdeling for Kæbekirurgi 
Ledende overlæge Thomas Kofod 
 
Afdeling for Øjensygdomme 
Overlæge Peter Toft
Afdelingslæge Sara von Holstein 
 
Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi
Afdelingslæge Mikkel Kaltoft
Overl​æge Thomas Hjuler​Redaktør