Organisation

Team for Vaskulære Læsioner afholder 6 teammøder årligt, hvor  vi drøfter relevante patienter. Hastende patientsager tages op efter behov.

Team for Vaskulære Læsioner er et samarbejde mellem Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital samt Børne og Ungeklinikken,  Ortopædkirurgisk Klinik, Patologiafdelingen, Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Radiologisk Klinik, Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, Øjenklinikken og Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.

​​I 2015 har der været afholdt 6 møder i teamet. I alt 146 patienter er diskuteret, heraf en mindre overvægt af kvinder 55% (n=80). Børn udgjorde en væsentlig del af patientpopulationen, idet 70 patienter var børn (<18 år). 

Teamet blev etableret i 2001 og består i dag af: 

Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital:
Professor, overlæge Merete Hædersdal
Overlæge Berit Carlsen 

Dermatologisk afdeling, Gentofte:
Overlæge Ulrikke Lei 

Fra Rigshospitalet

Børne og Ungeklinikken:
Overlæge Catherine Rechnitzer
Afdelingslæge Katja Harder

Center for sjældne sygdomme
Overlæge Hanne Buick Hove 

Plastikkirurgisk klinik 
Overlæge Grethe Shmidt 
Afdelingslæge Camilla Asklund

Ortopædkirurgisk klinik 
Overlæge Dorrit Hovgaard 

Patologi afdelingen
Overlæge Søren Daugaard 

Radiologisk klinik 
Overlæge​ Susanne Frevert 
Overlæge Ruben Juhl Jensen

Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik 
Klinikchef Thomas Kofod 

Øjenklinikken 
Overlæge Peter Toft
Afdelingslæge Regitze Bangsgaard 

Øre-næsehalskirurgisk klinik 
Overlæge Birgitte Charabi
Afdelingslæge Camilla Hollander
Overl​æge Thomas Hjuler​

Redaktør