​​

Øget fokus på børn som pårørende

​Børn bliver ofte overset som pårørende i sundhedsvæsenet og i den nære familie. Videnscenter for Neurorehabilitering vil undersøge, hvordan børnene kan støttes bedre og få den hjælp de har brug for, når et familiemedlem bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv.

Vent...
Mennesker med en skade på hjerne eller rygmarv oplever ofte komplekse og kroniske følgevirkninger. Den pludseligt forandrede livssituation påvirker alle familiemedlemmer, men børnene har brug for særlig opmærksomhed.
 
Børn er afhængige af den nære familie for at kunne trives og udvikle sig, og derfor er børn i en ramt familie i en særlig sårbar situation. Desværre bliver alt for mange børn overset som pårørende i sundhedsvæsenet og i den nære familie - og børnene får derfor ikke altid den hjælp de har brug for. 
 
I Videnscenter for Neurorehabilitering vil vi i de kommende år - som et af vores stra​tegiske indsatsområder - undersøge, hvordan vi i sundhedsvæsenet kan blive endnu bedre til at hjælpe børn, der er pårørende til mennesker med skade på hjerne eller rygmarv.
 
Vores projektleder, forskningssygeplejerske Mia Wolffbrandt, skal gennemføre en videns- og praksisafdækning af børns behov, når en af deres nærmeste bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv. Og vores studentermedhjælper, Amanda Kjeldgaard Jørgensen (stud.cand.psyk), vil i sit specialeprojekt afdække, hvilke følelsesmæssige reaktioner og behov, der opstår hos børnene, når forældrene er ramt.

Du kan hente inspiration til, hvordan du som sundhedsprofessionel kan blive bedre til at støtte, når en alvorligt syg patient har børn, i vores værktøjskasse og på sitet: 'Når mor eller far bliver syg' fra Center for Patientinddragelse (CPI) og Region Hovedstaden. Der er både gode råd til, hvordan du kan støtte forældrene, så de kan hjælpe deres børn, og hvordan du kan støtte børnene.

Vil du vide mere om børn som pårørende i neurorehabiliteringen?
Kontakt projektleder Mia Moth Wolffbrandt, Videnscenter for Neurorehabilitering
Email: mia.moth.wolffbrandt@regionh.dk, telefon: 38 63 42 93

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor