Graviditet, fødsel og efterfødselsforløb

​Når du har en medfødt hjertesygdom.

Læs om forløbene


Før graviditet - når du har en hjertesygdom

Kvinder med hjertesygdom kan henvises af lokalsygehuset, egen læge eller andre speciallæger til undersøgelse og vurdering forud for graviditet eller kontrol under graviditeten.

​Vurdering af forholdsregler

Her vurderer lægerne risikoen og informerer om forholdsregler ved graviditet, herunder eventuelt behov for ændring af medicin.​

Ultralydsundersøgelse

Som led i denne vurdering kan det være nødvendigt at foretage ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi).​​


Graviditet og fødsel​ når du har en hjertesygdom

​Gennem hele graviditeten vejledes og følges den gravide af en jordemoder, der er specialiseret  i hjertesygdomme.

​Graviditetsforløbet

Ved den første lægekontrol møder den gravide hjertelægen og fødselslægen. Her vil man sammen gennemgå sygehistorien og lægge en plan for den videre kontrol i graviditeten.​

Der tages desuden stilling til, hvorvidt den gravide kan føde på lokalt sygehus eller skal føde på Rigshospitalet. Man planlægger også undersøgelser og tager i hvert enkelt tilfælde stilling til behov for behandling.

Ultralydsskanninger i graviditeten

Typisk foretages der i graviditeten ultralydsskanninger af den gravides hjerte samt fosterhjerteskanninger, og i nogle tilfælde følger vi også fosterets vækst med ultralyd.
Læs mere om skanninger under graviditeten

Individuel fødselsplan

Ved månedlige tværfaglige konferencer i  centret, diskuteres alle patienter. I samråd med den gravide lægger vi herefter plan for fødslen.

Kun i sjældne tilfælde giver hjertesygdommen i sig selv anledning til forløsning ved kejsersnit. Det kan undertiden være nødvendigt at sætte fødslen i gang eller overvåge fødslen mere intensivt.​​


Efter fødsel

De fleste gravide med hjertesygdom føder normalt og får sunde og raske børn. ​Størstedelen får derfor også et helt normalt barselsophold på barselsgangen i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel.

Kun i meget sjældne tilfælde er der behov for kortvarig overvågning på hjerteafdelingen efter fødslen. I disse tilfælde bliver den nybagte mor tilset og vejledt af en sygeplejerske/jordemoder fra barselafsnittet i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel med henblik på etablering af amning.

Inden udskrivelsen lægger vi en plan sammen for den videre opfølgning af hjertesygdommen.​


​​​​​​​

Redaktør