Behandling med Prednisolon

​En hjernesvulst kan give væskeophobning i hjernen, der behandles med Prednisolon. ​

Behandling med Prednisolon

 Prednisolon er medicin der bl.a. bruges til behandling af  kræft i hjernen, men også til en række andre sygdomme. Prednisolon er kunstigt produceret binyrebarkhormon, der fås som pille eller som indsprøjtning. Binyrebarkhormon produceres i forvejen i små mængder i kroppen

Prednisolon (binyrebarkhormon) bruges   til at behandle hjerneødem (væskeophobning i hjernens celler der opstår pga. irritation fra tumoren). Hjerneødem kan give en række symptomer både såkaldte globale og lokale symptomer. Læs mere om symptomer ved en hjernetumor​. 

De fleste oplever en bedring af symptomerne allerede inden for et døgn efter start på eller øgning af prednisolondosis.  

Hvornår tages prednisolon? 

Du vil ofte få prednisolon på det tidspunkt du diagnosticeres med hjerneødem . Det er dog ikke alle hjernetumorer, der danner ødem og derfor er det ikke alle patienter med hjernetumorer, der har behov for behandlingen. Hvor der er behov for prednisolon op til f.eks. en operation, kan det oftest trappes ned efter operationen. 

I forbindelse med strålebehandling sker der ofte en øget dannelse af væske i hjernen, og det kan derfor ligeledes være nødvendigt at starte eller øge prednisolonbehandling. Behandlingen aftrappes i samarbejde med lægen på Neuroonkologisk Ambulatorium efter afsluttet strålebehandling. 
 
Ved forværring af symptomer øges eller påbegyndes prednisolon behandling ofte. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til den behandlende klinik eller afsnit, hvis du oplever forværring i dine symptomer. 

Aftrapning af prednisolon

Når prednisolon skal aftrappes, skal det gøres i samråd med lægen. Under behandlingen undertrykkes kroppens egen produktion af binyrebarkhormon. Aftrapningen skal derfor ske i et tempo, hvor din egen binyrebark kan vænne sig til at producere hormonet igen. Vær under hele forløbet af din sygdom opmærksom på at lægen tager stilling til din binyrebarkbehandling, så du ikke får medicinen længere end højst nødvendigt.  

Oplys om prednisolon ved skader eller sygdom 

Det er vigtigt, at du ved tilskadekomst eller anden sygdom oplyser, at du er i behandling med prednisolon. Du bør altid have det orange binyrekort på dig.  

Bivirkninger ved prednisolonbehandling

Afkalkning af knogler:
Ved længere tids brug af binyrebarkhormon kan der ske en afkalkning af knoglerne. Denne virkning kan forebygges eller reduceres ved at spise calcium med D-vitamin. 
 
Nedsat modstandskraft mod infektioner:
Kroppens immunforsvar undertrykkes under prednisolonbehandling, og dermed de sædvanlige tegn på infektion f.eks. feber. Desuden svækkes kroppens forsvar mod infektion, specielt øges risikoen for svampeinfektion. Især svampeinfektion i munden er en hyppig bivirkning. Symptomerne på dette er hvide belægninger i munden og ændret smag. 
 
Øget appetit:
Mange får en øget appetit af prednisolon og dermed en vægtøgning. Det er derfor vigtigt at forsøge at spise sundt og spise mange grøntsager, så vægtøgningen begrænses. 
 
Ændring af humøret:
Prednisolon kan give humørsvingninger i form af opstemthed /eufori, rastløshed og tristhed. 
 
Søvnløshed:
På grund af den opstemthed og rastløshed, som prednisolon kan medføre, kan du få problemer med at sove. Det er derfor bedst at tage prednisolon om morgenen, eller hvis dosis deles: morgen og først på eftermiddagen. Nogen gange kan dosis trappes ned uden at symptomerne forværres og søvnløsheden bedres. Spørg din læge eller sygeplejerske.
 
Øget produktion af mavesyre opleves som halsbrand eller utilpashed: 
Det kan afhjælpes ved at tage tabletterne med mælk eller til et måltid. Tal med lægen om det er nødvendigt med medicin mod mavesyre. 
 
Sukkersyge: 
Behandling med prednisolon kan medføre sukkersyge. Det er mest almindeligt ved store doser prednisolon. Symptomerne herpå er øget tørst og øget vandladning. Det kan blive nødvendigt med medicinsk behandling og diæt i en periode. Sukkersygen vil oftest forsvinde, når prednisolondosis nedtrappes eller ophører. 
 
Ændring af udseende:
​Prednisolon kan give ændring i fedtfordelingen på kroppen. Det viser sig oftest ved, at kinderne bliver rundere og ved en øget fedtophobning på maven. 
Ovennævnte er de mest almindelige bivirkninger ved prednisolon. De forsvinder igen efter ophør af behandling med prednisolon, men det kan tage måneder inden de er forsvundet.
Redaktør