Informationsmateriale til sundhedspersonale

​Palliativ indsats er et tilbud til børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende sygdomme

Det er ikke nødvendigt, at barnet eller den unge står ved livets afslutning. Man kan godt modtage palliativ indsats samtidig med anden sygdomsrettet behandling.

Vision

At støtte børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdomme og deres familier, så de opnår bedst mulig livskvalitet i alle faser af sygdommen, baseret på tværfaglig indsats i hjemmet såvel som på hospital.

Hvem er vi

Vi er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og samarbejder med en præst. Vi har alle baggrund i og lang erfaring fra arbejde med børn og unge (pædiatri) og har uddannelse i palliation (lindring) til børn og unge. 

Hvem kan vi hjælpe 

Vi er et tilbud til børn, unge og deres familier, som har en livstruende eller livsbegrænsende sygdom tæt inde på livet. Det er ikke nødvendigt, at barnet/den unge er ved livets afslutning. Vi arbejder sammen med behandlingsansvarlig læge og plejeansvarlig sygeplejerske for, at barnet/den unge og dets familie opnår bedst mulig livskvalitet i alle faser af sygdommen.

Hvad kan vi tilbyde

Det Palliative Team til Børn og Unge (PABU) tilbyder støtte bestående af:

 • Symptomlindring af f.eks. smerter, uro, angst, åndenød og træthed

 • Psykisk, social og åndelig støtte

 • Sparring ved beslutninger om behandlingsniveau og livskvalitet

 • Tæt samarbejde med behandlingsansvarlig læge og plejeansvarlig sygeplejerske

 • Støtte til hele familien med fokus på at øge barnets/den unges livskvalitet

 • Hjælp til at håndtere svære samtaler

 • Planlægning af og støtte til livsafslutning i hjemmet

 • Samtaler med efterladte forældre og søskende

 • Supervision, undervisning, vejledning og sparring til personalegrupper både, når barnet/den unge er indlagt, når barnet/den unge er hjemme og i tilfælde af dødsfald.

Hvor kan vi hjælpe

Vi er et udgående team til familier i Region Hovedstaden med mulighed for besøg i familiens hjem eller på hospitalet alt efter behov. Hvis familien bor i en anden region, hjælper vi også gerne med henvisning til regionens børnepalliative team.

Hvordan arbejder vi

I PABU har vi først og fremmest fokus på livskvalitet trods alvorlig sygdom med udgangspunkt i de behov, håb og ønsker, den enkelte familie har. Vi lindrer generende symptomer og afdækker fysiske, psykiske, åndelige og eksistentielle behov og udfordringer. Vi forsøger sammen med familien at finde de løsninger, der er bedst for den enkelte familie. Vi samarbejder med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som er involveret i barnets liv – daginstitutioner, skoler, privatpraktiserende læge, hjemmesygepleje, sundhedspleje, mv.

Forslag til hvordan du kan introducere PABU

Udlever gerne PABU postkort

 • ”Jeg vil gerne introducere jer til PABU, som er e tværfagligt team bestående af læger, sygeplejer­ sker, psykolog og socialrådgiver, som vi har et godt samarbejde med. De har mulighed for at hjælpe jer hjemme hos jer selv og har særlig fokus på lindring og livskvalitet for hele familien.”


I er altid velkomne til at konferere med os på 2037 1892 (sygeplejerske) eller 3545 9557 (læge)

E-mail: PABU.rigshospitalet@regionh.dk

Henvisning via sikker mail:

Henvisningen skal indeholde:

 • Navn + CPR
 • Diagnose
 • Kort resume
 • Dymptomer
 • aktuel tilstand, samt begrundet behov for specialiseret palliativ indsats. 

Forældre og den unge patient skal have givet samtykke til henvisning til det palliativt team.
Henvisningen skal være tilgængelig i SP.


Redaktør