Symptomer på en hjernesvulst

En hjernesvulst kan give meget forskellige symptomer, alt efter hvor stor svulsten er, hvor den sidder,​ og hvor hurtigt den vokser. 

Symptomer på en hjernetumor kan kommer af globale/generelle forstyrrelser eller lokale forstyrrelser i eller omkring hjernen.

De globale/generelle forstyrrelser kommer ved, at der opstår et forhøjet tryk inde i hjernen, da indholdet bliver større end den plads der er til stede. Symptomerne er:
 • hovedpine, oftest morgenhovedpine
 • træthed og kvalme
 • opkastninger
 • tiltagende bevidsthedssvækkelse
De lokale forstyrrelser opstår, der hvor tumoren trykker på eller påvirker hjernen direkte. Symptomerne er:
 • Krampeanfald eller anfald af smags og lugteforstyrrelser
 • Lammelser og føleforstyrrelser. 
 • Ændringer i synsevne, fx nedsat eller ændret syn, manglende evne til at genkende ting, hallucinationer, dobbeltsyn eller blinde pletter. 
 • Ændringer i talefunktion, fx talebesvær. 
 • Ændringer i hørelse, fx nedsat, forstærket eller ændret hørelse eller ringen for ørerne. 
 • Ændringer i smags- og lugtesans. 
 • Balanceforstyrrelser, fx svimmelhed, problemer med koordination og finmotorik, akavede eller stive bevægelser i arme og ben. 
 • Kvalme, herunder opkast og nedsat appetit.
 • Ændret personlighed eller hukommelsestab 
 
Det er vigtigt at understrege, at visse af symptomerne kan opstå ved andre sygdomme og tilstande. Det er derfor vigtigt, at du søger læge, hvis du oplever symptomer, der er vedvarende. Et enkelt symptom i sig selv som f.eks. hovedpine kan ses ved mange forskellige sygdomme og ikke specielt ved hjernetumorer. ​
Redaktør