Uddannelse

​Uddannelse i Neurocentret er både grund-, efter- og videreuddannelse. Vi bestræber os på, at vores medarbejdere besidder den nyeste viden. ​

I Neurocentret bestræber vi os på, at vores medarbejdere besidder den nyeste viden, så ekspertisen i patientbehandlingen hele tiden sikres og udvikles. Vores mål med uddannelse er, at højne kvaliteten i behandlingen, både den patienterne oplever, og den vi kan dokumentere. 

Mange former for uddannelse ​

Vi ønsker, at uddannelse i Neurocentret bliver tænkt og brugt på flere måde. Uddannelse kan både være grunduddannelse til bachelor eller kandidat eller videreuddannelse til ph.d. Men uddannelse kan også være en medarbejderes efteruddannelse inden for et særligt ansvarsområde som eksempelvis epilepsi, hvor medarbejderen via uddannelse bliver i stand til at videregive viden til og uddanne kolleger inden for dette område. 

I Neurocentret ønsker vi at motivere vores medarbejder til at søge mere viden og have lyst til at udvikle sig. Vi tror på, at den veluddannede medarbejder er en mere tilfreds medarbejder. 

Grunduddannelser 
I Neurocentret uddanner vi studerende fra en lang række faggrupper. De største faggrupper er: 


​​Efter- og videreuddannelser 

Neurocentret efter- og videreuddanner sine medarbejder på en lang række områder:

  • Hoved- og specialeuddannelsesforløb for læger
  • Specialuddannelser for sygeplejersker
  • Region Hovedstadens Masterclass og lederuddannelser​
  • Kandidat- og masteruddannelser
  • Intensivuddannelse for sygeplejersker
  • Anæstesiuddannelse for sygeplejersker
  • Ph.d.er
  • Diplomuddannelser​
  • Enkelte AMU-uddannelser ​ ​​


​​​​​
Redaktør